Sluttrapport: Effektevaluering av nærpolitireformen

DFØ (tidligere Difi) har fulgt nærpolitireformen fra 2016 til 2022. Etter vel seks år har det skjedd mange positive endringer i politiet, men alle reformmålene er ikke nådd fullt ut.

DFØ-rapport 2022:6
Ledelse
Omstilling
Organisering
Styring

De viktigste resultatene og effektene er:

 • Politiet har fått likere og mer enhetlig struktur, men det er fortsatt store forskjeller mellom distriktene
 • Lokal samhandling mellom kommunene og politiet er blitt mer strukturert og formalisert og det praktiske samarbeidet mellom politi og kommuner fungerer gjennomgående godt
 • Kommunene ønsker mer fysisk tilstedeværelse av politi – det er viktigere enn nye tjenestesteder
 • Polititjenestene er blitt mer enhetlige og likere
 • Mer målrettet innsats på forebygging, etterforskning og beredskap, men det er ikke ressurser til alt
  • Det er krevende å sette av nok ressurser til forebygging
  • Fortsatt utfordringer knyttet til organisert, økonomisk og digital kriminalitet
  • Beredskapen er betydelig styrket
 • Politiet har fått bedre kompetanse og sterkere fagmiljøer
 • Økt satsning på ledelse, etiske retningslinjer og håndtering av varslingssaker, men vanskelig å måle resultater og effekter
 • Digitaliseringen av tjenester og arbeidsprosesser går for sakte

Erfaringsmessig tar det tid før resultatene av store reformer viser seg. Politiet vil alltid måtte balansere mellom alvorlig kriminalitet og hverdagskriminalitet, mellom den spisse beredskapen og hverdagsberedskapen. Vektleggingen av dem vil variere med de utfordringene samfunnet til enhver tid står overfor og de politiske prioriteringene som myndighetene fastsetter. Utfordringen for politiet er at de må klare dette innenfor de ressursrammene som til enhver tid er tilgjengelige.

DFØ mener både Justis- og beredskapsdepartementet og politiet i fortsettelsen bør legge vekt på:

 • Å gi reformen tid til å virke og åpne for justeringer og kontinuerlig forbedring heller enn nye reformer
 • Mer langsiktig styring og planlegging
 • Å åpne opp for mer organisatorisk handlefrihet lokalt
 • Å sikre forebygging og tilstedeværelse basert på kunnskap og behov, og forbedre innbyggernes muligheter til kontakt med politiet
 • Økt samarbeid på tvers av nivåer og politidistrikter
 • Å prioritere digitalisering av tjenester og arbeidsprosesser for å effektivisere ressursbruk

Les og søk i rapporten på nett

Last ned rapporten

DFØ-rapport 2022:6 Evaluering av nærpolitireformen
pdf 1.09 MB

Publisert 13.12.2022

Oppdatert: 16. januar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.