Økonomiinfo - nyheter og oppdateringer

Vi jobber hele tiden med å forbedre Økonomiinfo. Her kan du lese om ny funksjonalitet og oppdateringer i løsningen.

Juni 2022

Virksomhetsdefinerte nøkkeltall

Det er nå mulig å sette opp inntil fire virksomhetsspesifikke nøkkeltall. Det er administrator i Økonomiinfo hos den enkelte virksomheten som kan gjøre dette.

Skjermbilde fra Økonomiinfo
Sette standard dashboard for alle brukere

Administrator hos virksomheten kan nå sette standard dashboard for alle bruke i sin virksomhet. Dette innebærer valg om hvilke dashbordelement som skal være synlig. Etter at standard dashbord er satt, kan den enkelte bruker overstyre dette valget på «min side».

Skjermbilde av standard dashboard i Økonomiinfo
Forgrunnsvindu med informasjon fra DFØ om nyheter

Det er nå funksjonalitet i Økonomiinfo som gjør det mulig for DFØ å informere om oppdateringer som er gjort i løsningen. Dette gjøres ved at det kommer et forgrunnsvindu med kort informasjon om endringer som er gjort.

Skjermbilde av nyheter fra DFØ i Økonomiinfo
Mindre justeringer: kolonne for prognose, avviksberegning og meny

Kolonne med prognose er nå tilgjengelig i dashbordelementene for kostnader og inntekter.

Skjermbilde fra Økonomiinfo

Endring i hovedmeny

På grunn av økende antall menypunkter er det gjort slik at menygruppen «Administrasjon» må ekspanderes for å se underliggende menypunkter (min side, favorittadministrasjon, firmaoppsett).

Avviksberegning i resultatrapporten

Avvikskolonne for budsjett/regnskap og budsjett/prognose har ikke hatt samme beregning. Dette er nå endret slik at et negativt avvik indikerer et overforbruk i begge disse avvikskolonnene.

November 2021

Prognose per periode for hele året

Kolonnene for prognose per periode i Resultatrapport og Analyserapport er endret fra å vise prognose per periode frem i tid, til å vise prognose per periode for hele året, og ikke bare frem i tid.

Prognose og budsjett for fremtidige perioder i grafisk analyse

Det er nå mulig å se periodiske tall for budsjett og prognose for hele året, uavhengig av «til periode» i periodevelger.

Tidligere har innholdet i den grafiske analysen vist kun de periodene som inngår i periodevelgeren. Nå er det mulig å se grafisk og tabellarisk fremstilling av budsjett og prognose også fremover i tid.

Denne endringen gjelder i følgende faner under Grafisk analyse:

  • Utvikling over tid
  • Fordeling
  • Utvikling over tid pr. begrepsverdi
Eksport av grafikk i analyserapporten

I grafikkdelen av Analyserapporten er det nå gjort tilgjengelig en hamburgermeny som gjør det mulig å velge eksport av grafikk til for eksempel Excel og PDF. Dette er den samme eksportfunksjonalitet som finnes for de grafiske elementene i de øvrige rapportsidene i Økonomiinfo.

Få frem tall ved eksport av grafikk i resultatrapporten

Ved eksport av kakediagram under Resultatrapporten vil beløpene nå bli synlige i eksporten. Beløpene vil også fremkomme mer tydelig på rapportsiden i Økonomiinfo.

Konteringsbegrepet finansiering i pivottabell

I pivottabellen i den grafiske analysedelen i Analyserapporten har konteringsbegrepet finansiering manglet.

Nå er det lagt inn mulighet for å velge Finansering som begrep i Pivottoppstillingen.

Diverse feilrettinger

Forskyvning av Enhet og Sist oppdatert

I boksene for Enhet og Sist oppdatert har innholdet vært forskjøvet nedover, slik at det har kommet en horisontal scroll i begge boksene.

Dette er nå endret slik at man slipper å scrolle for å se innholdet i boksene.

Retting av feil med kolonnevelger i Analyserapport

I Analyserapporten opplevde noen brukere utfordringer med å lagre standard kolonnevalg i oppstillingen.

Denne feilen er nå rettet opp i, og funksjonen for å lagre en egenvalgt standard for kolonneoppstilling skal fungere som tiltenkt.

Feil med trafikklys i analyserapporten

Det ble identifisert en feil med trafikklysene i Analyserapporten. I enkelte tilfeller ble det feil farge på trafikklyset på summeringsnivåene. Dette er nå korrigert og trafikklysene viser riktig farge.

Oppdatert: 3. juni 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord