Økonomiinfo - nyheter og oppdateringer

Vi jobber hele tiden med å forbedre Økonomiinfo. Her kan du lese om ny funksjonalitet og oppdateringer i løsningen.

Mars 2023

Periode 13 blir inkludert i Analyserapporten

Periode 13 vil nå være tilgjengelig i Analyserapporten i Økonomiinfo. Perioden kommer som et valg i periodevelgeren dersom det er utført posteringer i perioden.

Dashbordet og Resultatrapporten blir oppdatert til å kunne inkludere 9*-kontoer

Tidligere har interne 9*-kontoer kun vært tilgjengelige i Analyserapporten. Det vil nå være mulig å få frem disse kontoene også i dashbordet og resultatrapporten.

Hvis dette er aktuelt for din virksomhet kan det bestilles via Kundesenter på nett. Vi vil da legge inn de riktige kontokoblingene.

Bildet viser søylediagram fra dashbordet hvor kalkulatoriske inntekter og kostnader er synlige.
Feilretting av egendefinerte nøkkeltall

Det ble meldt om en feil ved bruk av filter i de egendefinerte nøkkeltallene. Feilen bestod av at nøkkeltallene ikke ble oppdatert ved bruk av filtrering i dashbordet. Feilen er nå rettet opp.

September 2022

Virksomhetsdefinerte intervall på trafikklys

Det er nå mulig for de som har administrator-rolle å endre intervallene for når trafikklysene skal lyse grønt, gult og rødt. Endrer dere intervall vil det gjelde for hele virksomheten og for alle rapporter hvor trafikklysene er i bruk.

Bildet viser et trafikklys med fargene grønn, gul og rød.

I dette eksemplet vil trafikklysene i hele løsningen lyse grønt dersom avviket fra budsjett er mindre enn 2 prosent, gult dersom avviket er mellom 2 og 3,9 prosent, og rødt dersom avviket er 4 prosent eller høyere.

Dashbordelement for avskrivningsandel (Kun SRS)

Det er nå mulig å vise dashbordelement for nøkkeltallet avskrivningsandel. Dette kan dere aktivere på min side eller ved at administrator oppdaterer standard dashbord for alle brukere.

Bildet viser et eksempel på en avskrivningsandel.
Endring av definisjon for "lønn" i nøkkeltallene

Nøkkeltallene lønnskostnad per månedsverk, lønnsandel av driftskostnader og konsulentandel av lønnskostnader har fått endret definisjon på hva «lønn» er.

Lønnskostnader er definert som kontoklasse 5 unntatt konto 530-534, 546-548, gruppe 55 og gruppe 59 (592-593 inkluderes). Arbeidsgiveravgift på 14,1 prosent for 533 og 534 er trukket ut.

Utvidet pivottabellen i analyserapporten

Pivottabellen som finnes i analyserapporten er utvidet med flere valg av beløpskolonner.

Det er nå mulig å hente frem budsjett og prognose for hele året, uavhengig av periodevalget. I tillegg er det nå mulig å hente frem beløpskolonne som viser avviket mellom regnskap og budsjett.

Mindre justeringer: ny knapp i analyserapporten og tittel i løsningen

Det er nå mulig å gå videre til prognose direkte fra analyserapporten.

Tittelen i Økonomiinfo er oppdatert med DFØ-logo. Det er fortsatt mulig å trykke på denne for å komme tilbake til dashbordet.

Juni 2022

Virksomhetsdefinerte nøkkeltall

Det er nå mulig å sette opp inntil fire virksomhetsspesifikke nøkkeltall. Det er administrator i Økonomiinfo hos den enkelte virksomheten som kan gjøre dette.

Skjermbilde fra Økonomiinfo
Sette standard dashboard for alle brukere

Administrator hos virksomheten kan nå sette standard dashboard for alle bruke i sin virksomhet. Dette innebærer valg om hvilke dashbordelement som skal være synlig. Etter at standard dashbord er satt, kan den enkelte bruker overstyre dette valget på «min side».

