Kapittel

6. Oppsummering av status og videre arbeid

DFØ har jobbet løpende med personvernområdet over lang tid. DFØ vil sikre kontinuitet i personvernarbeidet, samt fortsette å arbeide systematisk og målrettet med internkontroll på personvernområdet.

DFØ har nå fått på plass ny databehandleravtale med våre kunder. Denne mener vi klargjør rollen vår som databehandler og beskriver våre plikter.

Som det fremgår av PwCs uavhengige rapport er det enkelte områder der DFØ kan forbedre seg. DFØ vil jobbe for å imøtekomme disse tilbakemeldingene.

Det innebærer for det første å utarbeide en opplæringsplan for ansatte i virksomheten. Vi vil vurdere å gjøre nyansattkurset i personvern obligatorisk, selv om det i stor grad gjennomføres av alle nyansatte allerede i dag. Når et fast personvernombud er på plass i løpet av høsten 2022 vil aktiviteter knyttet til opplæring og bevisstgjøring på personvern stå høyt på agendaen. Dette er viktige prioriteringer som bidrar til å sikre etterlevelsen av personvernregelverket i DFØ.

DFØ allerede startet arbeidet med å få på plass et dedikert avvikshåndteringssystem. Vi ser helt klart fordelene med å systematisere avvikshåndteringen, og ikke minst oppfølgingen av tiltak som blir iverksatt. Det er ikke tatt noen avgjørelser på hva slags system som blir tatt i bruk.

Videre vil DFØ jobbe med gjennomførende rutiner på personvernområdet. Årshjulet inneholder en aktivitet knyttet til å vurdere utarbeidelse av rutiner for personvern i Q3.

Til slutt gjenstår det enda noe arbeid med oppfølging av underleverandører i kjølvannet av Schrems II-dommen. I tråd med anbefalingene fra PwC vil dette sluttføres så snart som mulig.

Dersom du har spørsmål til innholdet eller øvrige spørsmål tilknyttet personvern kan personvernombudet til DFØ kontaktes på Personvernombud@dfo.no.

Oppdatert: 2. februar 2023

Statusrapport for personvernområdet i DFØ

Skriv ut / lag PDF

1. Innledning

2. Bakgrunn og formål

3. Krav til behandlingsansvarlig og databehandler

4. Overordnet status på personvernarbeidet i DFØ

5. Internkontroll på personvern i DFØ

5.1. Styrende dokumentasjon

5.2. Organisering og roller på personvernområdet

5.3. Protokoller over behandlingsaktiviteter

5.4. Databehandleravtaler

DFØs databehandleravtale med våre leverandører

5.5. Oppfølging underleverandører

5.6. Bistand til behandlingsansvarlig

5.7. Rutiner for sletting

5.8. Rutine for rapportering og håndtering av avvik

5.9. Egenkontroller og ledelsens gjennomgang

5.10. Innebygd personvern

5.11 Opplæring

6. Oppsummering av status og videre arbeid

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.