Arbeidsdeling mellom DFØ og kundene

Arbeidsdelingsskjemaet gir en detaljert beskrivelse av forskjellene på tjenestemodellene, og arbeidsdelingen mellom DFØ og Kunden innenfor tjenestemodellene.

Oppdatert |Se de siste endringene

Arbeidsdeling innkjøp, faktura og regnskap

 • NummerHvaAnsvarlig
  Innkjøp og faktura
    Avtalemessige forhold   
  1 Opprette avtaler med leverandører for leveranse av varekataloger Kunde
  2 Informere leverandører om krav til levering av elektroniske faktura og riktig merking av faktura Kunde
    Anmodning elektroniske innkjøp  
  3 Opprette anmodning  Kunde 
  4 Kontere anmodning Kunde 
    Godkjenne anmodning og ordreutsendelse innkjøp  
  5 Godkjenne anmodning og sende bestilling til leverandør Kunde
    Varemottak   
  6 Varemottak registreres i innkjøpssystemet av definert varemottaker  Kunde
    Innkjøpsverktøy   
  7 Rapportuttak  Kunde 
  8 Redigere anmodninger, omdirigere til andre brukere Kunde 
  9 Redigere bestillingslinjer  Kunde 
  10 Sende tilbud/forespørsel til en eller flere leverandører og legge til nye produkter i anmodning Kunde 
  11 Opprette og drifte plankjøp Kunde
    Fakturamottak  
  12 Teknisk opptak av leverandører til elektronisk faktura DFØ
  13 Lese inn elektroniske fakturaer DFØ
  14 Skanne og tolke papirfakturaer  DFØ
  15 Avvikshåndtering ved skanning av faktura DFØ
    Matching (faktura og ordre)  
  16 Vedlikeholde regler for matching DFØ
  17 Manuell matching Kunde 
    Matching (kontrakt)  
  18 Opprette kontrakter  Kunde
  19 Godkjenne kontrakter Kunde
    Forkontroll  
  20 Opprette nye leverandører i regnskapssystem DFØ
  21 Kontrollere og videresende fakturaer til godkjenning DFØ
    Godkjenning (utgår ved matching av ordre mot faktura)  
  22 Attestere faktura Kunde
  23 Godkjenne faktura Kunde
    Avvikshåndtering (Contempus Invoice) / Returnerte faktura og annullerte faktura (Basware) 
  24 Behandle og videresende faktura som ikke blir behandlet i tide, inneholder feil eller har feil mottaker Kunde
  25 Håndtere avvikende faktura DFØ
    Etterkontroll Contempus Invoice 
  26 Kontrollere fakturaer Kunde/DFØ
  27 Overføre til regnskapssystemet DFØ
    Sluttkontroll Basware 
  28 Kontrollere fakturaer og overføre til regnskapssystemet Kunde
    Vedlikehold av innstillinger og registre  
  29 Forkontrollskriterier (utførelsen av innstillingene) Contempus Invoice DFØ
  30 Forkontrollskriterier (utførelsen av innstillingene) BaswareDFØ
  31 Etterkontrollskriterier (utførelsen av innstillingene) Contempus Invoice DFØ
  32 Etterkontrollskriterier (utførelsen av innstillingene) BaswareDFØ
  33 Integrasjoner med regnskapssystemet og E-handelsplattformen DFØ
  34 Lese inn varekataloger DFØ
  35 Godkjenne varekatalog  Kunde
  36 Legge til og endre leveringsadresser Kunde
  37 Aktivere leverandører på innkjøpsmodul DFØ
  38 Posteringsmaler  Kunde
  39 Produktgrupper og produkttre Kunde
  40 Handlekurvmaler Kunde
  41 Innkjøpskategorier DFØ
    Brukere og fullmakter (Contempus Invoice og Basware)  
  42 Fylle ut bruker- og fullmaktsark (Contempus Invoice og Basware) Kunde
  43 Lese inn fullmaktsark (Contempus Invoice) Kunde
  44 Lese inn fullmaktsark (Basware) DFØ
  45 Vedlikeholde vikarer Kunde 
    Regnskap  
    Konto, relasjoner og begrepsverdier  
  46 Bestille endring i kontoplan og faste registre Kunde
