Nettverk for tilskudd

Onsdag 14. april 2021 kl. 10–12

Sted: Digitalt,

Påmeldingsfristen er utløpt.

Målgruppe

Medlemmer av nettverket for tilskudd.

For å bli medlem må du være ansatt i et departement eller statlig virksomhet som jobber med statlige tilskudd. Meld deg inn i nettverket om du ikke allerede er medlem!

Formål

Hvordan sikre god nok kontroll i de ulike stegene i tilskuddsreisen? I dette webinaret skal vi belyse hvilke rutiner for kontroll som spiller inn i tilskuddsreisen, og komme med konkrete eksempler fra ulike statlige tilskuddsforvaltere.

Program

09.45–10.00: Innlogging
10.00–10.10: Velkommen
10.20–10.45: Hvor er hjemmelen? Justisdepartementet orienterer om viktigheten av å det nødvendige hjemmelsgrunnlaget for kontroll på plass (i tilskuddsforskriften og/eller tilskuddsbrevet) gjennom de ulike stegene på tilskudddsreisen, og eventuelt hva mangel på det kan innebære.
10.45–11.05: Tilskudd i krise. Hvilke kontrollmekanismer må på plass for å sikre at riktig midler blir utbetalt til riktig mottaker? Brønnøysundregisteret snakker om dette ved å bruke tilskuddsordningen kompensasjonsordning for næringslivet som eksempel.
11.05–11.15: Pause
11.15–11.35: Kontroller når saksmengden eksploderer – justeringer i regelverk og forvaltning. Hva gjorde Landbruksdirektoratet under tørkekrisa da tilskuddsordningen, som skal dekke noe av tapet som bønder får som følge av klimaskader, eksploderte i antall søknader.  
11.35–11.40: Oppsummering
11.40–11.55: Digitilskudd og DFØs begrepsarbeid. Kort presentasjon fra DFØ om hvordan prosjektet Digitilskudd kan bidra til bedre kontroll. DFØ orienterer om arbeidet med definisjon av utvalgte begreper i økonomiregelverket kap. 6 Utforming og forvaltning av tilskuddsordninger.
11.55–12.00: Takk for nå og veien videre. 

Praktisk info

Dette er et digitalt arrangement, som sendes direkte fra Vimeo. Du vil få tilsendt lenke til webinaret når påmeldingsfristen går ut, kl. 12 dagen før webinaret skal avholdes.

Vi anbefaler at du logger på 5–10 minutter før, for å sjekke at du hører og ser sendingen. OBS - Vi gjør oppmerksom på at sendingen vil bli tatt opp og lagt ut på vår nettside: https://dfo.no/kurs - Avholdte kurs og arrangement, i etterkant ferdig tekstet etter ca. 2 uker. 

Pris

Arrangementet er gratis.

Kontaktpersoner

  • Har du praktiske spørsmål om webinaret, ta kontakt med DFØs kurssenter på e-post: kurs@dfo.no, telefon: 400 07 997 - sentralbordet
Fant du det du lette etter?