Flere ansatte i statsforvaltningen

Fra 2017 til 2022, vokste statsforvaltningen med 7,8 prosent, eller 12 674 ansatte. Dette går frem av kartlegginger fra DFØ. Til sammenligning økte det totale antallet sysselsatte i Norge med 6,5 prosent i samme periode.

Det er særlig kunnskapssektoren som har vokst de senere årene. Fra 2017 til 2022, sto kunnskapssektoren for om lag 70 prosent av veksten i antall ansatte i hele statsforvaltningen. Den største veksten i sektoren ser vi særlig hos høgskolene og universitetene.

Reformer og pandemi kan forklare veksten i kunnskapssektoren

– Det finnes flere mulige forklaringer, men både strukturreformen og koronapandemien kan forklare deler av veksten, sier direktør for DFØ, Hilde Singsaas.

DFØ (tidligere Difi) har over flere år målt utviklingen i antall ansatte i statsforvaltningen. DFØ ser på statsforvaltningen, som omfatter blant annet departementer og direktorater.

Publisert: 18. september 2023

Kontakt

Har du spørsmål om innholdet på denne siden, ta kontakt med: 

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger om innholdet i denne rapporten, ta kontakt med: 

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.