Skjermbilde av standard dashboard i Økonomiinfo
Forgrunnsvindu med informasjon fra DFØ om nyheter

Det er nå funksjonalitet i Økonomiinfo som gjør det mulig for DFØ å informere om oppdateringer som er gjort i løsningen. Dette gjøres ved at det kommer et forgrunnsvindu med kort informasjon om endringer som er gjort.

Skjermbilde av nyheter fra DFØ i Økonomiinfo
Mindre justeringer: kolonne for prognose, avviksberegning og meny

Kolonne med prognose er nå tilgjengelig i dashbordelementene for kostnader og inntekter.

Skjermbilde fra Økonomiinfo

Endring i hovedmeny

På grunn av økende antall menypunkter er det gjort slik at menygruppen «Administrasjon» må ekspanderes for å se underliggende menypunkter (min side, favorittadministrasjon, firmaoppsett).

Avviksberegning i resultatrapporten

Avvikskolonne for budsjett/regnskap og budsjett/prognose har ikke hatt samme beregning. Dette er nå endret slik at et negativt avvik indikerer et overforbruk i begge disse avvikskolonnene.

November 2021

Prognose per periode for hele året

Kolonnene for prognose per periode i Resultatrapport og Analyserapport er endret fra å vise prognose per periode frem i tid, til å vise prognose per periode for hele året, og ikke bare frem i tid.

Prognose og budsjett for fremtidige perioder i grafisk analyse

Det er nå mulig å se periodiske tall for budsjett og prognose for hele året, uavhengig av «til periode» i periodevelger.

Tidligere har innholdet i den grafiske analysen vist kun de periodene som inngår i periodevelgeren. Nå er det mulig å se grafisk og tabellarisk fremstilling av budsjett og prognose også fremover i tid.

Denne endringen gjelder i følgende faner under Grafisk analyse:

  • Utvikling over tid
  • Fordeling
  • Utvikling over tid pr. begrepsverdi
Eksport av grafikk i analyserapporten

I grafikkdelen av Analyserapporten er det nå gjort tilgjengelig en hamburgermeny som gjør det mulig å velge eksport av grafikk til for eksempel Excel og PDF. Dette er den samme eksportfunksjonalitet som finnes for de grafiske elementene i de øvrige rapportsidene i Økonomiinfo.

Få frem tall ved eksport av grafikk i resultatrapporten

Ved eksport av kakediagram under Resultatrapporten vil beløpene nå bli synlige i eksporten. Beløpene vil også fremkomme mer tydelig på rapportsiden i Økonomiinfo.

Konteringsbegrepet finansiering i pivottabell

I pivottabellen i den grafiske analysedelen i Analyserapporten har konteringsbegrepet finansiering manglet.

Nå er det lagt inn mulighet for å velge Finansering som begrep i Pivottoppstillingen.

Diverse feilrettinger

Forskyvning av Enhet og Sist oppdatert

I boksene for Enhet og Sist oppdatert har innholdet vært forskjøvet nedover, slik at det har kommet en horisontal scroll i begge boksene.

Dette er nå endret slik at man slipper å scrolle for å se innholdet i boksene.

Retting av feil med kolonnevelger i Analyserapport

I Analyserapporten opplevde noen brukere utfordringer med å lagre standard kolonnevalg i oppstillingen.

Denne feilen er nå rettet opp i, og funksjonen for å lagre en egenvalgt standard for kolonneoppstilling skal fungere som tiltenkt.

Feil med trafikklys i analyserapporten

Det ble identifisert en feil med trafikklysene i Analyserapporten. I enkelte tilfeller ble det feil farge på trafikklyset på summeringsnivåene. Dette er nå korrigert og trafikklysene viser riktig farge.

Oppdatert: 22. mars 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.