Nå får du hjelp med EØS-arbeidet i etatsstyringen

DFØ har lansert ny veiledning som skal hjelpe deg med å håndtere EØS-arbeidet i etatsstyringen og i tillegg sikre en god dialog med virksomheten underveis.

Innholdet er primært rettet mot etatsstyrere i departement, som har underliggende virksomheter som jobber med EØS-arbeid. Innholdet kan også brukes av personer som jobber med styring eller EØS-relaterte oppgaver i et departement.

Veiledningen kan brukes enten du er erfaren etatsstyrer eller ny. Veiledningen skal hjelpe deg med å tilpasse oppfølgingen av EØS-arbeidet etter grunnprinsippene egenart, risiko og vesentlighet.

– Hvis du allerede har gode rutiner på plass, kan du bruke veiledningen for å få nye innspill. Er du ny i rollen, kan du bruke den mer aktivt i etableringen av rutiner og prosesser for din oppfølging av EØS-arbeidet i underliggende virksomhet, sier seksjonssjef Jorunn Holen.

Skjermbilde av nettside
Skjermbilde av den nye veiledningen på dfo.no.

Utfordrede og ressurskrevende EØS-arbeid

Den nye veiledningen er etterspurt. Departementenes underliggende virksomheter er sentrale i EØS-arbeidet i norsk forvaltning, og mange virksomheter deltar aktivt på tvers av flere faser i EØS-prosessen. Departementenes oppfølging av virksomhetens EØS-arbeid kan derfor være utfordrende og ressurskrevende.

– Med korte tidsfrister og omfattende regelverk som skal bearbeides, så må departementene stole på at underliggende virksomhet har de nødvendige kompetansene og kapasiteten som trengs for å klare dette. Mye god veiledning handler om det EØS-tekniske, ulike former for påvirkning og handlingsprosessene i EU. Det var derimot et behov for hvordan man skal håndtere EØS-arbeidet i etatsstyringen, sier Jorunn Holen.

Veiledning i tre ulike deler

Veiledningen er delt i tre ulike deler på nettsidene:

  1. Anbefalinger og veiledning: forklarer hvordan EØS-arbeidet kan være relevant for styringsdialogen, hvordan du bør håndtere EØS-arbeidet i styringsmøter og styringsdokumenter, og når og hvordan du bør løfte faglige diskusjoner over i styringsdialogen.
  2. Dialogverktøy: skal hjelpe departement og underliggende virksomhet med å ha en god dialog og en omforent forståelse av hvordan EØS-arbeidet skal inngå i etatsstyringen, samt hvilke roller og ansvar den enkelte har.
  3. Tre eksempler fra tre ulike departement og direktorater: forteller kort hvordan de gjennomfører enkelte deler av EØS-arbeidet i sine respektive departement og virksomheter.
Har du spørsmål om den nye veiledningen?

Send en e-post til styring@dfo.no.

Publisert: 20. april 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.