Fakturabehandling i DFØ-appen

Her får du veiledning i hvordan du kan godkjenne og attestere fakturaer i DFØ-appen.

Oppgaver til behandling

Dersom du har oppgaver til behandling i Unit4 ERP, er disse tilgjengelig i DFØ-appen under Innkurv regnskap.

Merk at det kan ta noen sekunder før antallet oppgaver oppdaterer seg i den røde boblen.

Skjermbilde av fakturabehandling i DFØ-appen
Følgende informasjon er tilgjengelig når du går inn på en faktura:
 • leverandørinformasjon
 • fakturainformasjon
 • faktura og andre vedlegg
 • arbeidsflyt
 • konteringsinformasjon
Tips til visning av faktura i DFØ-appen

Tips:

 • Trykk på leverandørnavnet for leverandørinformasjon.
 • Trykk på fakturaikonet for å se fakturaen. Denne og andre vedlegg er også tilgjengelig nederst på skjermbildet.
 • Trykk på Se mer for informasjon som annen valuta, mva-beløp, periode med mere.
 • Arbeidsflyt viser siste steget i fakturaflyten. Trykk Tidligere arbeidsflyt for å se hele fakturaflyten.
Visning av faktura i DFØ-appen

Tips:

 • Bruk pilen til høyre for å åpne/lukke de ulike oppgaveoversiktene.
 • DFØ-appen støtter ikke enkelte oppgaver, for eksempel forkontroll. Disse må du behandle i Unit4 ERP.
Oppgavebehandling for faktura i DFØ-appen

Attestere faktura

Slik attesterer du faktura i DFØ-appen

Som attestant kan du benytte DFØ-appen til enkel attestering av faktura. Du finner samme funksjonalitet som i «enkel modus» i Unit4 ERP. Fakturaer som er klar for attestering har Trinn lik Attestant.

1. Velg faktura

Velg fakturaen du ønsker å attestere.

Velg faktura i DFØ-appen

2. Behandle faktura

Velg konteringslinje for å redigere konteringsinformasjonen.

Blå tekst betyr at du kan trykke på teksten.

Attestere faktura i appen - velg konteringslinje

Søk

Benytt søkefeltet for å få opp relevante dimensjonsverdier.

Attestere faktura - søkefelt

Bilagstekst

I feltet Beskrivelse på konteringslinjen legger du inn hvilken blagstekst du ønsker å ha på konteringslinjen. Innholdet i feltet blir med i bokføringen, og kommer ut på enkelte rapporter.

3. Attester faktura

Velg Attestere øverst til høyre for å attestere fakturaen.

Attestere faktura - attestere

Kommenter

Legg inn kommentar ved behov. Denne kommentaren vil vises videre i fakturaflyten når oppgaven sendes til godkjenner.

Avslutt med Bekreft.

Attestere faktura - legg inn kommentar

Flere valg

For alternativ behandling av faktura, velg ikonet med tre prikker for å få fram alternativene.

Attestere faktura - flere valg

Godkjenne faktura

Slik godkjenner du faktura i DFØ-appen

Har du budsjetteringsmyndighet (BDM) kan du enkelt godkjenne faktura i DFØ-appen. Fakturaer som er klar for godkjenning har trinn lik Godkjenner 1-4.

1. Velg faktura

Velg fakturaen du ønsker å godkjenne.

Velg faktura i DFØ-appen

2. Behandle faktura

Beløpet under Til godkjenning viser hva som blir belastet budsjettet ditt. Dersom fakturaen er splittet vil du se et annet beløp under Sum fakturabeløp.

Kontroller informasjonen på fakturaen og rediger eventuelt konteringsinformasjon under Konteringslinje hvis virksomheten din tillater det.

Behandle faktura i DFØ-appen

3. Godkjenne faktura

Velg Godkjenne (BDM) øverst til høyre for å godkjenne fakturaen.

Godkjenne faktura i DFØ-appen

Kommentar

Legg inn kommentar ved behov.

Avslutt med Bekreft.

Faktura og kommentar i DFØ-appen

Flere valg

For alternativ behandling av faktura, velger du ikonet med tre prikker for å få fram alternativene.

Faktura og flere valg i DFØ-appen

Priskontroll for innkjøpsfaktura

For attestant

Dersom du mottar en faktura til behandling i trinnet priskontroll, vises disse som Trinn «Priskontroll for innkjøpsfaktura» i fakturaoversikten. Du vil se en gul meldingsboks som angir type avvis på toppen av skjermbildet når du åpner disse oppgavene.

Velg Attestere dersom avviket er korrekt og fakturaen skal utbetales. Fakturaen sendes så videre til godkjenner med budsjettdisponeringsmyndighet.

For alternativ behandling av faktura, velg ikonet med tre prikker for å få fram alternativene.

Priskontroll for innkjøpsfaktura i DFØ-appen for attestant
For godkjenner

Dersom det er avvik i fakturert beløp på én eller flere linjer sammenlignet med ordre, eller om leverandøren har lagt til en fakturalinje med eksempelvis frakt, vil attestant måtte behandle fakturaen i brukertrinnet priskontroll. Når godkjenner mottar en faktura med avvik for godkjenning, er den tydelig merket med en gul meldingsboks.

For alternativ behandling av faktura, velg ikonet med tre prikker for å få fram alternativene.

Priskontroll for innkjøpsfaktura i DFØ-appen for godkjenner
Begrensninger i DFØ-appen

DFØ-appen har ikke all funksjonalitet som er tilgjengelig i Unit4 ERP.

Følgende funksjonalitet er ikke tilgjengelig for fakturabehandling:

 • forkontroll
 • avansert modus, for ulik behandling av fakturalinjer
  • attestere, godkjenne, avvise eller videresende kun enkeltlinjer
  • dele rad/konteringslinje ved attestering
  • slette konteringslinje
 • konteringsmaler
 • periodisering
 • legge til vedlegg
 • merke faktura eller vedlegg som sensitiv
 • koble leverandørfaktura til innkjøpsordre
Oppdatert: 28. februar 2024

Kontakt

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.