Innovasjonsvennlig innkjøpspraksis

Under en halv prosent av utlysningene publisert av offentlige virksomheter mellom 2018 og 2022 benyttet seg av prosedyrer som er utviklet eller tilrettelagt for innovative anskaffelser. Dette viser DFØs undersøkelser og analyser av data fra Doffin for 2018-2022, som du kan lese mer om på denne siden.

Få utlysninger med innovasjonsvennlige prosedyretyper

I utgangspunktet er det ikke noen begrensning i hvilke prosedyrer som kan benyttes til innovasjon eller innovasjonsvennlige anskaffelser. Det er imidlertid flere prosedyrer i anskaffelsesregelverket som har krav om, eller er særlig tilpasset anskaffelser av innovasjon, innovasjonsvennlige anskaffelser eller kjøp av innovative løsninger som er helt nye på markedet. Dette gjelder først og fremst innovasjonspartnerskap og konkurransepreget dialog. Plan- og designkonkurranser og konkurranse med forhandling er også egnet til formålet, men benyttes i de fleste tilfeller til andre formål enn innovasjon. De er derfor ikke inkludert i tallmaterialet som presenteres under. Før-kommersielle anskaffelser er også en metode som benyttes til kjøp av utvikling og innovasjon, men metoden benytter forskning og utviklingsunntaket i anskaffelsesforskriftens §2-5 og er ikke en egen prosedyre etter reglene i anskaffelsesforskriften.  

Det er et stort potensial for mer bruk av innovasjonsvennlige prosedyretyper. Ut fra data fra Doffin ser vi at det er få utlysninger som bruker innovasjonsvennlige prosedyretyper, da de utgjør 0,43 % av alle utlysninger gjort mellom 2018 og 2022. Som vist i figuren under var det offentlige foretak og selskap som benyttet seg mest av disse prosedyretypene (utgjorde 44 % av totalen), etterfulgt av statlige virksomheter (33 %) og kommuner (14 %).

Av de innovasjonsvennlige prosedyretypene var det flest som benyttet seg av konkurransepreget dialog, som vist i figuren under. Fra 2018 til 2020 holdt antall utlysninger med innovasjonsvennlige prosedyrer seg på et stabilt nivå, med totalt 29-37 per år per år for alle virksomhetstypene, før en nedgang i 2021 (24 utlysninger totalt) og økning i 2022 til 50 innovasjonsvennlige utlysninger totalt. I figuren er det mulig å veksle mellom å se alle offentlige virksomheter og å filtrere på de enkelte virksomhetstypene.

Strategisk tilnærming og målrettet innsats gir økt innovasjon

Anskaffelsesundersøkelsen vurderer virksomhetenes modenhet på seks områder: Anskaffelsesprosessen, kompetanse, digitalisering, klima og miljø, styring og ledelse, og innovasjon. Modenheten gir en indikasjon på virksomhetens styrker og svakheter, og gis som en gjennomsnittverdi mellom 1 og 5.

Generelt har virksomhetene som har benyttet seg av innovasjonsvennlige prosedyretyper siden 2018 litt bedre modenhet på innovasjon enn de som ikke har gjort det. Her er data fra anskaffelsesundersøkelsen fra 2022 benyttet, og Doffin-data fra 2018-2022.

Det samme gjelder virksomhetene som har hatt tidlig dialog med markedet, der modenheten er litt bedre for de som har hatt det.

Les mer om innovasjon og offentlige virksomheters arbeid med innovative anskaffelser

Metodebeskrivelse for tekstanalyse av konkurransetitler

Funn av konkrete søkeord i tittel på konkurranse utlyst på Doffin antas å gi en indikasjon på bruk av tidlig dialog i konkurransen. For å finne dette søkte vi etter disse ordene:

  • Dialog, Innovativ anskaffelse, Leverandørmøte, Leverandørkonferanse, Markedskonferanse, Markedsmøte, Markedsdialog.
Oppdatert: 3. november 2023

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.