  47 Vedlikeholde relasjoner og trær DFØ
  48 Utføre endring av kontoplan DFØ
  49 Utføre endring av begrepsverdier (kappost, prosjekt m.m.) Kunde/DFØ
    Avtalemodulen  
  50 Registrere avtaler Kunde/DFØ
  51 Registrere avtalefaktura DFØ
  52 Vedlikeholde faste registre DFØ
    Behandling av inngående bilag (utbetalingsbilag)  
  53 Attestere, kontere og godkjenne utbetalingsbilag Kunde
  54 Registrere manuelle utbetalingsbilag DFØ
  55 Opprette og vedlikeholde leverandører DFØ
  56 Lese inn filer med leverandørinfo DFØ
    Utbetalinger  
  57 Kontrollere fakturaer mot remitteringsbekreftelse Kunde
  58 Produsere utbetalingsfil til bank DFØ
  59 Korrigere avvisninger i betalingsfiler fra bank Kunde
  60 Produsere ny utbetalingsfil til bank DFØ
  61 Produsere og oversende stoppoppdrag til bank DFØ
  62 Autorisere betalingsoppdrag Kunde
    Behandling av utgående bilag  
  63 Registrere salgsorde Kunde
  64 Lese inn fil med kundeinformasjon og salgsordre DFØ
  65 Fakturere og skrive ut faktura i økonomisystemet Kunde/DFØ
    Innbetalinger og oppfølging av utestående krav  
  66 Lese inn innbetalingsfiler DFØ
  67 Kontrollere OCR-innbetalinger Kunde
  68 Følge opp reskontro  DFØ
  69 Opprette artikler, artikkelgrupper og filter for salgskontoer Kunde
  70 Følge opp innbetalinger Kunde
  71 Registrere manuelle innbetalinger DFØ
  72 Utføre purring Kunde/DFØ
  73 Oversende til inkasso Kunde
  74 Ivareta renteberegning  Kunde
    Registrering av andre bilag  
  75 Registrere digitale bilag Kunde
  76 Registrere manuelle bilag DFØ
  77 Automatpostering (trigger) DFØ
  78 Lese inn fra forsystem DFØ
  79 Importere lønnsdata DFØ
    Periodiske kontroller (periodeavslutning)  
  80 Administrere regnskapsperioder DFØ
  81 Avstemme (fordeling framgår i avstemmingsmappen) Kunde/DFØ
  82 Rapportere til statsregnskapet DFØ
  83 Rimelighetsvurdere avstemminger utført av DFØ Kunde
  84 Arkivere periodiske rapporter Kunde
  85 Overføre saldoer til nytt år DFØ
    Budsjett - Regnskapssystem Planlegger  
  86 Opprette og sperre budsjettversjoner  DFØ
  87 Lese inn budsjettgrunnlag fra fil DFØ
  88 Budsjettere og kontrollere Kunde
    Budsjett - Regnskapssystem hovedbok  
  89 Registrere budsjettall i regnskapssystem hovedbok Kunde
  90 Overføre til saldotabeller Kunde
    Endring av brukeropplysninger (regnskapssystem)  
  91 Sende forespørsel om endring av brukere/attestasjonsansvarlige i regnskapssystem  Kunde
  92 Opprette/endre brukere/attestasjonsansvarlige i regnskapssystem DFØ
  93 Bestille passord til regnskapssystem via DFØ-ID Kunde
    Oppbevaring/arkivering  
  94 Arkivere regnskapsmateriell Kunde
    SRS  
  95 Aktivere inngående faktura Kunde
  96 Periodisere inngående faktura (forskuddsbetalte kostnader) Kunde
  97 Avsette for påløpte kostnader Kunde
  98 Opptjent, ikke fakturert inntekt Kunde
  99 Tidavsetning lønn Kunde
  100 Avsette for refusjoner syke- og foreldrepenger NAV Kunde
  101 Uavviklet fjorårsferie Kunde
  102 Tap på fordring Kunde
  103 Periodeavslutning anlegg (avskriving og forpliktelse) Kunde
  104 Endring og omgruppering av anlegg Kunde
  105 Salg av anlegg Kunde
  106 Periodeavslutning tilskudd Kunde
  107 Inntektsføre driftsbevilgning Kunde
  108 Avstemme Kunde
  109 Årsavslutning med årsregnskapsrapport Kunde
 • NummerHvaAnsvarlig

