Anskaffelseskonferansen 2021

Anskaffelseskonferansen er møteplassen for ledere og ansatte som jobber med offentlige anskaffelser, både i det offentlige og i det private. Konferansen ble holdt heldigitalt 23. november 2021, og her finner du presentasjoner og opptak.

Temaer på Anskaffelseskonferansen 2021

  • utfordringer og sårbarhet i globale verdikjeder post covid
  • bestillerkompetanse sett fra ulike synsvinkler
  • kontraktsoppfølging

Opptak

Velkommen!

Hilde Singsaas, direktør i DFØ og programleder Erik Aasheim

Fra Næringsdepartementet

Næringsminister Jan Christian Vestre ga oss sine politiske signaler.

Utfordringsbildet for innkjøp Norge, noen perspektiver fra DFØ!

Dag Strømsnes, divisjonsdirektør i ANS DFØ

Sårbarhet i globale verdikjeder – post Covid-19 utfordringer

Elisabeth Longva, avdelingsdirektør DSB og Knut Løkstad fra NSD

Den globale forsyningskrisen innen flere produktkategorier treffer også offentlige innkjøpere. Knapphet på varer gir økte priser, om du i det hele tatt får kjøpt varen. Innenfor hvilke produktkategorier er norsk offentlig sektor særlig sårbare, og hva kan offentlige innkjøpere gjøre for å håndtere denne sårbarheten?

Fra handlingsplan til handling

Helene Hoggen, DFØ, Astrid Hillestad, Norad, Einar Busterud, ordfører i Hamar kommune

Offentlige anskaffelser skal bidra til at Norge når målene på klima- og miljøområdet, og ny handlingsplan skal hjelpe offentlige innkjøpere med å bli en effektiv medspiller for å nå målene.

Er offentlige bestillere gode nok?

Arnhild Dordi Gjønnes, NHO, Torstein Åkra, innkjøpssjef i Larvik kommune

Bestillerkompetanse er viktig for å dekke faktisk behov- og ikke minst få de beste løsningene leverandørene kan levere. Hvor gode er egentlig offentlige bestillere?

Sammen om god kontraktsoppfølging

Fredrik Mortensen, DFØ, Lise Mc McMullin, Statsbygg, Paul Marhaug, Statsbygg, Tor Andreas Brandtzæg, Recover AS

God kontraktsoppfølging betinger godt samarbeid mellom aktørene. Det er viktig for å forhindre konflikter og jobbe forebyggende.

Doffin, Kravbank, eBevis – nytt om digitalisering

Erik Strutz, Kode Oslo, Thor Steinar Møller, DFØ

Du får vite mer om de viktigste leveransene som er underveis og utfordringsbildet offentlige oppdragsgivere og deres leverandører står overfor i sitt digitaliseringsarbeid frem mot 2024.

Hva kjennetegner korrupsjon i innkjøpsprosesser?

Advokat Harald Alfsen, Stiegler Advokatfirma AS

Foredraget gir en oversikt over hvilke typiske indikasjoner som går igjen når det er mistanke om korrupsjon. Foredraget gir også noen tips om hva som kan forebygge korrupsjon.

Innovasjonskraft fra oppstartsmarkedet. Er StartOff medisinen vi trenger mer av?

Sissel Hoel, DFØ, Daniel Neegaard, NAV

Du får høre om to pågående NAV-prosjekter i StartOff. Hvor enkelt er det? Hadde de funnet like muligheter et annet sted? Og vil de anbefale det videre?

Høye ambisjoner: Status og realisering

Malin Elisabeth Tvedt Hogstad, DFØ, Siv Helén Egelund Gjerstad, DFØ

Offentlige anskaffelser får stadig høyere ambisjonsnivå. Hvordan kan vi realisere målene i praksis? DFØ presenterer kjente barrierer, og reflekterer rundt hvordan kompetansetiltak som sertifiseringsordningen for offentlige anskaffelser (SOA) bidrar til å tette kunnskapsgapet.

Oppsummering

Dag Strømsnes, divisjonsdirektør i ANS DFØ

Om de nominerte til Anskaffelsesprisen 2021

Utdeling av Anskaffelsesprisen 2021

Vi annonserer resultatet av avstemningen og kårer vinnerne.

Oppdatert: 23. februar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.