Manuell bokføring av leverandørfaktura

Denne brukerveiledningen beskriver hvordan du manuelt kan bokføre en leverandørfaktura.

Menypunktet Bokføring leverandørfaktura finner du i menyen under Hovedbok - Leverandørreskontro - Fakturapostering - Bokføring leverandørfaktura.

Registrere manuell leverandørfaktura/kreditnota

Når du skal registrere en manuell leverandørfaktura åpner du menypunktet Økonomi - Leverandørreskontro - Fakturapostering - Bokføring leverandørfaktura.

Legg inn periode og bilagsdato for faktura/kreditnota.

Tab videre i registreringsbildet, og legg inn leverandørnummer. Du kan velge å skrive inn leverandørnummeret direkte, eller du kan søke det opp ved å trykke F9 for å komme til Felthjelp hvor du kan søke etter alle tilgjengelige leverandører.

Konto 240* kommer automatisk basert på leverandøren. Tab videre, og legg inn mottatt beløp.

Du får nå spørsmål om dette er en kreditnota.

Trykk Ja dersom det skal registreres som kreditnota eller trykk Nei dersom det skal registreres som faktura.

Legg inn beskrivelse for bilaget og fakturanummer. Valuta dok må utfylles dersom det er utenlandsk valuta. Tab deg gjennom alle felter til du kommer tilbake til kontofeltet.

Trykk F11 for å mellomlagre bilagslinjen. Bilagslinjen vil da legge seg i visningsbildet.

Fyll inn konto, koststed og delprosjekt som fakturaen/kreditnotaen skal føres på. Prosjekt fylles automatisk ut når du legger inn arbeidsordre.

Trykk F11 for å mellomlagre bilagslinjen. Bilagslinjen legger seg da i visningsbildet. Leverandørfakturaen er nå registrert med to linjer, og bilaget går i null.

Trykk F12 for å fullføre registreringen, og du får et bilagsnummer.

Registrere manuell leverandørfaktura/kreditnota med innbetaling

Se instruksjonsfilm for bokføring av manuell innbetaling med reskontroføring og utligning.

Åpne menypunktet Økonomi - Leverandørreskontro - Fakturapostering - Bokføring leverandørfaktura.

Følg samme fremgangsmåte som ovenfor. Legg inn periode og dato for mottatt innbetaling. Før du velger å lagre bilaget, angi hvilken konto innbetaling er mottatt i feltet Utlignes mot. I eksempelet vist i bildet er det utlignet mot arbeidskonto bank, der innbetalingen er mottatt.

Trykk F12 for å fullføre registreringen.

Bekreft at du vil generere et utligningsbilag med motkonto bank ved å klikke OK.

Bilaget er lagret, og du får et bilagsnummer.

Registrering av innbetaling fra leverandør mot eksisterende faktura/kreditnota

Åpne menypunktet Økonomi -Leverandørreskontro - Fakturapostering - Bokføring leverandørfaktura.

Legg først inn periode og bilagsdato, samt leverandørnr. Trykk på Utligne i verktøymenyen:

Betalingsref. 

Må utfylles (fritekstfelt)

Tekst

Legg inn en beskrivende tekst for bilaget.

Kolonne R

Under kolonnen R skal det stå AP når du skal utligne leverandørreskontro.

Fakturanr. 

Legg inn fakturanummer for bilagene du vil utligne og tab ut av feltet (bruk alternativt Finn F7 for flere søkekriterier enn fakturanr.).

Huk av linjene som skal utlignes.
Lagre med F12, og linjen tas med tilbake til skjermbildet for registrering.

I skjermbildet for registrering legger du så inn konto innbetalingen er mottatt på (bruk felthjelp F9, for å søke opp konto) og bilagstekst.

Tab gjennom alle feltene og mellomlagre F11.

Lagre bilaget med F12 og du får et bilagsnummer.

Faktura/kreditnota er registrert med feil opplysninger og skal tilbakeføres

Det er to alternativer dersom du skal korrigere en faktura/kreditnota som er registrert med feil opplysninger.

Alternativ 1: Opprett en manuell faktura/kreditnota som føres tilbake tilsvarende opprinnelig kreditnota/faktura.

Følg beskrivelsen Registrere manuell leverandørfaktura/kreditnota ovenfor.

Når faktura/kreditnota er lagret, åpner du Bokføring av leverandørfaktura på nytt, og utligner faktura mot kreditnota.

Legg først inn periode og bilagsdato, samt leverandørnr. Trykk på Utligne i verktøymenyen.

Betalingsref. 

Må utfylles (fritekstfelt)

Tekst

Legg inn en beskrivende tekst for bilaget.

Kolonne R

Under kolonnen R skal det stå AP når man skal utligne leverandørreskontro.

Fakturanr. 

Legg inn fakturanummer for bilagene du vil utligne og tab ut av feltet (bruk alternativt Finn F7 for flere søkekriterier enn fakturanr.).

Huk av linjene som skal utlignes.
Lagre med F12, og linjen tas med tilbake til skjermbildet for registrering.

Lagre bilaget i skjermbildet for registrering med F12.

Alternativ 2: Tilbakeføre feilført faktura/kreditnota mot opprinnelig kontering.

Betalingsref. 

Må utfylles (fritekstfelt)

Tekst

Legg inn en beskrivende tekst for bilaget.

Kolonne R

Under kolonnen R skal det stå AP når du skal utligne leverandørreskontro.

Fakturanr. 

Legg inn fakturanummeret for bilaget du vil utligne og tab ut av feltet.

Lagre med F12, og linjen tas med tilbake til skjermbildet for registrering.

Deretter må du legge inn lev.nr, og kontering og tekst for tilbakeføringen. Her vist med eksempel konto 6841. 

Fyll ut resten av konteringsdimensjoner og tekst for bilaget. Tab gjennom alle feltene og mellomlagre linjen med F11.
Bilaget skal nå gå i null, og bilaget kan lagres. Lagre bilaget med F12 og du får et bilagsnummer.

Deretter kan ny faktura/kredinota opprettes ved å følge beskrivelsen Registrere manuell leverandørfaktura/kreditnota ovenfor.

Oppdatert: 26. november 2021

Kontakt

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.