Anskaffelseskonferansen 2019 – Sammen om smartere innkjøp

Anskaffelseskonferansen er møteplassen for ledere og ansatte som jobber med offentlige anskaffelser, både i det offentlige og i det private. Konferansen ble arrangert 28. oktober 2019, og her finner du presentasjoner og opptak fra konferansen.

Oppdatert

Tema på Anskaffelseskonferansen 2019

I 2019 har vi fått ny Stortingsmelding som staker ut kursen for offentlige anskaffelser, der innovasjon, effektivisering og profesjonalisering er viktige tiltak og mål. Hvilke konsekvenser får meldingen for innkjøpere og leverandører?

Presentasjoner og opptak fra hovedprogrammet

Åpning av årets anskaffelseskonferanse

Dag Strømsnes, avdelingsdirektør

Konferansier – Silvija Seres

Sammen om smartere innkjøp

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Hva kjennetegner fremtidens anskaffelser?

Presentasjon av Anita Krohn Traaseth (PDF)

Panelsamtale – Hvordan lykkes med å få flere tilbydere

 • Jan Christian Vestre, Chief Executive Officer (CEO), Vestre
 • Stina Lintho Lippestad, daglig leder, Lintho Steinmiljø
 • Lars-Johan Frøyland, direktør forretningsutvikling, Sykehusinnkjøp HF

Menneskerettigheter og bærekraftige anskaffelser – utfordringer og nye muligheter

Presentasjon av Heidi Furustøl, daglig leder, Etisk handel Norge (PDF)

Smarte innkjøp, en forutsetning for digitalisering

 • Paul Chaffey, statssekretær, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Silvija Seres, styremedlem og investor

Anskaffelsesprisen

Anskaffelsesprisen deles ut til en oppdragsgiver og leverandør som kan vise til et spesielt godt samarbeid i en anskaffelsesprosess. I 2019 vant Elverum kommune og Betonmast Innlandet for prosjektet Ydalir skole Anskaffelsesprisen. 

Selvledelse i en tid med omstilling

Silvija Seres, styreleder og investor

Hva har vi lært?

 • Direktør Steffen Sutorius, Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi)
 • Direktør Hilde Singsaas, Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Sesjon 1: God styring gir smarte innkjøp – hva er god styring?

Fagansvarlig for denne sesjonen: Marit Bersvendsen Grønli, Difi

Når målet er «Smartere – bedre – billigere».
«Slik gjør vi det hos oss»

Presentasjon av Torstein Øygarden, avdelingsdirektør for Strategiske anskaffelser i Forsvarets logistikkorganisasjon (PDF).

Forsvarets transportkjøper

Åse Louice Rolfsøn Skogø, kategorileder transport, Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO). Presentasjonen ligger sammen med Morten Liberg over.

Spørsmål

Sesjon 2: Datafangst – grunnmur for smarte innkjøp

Fagansvarlig for denne sesjonen: Paul Are Angel Killie, Difi

Mer for mindre, hvordan kan teknologien gjøre jobben for oss?

Presentasjon av Morten Dalsmo, konserndirektør i SINTEF Digital og leder av Digital21 (PDF). 

Oppsummering

Sesjon 3: Kontraktsoppfølging gir gevinster – hvordan gjennomføre profesjonell kontraktsoppfølging?

Fagansvarlig for denne sesjonen: Fredrik Rolf Young Mortensen, Difi

Kontraktsoppfølging i Kystverket – en historie om hva vi gjør for å etterleve egne rammer

Presentasjon av Olav Inge Mork, innkjøpsleder Kystverket (PDF)

Hvordan gjøre god kontraktsoppfølging ved hjelp av enkle elektroniske verktøy?

Presentasjon av Christine Frølich-Braathen, innkjøpsansvarlig, Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Oslo kommune (PDF). 

Panelsamtale

 • Olav Inge Mork, Kystverket
 • Hans Jørgen Kibsgaard, Nordland fylkeskommune
 • Christine Frølich-Braathen, Eiendoms- og byfornyelsesetateten Oslo kommune
 • Ragnhild Kvålshaugen, Norges handelshøyskole-BI

Sesjon 4: God styring gir smarte innkjøp – hva gjør innkjøp smartere?

Fagansvarlig for denne sesjonen: Margit Bersvendsen Grønli, Difi

God planlegging og samhandling på tvers

Sesjon 5: Data – fra gråstein til gull!

Fagansvarlig for denne sesjonen: Paul Are Angell Killie

Statistikk som grunnlag for god styring

Presentasjon av Jostein Engen, Difi (PDF).

829 mia. NOK. – Dette har vi lært av å analyse verdens største offentlige innkjøpsdatabase

Presentasjon av Mathias Winther, indkøbsanalytiker fra danske Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) (pdf)

St. melding 22, kap. 17.1

Informasjon om gjennomførte anskaffelser vil gi oppdragsgiverne, leverandørene, sentrale myndigheter og offentligheten bedre kunnskap om omfang, type og karakteristika ved anskaffelsene og hvem som blir tildelt kontraktene. Dette er informasjon som kan bidra til mer effektive offentlige innkjøp i fremtiden, og bedre utnyttelse av knappe offentlige ressurser.

Sesjon 6: Kontraktsoppfølging gir gevinster

Takk for at du ga meg sparken, det lærte vi masse av!

Praktikum v/Difi

Elisabeth Sandnes, Difi

Panelsamtale

 • Frode Olsen, salgssjef, Servicegrossistene
 • Terje Ilje, byggherre, innleid hos diverse kommuner og stat
 • Steinar Ask, Contract Manager, Avinor
 • Elisabeth Sandnes, Difi

Innholdsfortegnelse

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?