7.1 Rutine for retting og ompostering i hovedbok

Hensikten med rutinen er å sikre at endring av tidligere postering er sporbar og dokumentert, med henvisning til opprinnelige posteringer.

Utløsende hendelse

Det er avdekket feil i regnskapsposter.

Ansvarlig gjennomfører

Kunde og DFØ

Fullservice Delservice Oppgave - handling
DFØ DFØ Feilpostering fra lønnssystem
Avgivende forsystem (f.eks. SAP) overfører posteringer til hovedbok i økonomisystemet. Posteringer mot ugyldige dimensjoner i konteringsstreng skal bokføres mot feilkonto da feil som hovedregel skal korrigeres via avgivende forsystem.  

Bestemmelsene om økonomistyring i staten punkt 4.4.7 
Kunde Kunde Kontroll av feilpostering i innlesing av data fra SAPDFØ sender feilliste til virksomheten som kontrollerer avvikene og følger disse opp ut fra følgende alternativer:

1. Virksomheten må sørge for at korrigering av feilkontering i forsystem blir utført. Posteringer mellom feilkonto og aktuelle konti fra forsystem bør korrigeres innen førstkommende lønnskjøring.

2. Unntaksvis kan virksomheten utarbeide et omposteringsbilag for poster som ikke kan korrigeres i avgivende system.

Manuelle omposteringer

Fullservice Delservice Oppgave - handling
Kunde Kunde Mal for omposteringsbilag fylles ut, Skjema 6.1. Bilaget tekstes med kryssreferanse til opprinnelig bilag og attesteres.
DFØ Kunde Registrering av bilag på aktuell periode.

Ompostering på fil

Fullservice Delservice Oppgave - handling
Kunde Kunde BIF-mal med posteringer fylles ut, tekstet med kryssreferanse til opprinnelig bilag. Kunde må utarbeide attestert regnskapsbilag, eksempelvis attestert utskrift av fil eller attestert rapport GL07 bokføringsspesifikasjon.

Mal for BIF-fil får du tilsendt ved å ta kontakt med regnskap@dfo.no.
DFØ DFØ Filen leses inn i Unit4 ERP og bokføres på aktuell periode.   

Digitale bilag

Fullservice Delservice Oppgave - handling
Kunde Kunde Bilaget mottaksregistreres og tekstes med kryssreferanse til opprinnelig bilag. Eventuell underdokumentasjon legges til som vedlegg. Se rutine 9.1 .
Kunde Kunde Lagring av bilaget starter arbeidsflyt etter innmeldt oppsett. Bilaget må attesteres og godkjennes i Unit4 ERP innen periodens bilagsfrist før det blir bokført.Bilag som føres på en periode som er stengt vil ikke bli bokført. Kunden må hente opp bilaget i menypunktet «mottaksregistrering av hovedbokstransaksjoner», sette inn ny periode og deretter sende bilaget på ny flyt før det bokføres. 

Se veiledninger for digitale bilag.
DFØ DFØ Bilag som er ferdig behandlet innen periodens bilagsfrist vil automatisk bli bokført. 

Gjelder fra 21. september 2017

Oppdatert: 4. februar 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord