DFØs føringskontoplan

Føringskontoplanen er en kontoplan på 4-siffernivå som er basert på standard kontoplan for statlige virksomheter. Den gir veiledning på kontoer til bruk i den daglige regnskapsføringen tilpasset DFØs tjenesteleveranse og systemløsninger.

Oppdatert |Se de siste endringene

Føringskontoplanen er en anbefalt kontoplan på 4 siffer som dere som virksomhet kan bruke som utgangspunkt til å sette opp deres egen kontoplan. Kontoplanen gir veiledning på hvor inntekter og utgifter/kostnader skal føres, i tillegg til at den er tilpasset de løsninger DFØ bruker på lønns- og regnskapsområdet.

Dere kan selv definere deres egen kontoplan basert på egne behov for oppfølging, styring og rapportering, for eksempel i form av større detaljering eller tilpasning til virksomhetsspesifikke forhold.

Føringskontoplanen består av et Excel-dokument der dere finner både kontoplanen og veiledningstekst knyttet til hva som skal føres på de enkelte kontoene. I tillegg gir den veiledning på hvilke kontoer som er aktuelle basert på føringsprinsipp og tilknytningsform.

Mer informasjon om hvordan kontoplanen brukes finner dere i excel-dokumentet under, i arkfanen "Om Føringskontoplanen".

Felles kontoplan for departementsfellesskapet

Det er laget en egen kontoplan for departementsfellesskapet tilpasset deres behov. Denne gjelder for alle departementene, Statsministerens kontor, Regjeringsadvokaten og Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). Se felles kontoplan for departementsfellesskapet.

Den felles kontoplanen oppdateres løpende ved behov, og dere i departementsfellesskapet trenger dermed ikke forholde dere til DFØs føringskontoplan.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden, kontakt oss på

Fant du det du lette etter?