Anskaffelseskonferansen 2021

Anskaffelseskonferansen går av stabelen tirsdag 23. november. DFØ byr på en digital konferanse med spennende innhold om utfordringer etter covid, bestillerkompetanse og kontaktsoppfølging.

Oppdatert
Grafikken viser Anskaffelseskonferansen 23. november klokka 9.30-14.30, digital konferanse. Pris 750 kroner.

På årets Anskaffelseskonferanse vil sentrale aktører blant annet snakke om:

  • utfordringer og sårbarhet i globale verdikjeder post covid
  • bestillerkompetanse sett fra ulike synsvinkler
  • kontraktsoppfølging

Hvem passer konferansen for?

Anskaffelseskonferansen er en arena for alle som er opptatt av anskaffelser og utvikling i offentlig sektor. Deltakeravgift: 750 kroner.

Årets program

Dette er foreløpig program. Vi tar forbehold om endringer.

Velkommen!

Hilde Singsaas, direktør i DFØ og programleder Erik Aasheim

Fra Regjeringen

Vi inviterer den nye næringsministeren og den nye klima- og miljøministeren.

Utfordringsbildet for innkjøp Norge, noen perspektiver fra DFØ!

Dag Strømsnes, divisjonsdirektør i ANS DFØ

Sårbarhet i globale verdikjeder – post Covid19 utfordringer

Under planlegging

Fra handlingsplan til handling

Helene Hoggen, DFØ, Astrid Hillestad, Norad, Einar Bysterud, ordfører i Hamar kommune

Offentlige anskaffelser skal bidra til at Norge når målene på klima- og miljøområdet, og ny handlingsplan skal hjelpe offentlige innkjøpere med å bli en effektiv medspiller for å nå målene.

Er offentlige bestillere gode nok?

Arnhild Dordi Gjønnes, NHO, Torstein Aakra, innkjøpssjef i Larvik kommune

Bestillerkompetanse er viktig for å dekke faktisk behov- og ikke minst få de beste løsningene leverandørene kan levere. Hvor gode er egentlig offentlige bestillere?

Sammen om god kontraktsoppfølging

Fredrik Mortensen, DFØ, Lise Mc McMullin, Statsbygg, Paul Marhaug, Statsbygg, Tor Andreas Brandtzæg, Recover AS

God kontraktsoppfølging betinger godt samarbeid mellom aktørene. Det er viktig for å forhindre konflikter og jobbe forebyggende.

Doffin, Kravbank, eBevis – nytt om digitalisering

Erik Strutz, Kode Oslo, Thor Steinar Møller, DFØ

Du får vite mer om de viktigste leveransene som er underveis og utfordringsbildet offentlige oppdragsgivere og deres leverandører står overfor i sitt digitaliseringsarbeid frem mot 2024.

Hva kjennetegner korrupsjon i innkjøpsprosesser?

Advokat Harald Alfsen, Stiegler Advokatfirma AS

Foredraget gir en oversikt over hvilke typiske indikasjoner som går igjen når det er mistanke om korrupsjon. Foredraget gir også noen tips om hva som kan forebygge korrupsjon.

Innovasjonskraft fra oppstartsmarkedet. Er StartOff medisinen vi trenger mer av?

Sissel Hoel, DFØ, Daniel Negaard, NAV

Du får høre om to pågående NAV-prosjekter i StartOff. Hvor enkelt er det? Hadde de funnet like muligheter et annet sted? Og vil de anbefale det videre?

Høye ambisjoner: Status og realisering

Malin Elisabeth Tvedt Hogstad, DFØ, Siv Helén Egelund Gjerstad, DFØ

Offentlige anskaffelser får stadig høyere ambisjonsnivå. Hvordan kan vi realisere målene i praksis? DFØ presenterer kjente barrierer, og reflekterer rundt hvordan kompetansetiltak som sertifiseringsordningen for offentlige anskaffelser (SOA) bidrar til å tette kunnskapsgapet.

Anskaffelsesprisen 2021

Vi annonserer resultatet av avstemningen og kårer vinnerne.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.

Har du spørsmål om Anskaffelseskonferansen, kan du ta kontakt med prosjektleder

Fant du det du lette etter?