  Innkjøp og faktura 
    Avtalemessige forhold   
  1 Opprette avtaler med leverandører for leveranse av varekataloger Kunde
  2 Informere leverandører om krav til levering av elektroniske faktura og riktig merking av faktura Kunde
    Anmodning elektroniske innkjøp  
  3 Opprette anmodning  Kunde 
  4 Kontere anmodning Kunde 
    Godkjenne anmodning og ordreutsendelse innkjøp  
  5 Godkjenne anmodning og sende bestilling til leverandør Kunde
    Varemottak   
  6 Varemottak registreres i innkjøpssystemet av definert varemottaker  Kunde
    Innkjøpsverktøy   
  7 Rapportuttak  Kunde 
  8 Redigere anmodninger, omdirigere til andre brukere Kunde 
  9 Redigere bestillingslinjer  Kunde 
  10 Sende tilbud/forespørsel til en eller flere leverandører og legge til nye produkter i anmodning Kunde 
  11 Opprette og drifte plankjøp Kunde
    Fakturamottak  
  12 Teknisk opptak av leverandører til elektronisk faktura DFØ
  13 Lese inn elektroniske fakturaer DFØ
  14 Skanne og tolke papirfakturaer  DFØ
  15 Avvikshåndtering ved skanning av faktura DFØ
    Matching (faktura og ordre)  
  16 Vedlikeholde regler for matching DFØ
  17 Manuell matching Kunde 
    Matching (kontrakt)  
  18 Opprette kontrakter  Kunde
  19 Godkjenne kontrakter Kunde
    Forkontroll  
  20 Opprette nye leverandører i regnskapssystem Kunde
  21 Kontrollere og videresende fakturaer til godkjenning Kunde
    Godkjenning (utgår ved matching av ordre mot faktura)  
  22 Attestere faktura Kunde
  23 Godkjenne faktura Kunde
    Avvikshåndtering (Contempus Invoice) / Returnerte faktura og annullerte faktura (Basware)  
  24 Behandle og videresende faktura som ikke blir behandlet i tide, inneholder feil eller har feil mottaker Kunde
  25 Håndtere avvikende faktura DFØ
    Etterkontroll Contempus Invoice 
  26 Kontrollere fakturaer Kunde/DFØ
  27 Overføre til regnskapssystemet DFØ
    Sluttkontroll Basware 
  28 Kontrollere fakturaer og overføre til regnskapssystemet Kunde
    Vedlikehold av innstillinger og registre  
  29 Forkontrollskriterier (utførelsen av innstillingene) - Contempus InvoiceKunde
  30 Forkontrollskriterier (utførelsen av innstillingene) - BaswareDFØ
  31 Etterkontrollskriterier (utførelsen av innstillingene) - Contempus Invoice Kunde
  32 Etterkontrollskriterier (utførelsen av innstillingene) - BaswareDFØ
  33 Integrasjoner med regnskapssystemet og E-handelsplattformen DFØ
  34 Lese inn varekataloger DFØ
  35 Godkjenne varekatalog  Kunde
  36 Legge til og endre leveringsadresser Kunde
  37 Aktivere leverandører på innkjøpsmodul Kunde
  38 Posteringsmaler  Kunde
  39 Produktgrupper og produkttre Kunde
  40 Handlekurvmaler Kunde
  41 Innkjøpskategorier DFØ
    Brukere og fullmakter (Contempus Invoice og Basware)  
  42 Fylle ut bruker- og fullmaktsark (Contempus Invoice og Basware) Kunde
  43 Lese inn fullmaktsark (Contempus Invoice) Kunde
  44 Lese inn fullmaktsark (Basware) DFØ
  45 Vedlikeholde vikarer Kunde 
    Regnskap  
    Konto, relasjoner og begrepsverdier  
  46 Bestille endring i kontoplan og faste registre Kunde
  47 Vedlikeholde relasjoner og trær Kunde
  48 Utføre endring av kontoplan DFØ
  49 Utføre endring av begrepsverdier (kappost, prosjekt m.m.) Kunde
    Avtalemodulen  
  50 Registrere avtaler Kunde
  51 Registrere avtalefaktura Kunde
  52 Vedlikeholde faste registre DFØ
    Behandling av inngående bilag (utbetalingsbilag)  
  53 Attestere, kontere og godkjenne utbetalingsbilag Kunde
  54 Registrere manuelle utbetalingsbilag Kunde
  55 Opprette og vedlikeholde leverandører Kunde
  56 Lese inn filer med leverandørinfo DFØ
    Utbetalinger  
  57 Kontrollere fakturaer mot remitteringsbekreftelse Kunde
  58 Produsere utbetalingsfil til bank DFØ
  59 Korrigere avvisninger i betalingsfiler fra bank Kunde
  60 Produsere ny utbetalingsfil til bank DFØ
  61 Produsere og oversende stoppoppdrag til bank DFØ
  62 Autorisere betalingsoppdrag Kunde
    Behandling av utgående bilag  
  63 Registrere salgsorde Kunde
  64 Lese inn fil med kundeinformasjon og salgsordre DFØ
  65 Fakturere og skrive ut faktura i økonomisystemet Kunde
    Innbetalinger og oppfølging av utestående krav  
  66 Lese inn innbetalingsfiler DFØ
  67 Kontrollere OCR-innbetalinger Kunde
  68 Følge opp reskontro  Kunde
  69 Opprette artikler, artikkelgrupper og filter for salgskontoer Kunde
  70 Følge opp innbetalinger Kunde
  71 Registrere manuelle innbetalinger Kunde
  72 Utføre purring Kunde
  73 Oversende til inkasso Kunde
  74 Ivareta renteberegning  Kunde
    Registrering av andre bilag  
  75 Registrere digitale bilag Kunde
  76 Registrere manuelle bilag Kunde
  77 Automatpostering (trigger) DFØ
  78 Lese inn fra forsystem DFØ
  79 Importere lønnsdata DFØ
    Periodiske kontroller (periodeavslutning)  
  80 Administrere regnskapsperioder DFØ
  81 Avstemme (fordeling framgår i avstemmingsmappen) Kunde/DFØ
  82 Rapportere til statsregnskapet DFØ
  83 Rimelighetsvurdere avstemminger utført av DFØ Kunde
  84 Arkivere periodiske rapporter Kunde
  85 Overføre saldoer til nytt år DFØ
    Budsjett - Regnskapssystem Planlegger  
  86 Opprette og sperre budsjettversjoner  DFØ
  87 Lese inn budsjettgrunnlag fra fil DFØ
  88 Budsjettere og kontrollere Kunde
    Budsjett - Regnskapssystem hovedbok  
  89 Registrere budsjettall i regnskapssystem hovedbok Kunde
  90 Overføre til saldotabeller Kunde
    Endring av brukeropplysninger (regnskapssystem)  
  91 Sende forespørsel om endring av brukere/attestasjonsansvarlige i regnskapssystem  Kunde
  92 Opprette/endre brukere/attestasjonsansvarlige i regnskapssystem DFØ
  93 Bestille passord til regnskapssystem via DFØ-ID Kunde
    Oppbevaring/arkivering  
  94 Arkivere regnskapsmateriell Kunde
    SRS  
  95 Aktivere inngående faktura Kunde
  96 Periodisere inngående faktura (forskuddsbetalte kostnader) Kunde
  97 Avsette for påløpte kostnader Kunde
  98 Opptjent, ikke fakturert inntekt Kunde
  99 Tidavsetning lønn Kunde
  100 Avsette for refusjoner syke- og foreldrepenger NAV Kunde
  101 Uavviklet fjorårsferie Kunde
  102 Tap på fordring Kunde
  103 Periodeavslutning anlegg (avskriving og forpliktelse) Kunde
  104 Endring og omgruppering av anlegg Kunde
  105 Salg av anlegg Kunde
  106 Periodeavslutning tilskudd Kunde
  107 Inntektsføre driftsbevilgning Kunde
  108 Avstemme Kunde
  109 Årsavslutning med årsregnskapsrapport Kunde

