Sluttrapport om resultater og effekter av nærpolitireformen

DFØ har nå levert sluttrapport om resultater og effekter av nærpolitireformen. Etter vel seks år har det skjedd mye positivt, men alle reformmålene er ikke nådd fullt ut.

De viktigste resultatene i evalueringen av nærpolitireformen

  • Politiet har fått likere og mer enhetlig struktur, men det er fortsatt store forskjeller mellom distriktene
  • Lokal samhandling mellom kommunene og politiet er blitt mer strukturert og formalisert og det praktiske samarbeidet fungerer gjennomgående godt
  • Kommunene ønsker mer fysisk tilstedeværelse – det er viktigere enn nye tjenestesteder
  • Mer målrettet innsats på forebygging, etterforskning og beredskap, men det er ikke ressurser til alt
  • Politiet har fått bedre kompetanse og sterkere fagmiljøer
  • Digitaliseringen av tjenester og arbeidsprosesser går for sakte

— Nærpolitireformen må få tid til å virke

Erfaringsmessig tar det tid før resultatene av store reformer viser seg. Vår anbefaling er at reformen må få tid til å virke og at det åpnes for kontinuerlig forbedring og justering, heller enn nye reformer. I tillegg er det behov for mer langsiktig styring og planlegging, økt handlefrihet lokalt og styrket arbeid med digitalisering.

Rapporten finner du her:

Vi har også laget en temarapport der vi ved å kombinere data om nedleggelse av tjenestesteder med data fra innbyggerundersøkelsen, ser vi på om akkurat denne delen av reformen har påvirket innbyggernes tilfredshet med politiet.

Publisert: 19. desember 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.