Arbeidsdeling lønn

 • Aktivitet Ansvarlig
  VEDLIKEHOLD AV FASTE DATA
  Vedlikehold av lønnsystemet - faste data felles på tvers av klienter)
  Stillingskoder DFØ
  Lønnsrammer/spenn DFØ
  Lønnstabeller (A+B+C) DFØ
  Innleggelse av skattetabeller DFØ
  Soner og satser for arbeidsgiveravgift DFØ
  Postregister DFØ
  Kommuneregister DFØ
  NAV-kontor DFØ
  Egendefinerte satstabeller DFØ
  Vedlikehold av avtalte beløpssatser (faste satser som 1G, delingstall mm) DFØ
  Lønnart DFØ
  Kobling mellom symbolske konti og lønn- og reisearter DFØ
  Kobling mellom artskonti og symbolske konti DFØ
  Utdanningskoder (SST) DFØ
  Personalstruktur DFØ
  Simulering av ny organisasjonsstruktur, kopiering av planvariant DFØ
  Arbeidsplanregler DFØ
  Kodeverk tilstedekoder DFØ
  Kodeverk fraværskoder DFØ
  Kodeverk fraværskvoter DFØ
  Grenseverdier (eks. fleksitid, egemeldinger, overtid etc) DFØ
  Helligdagskalendere DFØ
  Reiseregulativ (innland/utland) DFØ
  Valutakurser DFØ
  Vedlikehold av klientavhengige data
  Lønnsavregningsområde DFØ
  Vedlikehold av virksomhetsavhengige data
  Juridisk struktur (firmakode, personalområde, juridisk nummer, bedriftsnummer) DFØ
  Kontrollområde DFØ
  Likviditetsområde DFØ
  Opprettelse og vedlikehold av trekkmottakere i lønnssystemet DFØ
  Opprettelse og vedlikehold av trekkmottakere i reskontro DFØ
  Vedlikehold av konteringsobjekter - regnskapskunder av DFØ
  Artskonto (hovedbok) DFØ
  Overstyring av artskonto DFØ
  Kostnadssted DFØ
  K-element 4 DFØ
  K-element 5 DFØ
  K-element 6 DFØ
  K-element 7 DFØ
  Vedlikehold av konteringsobjekter - ikke regnskapskunder av DFØ
  Artskonto (hovedbok) Kunde
  Overstyring av artskonto Kunde
  Kostnadssted Kunde
  K-element 4 Kunde
  K-element 5 Kunde
  K-element 6 Kunde
  K-element 7 Kunde
  PROSESSER
  Organisasjon og stilling
  Opprette/avgrense/endre i organisasjonsenheter og stillinger Kunde
  Opprette kontering og kostnadsfordeling på organisasjonsenheter og stillinger Kunde
  Personal og lønn
  Registrering av data for ansatte som ikke har en bruker i virksomhetens nettverk Kunde
  Vedlikehold av start, slutt og endringer av faste data for ansatte Kunde
  Vedlikehold av start, slutt og endringer av faste data for eksterne Kunde
  Registrering av variable data for ansatte Kunde
  Registrering av variable data for eksterne Kunde
  Justeringsoppgjør (oppdatering på person) DFØ
  Sentralt besluttede meldinger på lønnsslipp til alle ansatte DFØ
  Uttrekk og innlesing av skattekortdata fra Skattedirektoratet DFØ
  Tid
  Registrering av data for ansatte som ikke har en bruker i virksomhetens nettverk Kunde
  Generere generelle kvoter ved overgang til nytt år DFØ
  Filoverføring
  Eventuell innlesing av fil fra eksterne systemer med godkjent format Kunde
  Lønnskjøring
  Utarbeide kjøreplaner for lønnskjøringer DFØ
  Stenge systemet før lønnskjøring (legge ut systemmelding) DFØ
  Kjøre og kontrollere lønnsprotokoll for hovedlønn, bonuslønn, 13.-kjøring DFØ
  Godkjenning av lønnsresultat Kunde
  Kjøre og kontrollere lønnstrekkoppgjør (T1, T2) DFØ
  Systemmessig årsavslutning i lønnssystemet DFØ
  Lønnsrapporter
  Produsere lønnsslipper DFØ
  Produsere endringsmeldinger til lønns- og trekkoppgaver (regnskapskunder av DFØ) Kunde
  Produsere endringsmeldinger til lønns- og trekkoppgaver (ikke regnskapskunder av DFØ) Kunde
  Produsere lønns- og trekkoppgaver og overføre fil med lønns- og trekkopplysninger til SKD DFØ
  Reise
  Utarbeide kjøreplan for reisekjøring DFØ
  Registrering av reisetransaksjoner via selvbetjening for ansatte inklusive godkjennelse av leder Kunde
  Registrere reisetransaksjoner og ferdigstille (godkjenne i lønnssystemet) for eksterne Kunde
  Registrere reisetransaksjoner og ferdigstille (godkjenne i lønnssystemet) for ansatte som ikke har en bruker i virksomhetens nettverk Kunde
  Reise- og konteringskjøring DFØ
  Kontroll av beregningsresultat Kunde
  Betalingsformidling
  Remittering lønn, trekk og reise DFØ
  Innbetaling av refusjoner fra NAV Kunde
  Kontrollere og autorisere betalingsfil Kunde
  Kontroll av avregningsretur DFØ
  Sigilladministrasjon DFØ
  Overføring, kontroll og avstemming av lønnsdata - regnskapskunder av DFØ
  Uttrekk av lønnsdata til regnskapssystemet DFØ
  Innlesing av lønnsdata til regnskapssystemet DFØ
  Konsistenssjekk internt i lønnssystemet DFØ
  Avstemming i regnskapssystem DFØ
  Overføring, kontroll og avstemming av lønnsdata - ikke regnskapskunder av DFØ
  Uttrekk av lønnsdata til regnskapssystemet DFØ
  Innlesing av lønnsdata til regnskapssystemet Kunde
  Konsistenssjekk internt i lønnssystemet DFØ
  Avstemming i regnskapssystem Kunde
  Rapportering til offentlige registre
  Kontroll av data i SPK-rapport Kunde
  Rapport til Statens pensjonskasse (SPK) Kunde
  Rapport til A-meldingen via Altinn DFØ
  FORVALTNING
  Systemoppdateringer
  Oppgraderinger (nye systemversjoner) DFØ
  Nye moduler DFØ
  Supportpakker DFØ
  Dokumentasjon
  Brukerdokumentasjon m/tilhørende rutinebeskrivelser DFØ
  Sjekklister DFØ
  Kundenotat DFØ
  Programmer og transaksjonskoder DFØ
  Standard rapportvarianter DFØ
  Oppbevaring av lønnsmateriale Kunde
  Brukeradministrasjon
  Opprette roller DFØ
  Opprette brukere DFØ
  Koble brukere til rolle DFØ
  Knytte bruker til organisasjonsstruktur DFØ
  Endre passord Automatisert prosess
  Brukerstøtte
  1. linje support Kunde
  2. linje support DFØ
  3. linje support DFØ

  Presiseringer knyttet til enkelte poster i skjema for arbeidsdeling

  Vedlikehold av konteringsobjekter - regnskapskunder av Leverandøren

  • Basis- og delservicekunder kan velge å ikke benytte seg av innlesing av fil fra regnskapssystemet. 
  • I slike tilfeller er det kundens ansvar å oppdatere disse elementene manuelt.

  Vedlikehold av konteringsobjekter - ikke regnskapskunder 

  • For kunder som leverer fil fra regnskapssystem i henhold til spesifikasjon fra DFØ, leser DFØ inn denne. 

  Personal / lønn

  • Ved innføring av elektroniske skjema vil kunden benytte selvbetjening for ansatte og ledere,  kjernesystem eller eksterne offentlige portaler for registrering, attestasjon og godkjenning  av lønns- og personaldata.

  Tid - Registrering av data for ansatte som ikke har en bruker i virksomhetens nettverk

  • Leverandørens registrering omfatter kun fravær. Tilstedetid kan ikke benyttes for personer DFØ evt. skal registrere for.

  Brukeradministrasjon - Endre passord

  • Automatisert glemt-passord-funksjon forutsetter at brukere er  registrert med e-postadresse i systemløsningen.

  Dokumentasjon - Oppbevaring av lønnsmateriale

  • DFØ oppbevarer dokumentasjon som går i elektronisk arbeidsflyt.
 • Aktivitet Ansvarlig
  VEDLIKEHOLD AV FASTE DATA
  Vedlikehold av lønnssystemet (faste data felles på tvers av klienter)
  Stillingskoder DFØ
  Lønnsrammer/spenn DFØ
  Lønnstabeller (A+B+C) DFØ
  Innleggelse av skattetabeller DFØ
  Soner og satser for arbeidsgiveravgift DFØ
  Postregister DFØ
  Kommuneregister DFØ
  NAV-kontor DFØ
  Egendefinerte satstabeller DFØ
  Vedlikehold av avtalte beløpssatser (faste satser som 1G, delingstall mm) DFØ
  Lønnart DFØ
  Kobling mellom symbolske konti og lønn- og reisearter DFØ
  Kobling mellom artskonti og symbolske konti DFØ
  Utdanningskoder (SST) DFØ
  Personalstruktur DFØ
  Simulering av ny organisasjonsstruktur, kopiering av planvariant DFØ
  Arbeidsplanregler DFØ
  Kodeverk tilstedekoder DFØ
  Kodeverk fraværskoder DFØ
  Kodeverk fraværskvoter DFØ
  Grenseverdier (eks. fleksitid, egemeldinger, overtid etc) DFØ
  Helligdagskalendere DFØ
  Reiseregulativ (innland/utland) DFØ
  Valutakurser DFØ
  Vedlikehold av klientavhengige data
  Lønnsavregningsområde DFØ
  Vedlikehold av virksomhetsavhengige data
  Juridisk struktur (firmakode, personalområde, juridisk nummer, bedriftsnummer) DFØ
  Kontrollområde DFØ
  Likviditetsområde DFØ
  Opprettelse og vedlikehold av trekkmottakere i lønnssystemet DFØ
  Opprettelse og vedlikehold av trekkmottakere i reskontro DFØ
  Vedlikehold av konteringsobjekter - regnskapskunder av DFØ
  Artskonto (hovedbok) DFØ
  Overstyring av artskonto DFØ
  Kostnadssted DFØ
  K-element 4 DFØ
  K-element 5 DFØ
  K-element 6 DFØ
  K-element 7 DFØ
  Vedlikehold av konteringsobjekter - ikke regnskapskunder av DFØ
  Artskonto (hovedbok) DFØ
  Overstyring av artskonto DFØ
  Kostnadssted DFØ
  K-element 4 DFØ
  K-element 5 DFØ
  K-element 6 DFØ
  K-element 7 DFØ
  PROSESSER
  Organisasjon og stilling
  Opprette/avgrense/endre i organisasjonsenheter DFØ
  Opprette/avgrense/endre i stillinger Kunde/DFØ
  Opprette kontering og kostnadsfordeling på organisasjonsenheter og stillinger DFØ
  Personal og lønn
  Registrering av data for ansatte som ikke har en bruker i virksomhetens nettverk Kunde/DFØ
  Vedlikehold av start, slutt og endringer av faste data for ansatte Kunde/DFØ
  Vedlikehold av start, slutt og endringer av faste data for eksterne Kunde/DFØ
  Registrering av variable data for ansatte Kunde/DFØ
  Registrering av variable data for eksterne Kunde/DFØ
  Justeringsoppgjør (oppdatering på person) DFØ
  Sentralt besluttede meldinger på lønnsslipp til alle ansatte DFØ
  Uttrekk og innlesing av skattekortdata fra Skattedirektoratet DFØ
  Tid
  Registrering av data for ansatte som ikke har en bruker i virksomhetens nettverk DFØ
  Generere generelle kvoter ved overgang til nytt år DFØ
  Filoverføring
  Eventuell innlesing av fil fra eksterne systemer med godkjent format DFØ
  Lønnskjøring
  Utarbeide kjøreplaner for lønnskjøringer DFØ
  Stenge systemet før lønnskjøring (legge ut systemmelding) DFØ
  Kjøre og kontrollere lønnsprotokoll for hovedlønn, bonuslønn, 13.-kjøring DFØ
  Godkjenning av lønnsresultat Kunde
  Kjøre og kontrollere lønnstrekkoppgjør (T1, T2) DFØ
  Systemmessig årsavslutning i lønnssystemet DFØ
  Lønnsrapporter
  Produsere lønnsslipper DFØ
  Produsere endringsmeldinger til A-meldingen (regnskapskunder av Leverandøren) DFØ
  Produsere endringsmeldinger til A-meldingen (ikke regnskapskunder av Leverandøren) Kunde
  Reise
  Utarbeide kjøreplan for reisekjøring DFØ
  Registrering av reisetransaksjoner via selvbetjening for ansatte inklusive godkjennelse av leder Kunde
  Registrere reisetransaksjoner og ferdigstille (godkjenne i lønnssystemet) for eksterne Kunde/DFØ
  Registrere reisetransaksjoner og ferdigstille (godkjenne i lønnssystemet) for ansatte som ikke har en bruker i virksomhetens nettverk DFØ
  Reise- og konteringskjøring DFØ
  Kontroll av beregningsresultat Kunde
  Betalingsformidling
  Remittering lønn, trekk og reise DFØ
  Innbetaling av refusjoner fra NAV DFØ
  Kontrollere og autorisere betalingsfil Kunde
  Kontroll av avregningsretur DFØ
  Sigilladministrasjon DFØ
  Overføring, kontroll og avstemming av lønnsdata - regnskapskunder av Leverandøren
  Uttrekk av lønnsdata til regnskapssystemet DFØ
  Innlesing av lønnsdata til regnskapssystemet DFØ
  Konsistenssjekk internt i lønnssystemet DFØ
  Avstemming i regnskapssystem DFØ
  Overføring, kontroll og avstemming av lønnsdata - ikke regnskapskunder av Leverandøren
  Uttrekk av lønnsdata til regnskapssystemet DFØ
  Innlesing av lønnsdata til regnskapssystemet Kunde
  Konsistenssjekk internt i lønnssystemet DFØ
  Avstemming i regnskapssystem Kunde
  Rapportering til offentlige registre
  Kontroll av data i SPK-rapport Kunde
  Rapport til Statens pensjonskasse (SPK) DFØ
  Rapport til A- meldingen via Altinn DFØ
  FORVALTNING
  Systemoppdateringer
  Oppgraderinger (nye systemversjoner) DFØ
  Nye moduler DFØ
  Supportpakker DFØ
  Dokumentasjon
  Brukerdokumentasjon m/tilhørende rutinebeskrivelser DFØ
  Sjekklister DFØ
  Kundenotat DFØ
  Programmer og transaksjonskoder DFØ
  Standard rapportvarianter DFØ
  Oppbevaring av lønnsmateriale i henhold til økonomiregelverket  DFØ
  Brukeradministrasjon
  Opprette roller DFØ
  Opprette brukere DFØ
  Koble brukere til rolle DFØ
  Knytte bruker til organisasjonsstruktur DFØ
  Endre passord Automatisert prosess
  Brukerstøtte
  1. linje support Kunde
  2. linje support DFØ
  3. linje support DFØ

  Presiseringer knyttet til enkelte poster i skjema for arbeidsdeling
  Vedlikehold av konteringsobjekter - ikke regnskapskunder

  • For kunder som leverer fil fra regnskapssystem i henhold til spesifikasjon fra DFØ, leser DFØ inn denne. 

  Personal/lønn

  • Ved innføring av elektroniske skjema vil kunden benytte selvbetjening for ansatte, saksbehandlere og ledere,  kjernesystem eller eksterne offentlige portaler for registrering, attestasjon og godkjenning  av lønns- og personaldata.

  Tid - Registrering av data for ansatte som ikke har en bruker i virksomhetens nettverk

  • Leverandørens registrering omfatter kun fravær. Tilstedetid kan ikke benyttes for personer Leverandøren evt. skal registrere for.

  Brukeradministrasjon - Endre passord

  • Automatisert glemt-passord-funksjon forutsetter at brukere er registrert med e-postadresse i systemløsningen.

  Dokumentasjon - Oppbevaring av lønnsmateriale

  • Vi minner om at kunden har ansvar for lønnsmateriale som er arkivpliktig i henhold til arkivloven .
Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter lønn

Kontakt kundesenter regnskap

Denne versjonen gjelder fra 29. juni 2017.

Fant du det du lette etter?