4.3 Behandling av hasteoppdrag

Dere har mulighet til å be om hasteutbetalinger (for eksempel forskudd på lønn) gjennom Unit4 ERP. Utbetaling skal som hovedregel skje gjennom faktura- eller lønnssystem. Unntaksvis, og med begrenset omfang, kan denne rutinen benyttes.

Utløsende hendelse

Oversendelse av hasteoppdrag

Andre rutiner som berøres

• Rutine 4.1 Remitteringsprosedyre

• Rutine 4.2 Korrigering i ulike faser i remitteringsprosessen

Rapporter i prosessen

• Remitteringsforslag (SU07)

• Remitteringsbekreftelse (SU08) *

• Betalingsfil (SU11/FN21I)

• Mottaksretur/Bankretur (SU12/FN2701) *

• Avvisningsretur/Bankretur (SU12/FN2701) *

• Avregningsretur/Bankretur (SU12/FN2701) *

• Bokføring betalingsoppdrag (SU09)

• Bilagsspesifikasjon (GL18B) *

• Bilagsjournal (Obl. rapp. GL02)

* Oppbevaringspliktig rapport

Oversendelse av hasteoppdrag

Utføres av: Kunde

Dere attesterer og godkjenner bilag som bokføres, og en hasteremittering avtales med DFØ.

Remitteringsprosedyre for hasteoppdrag

Utføres av: DFØ

Referanse: Rutine 4.1

Ved mottak av bestilling av et hasteoppdrag produserer vi fortløpende remitteringsforslag, remitteringsbekreftelse og betalingsfil. Kontrollperiode utgår. Forfallsdato skal være lik dagens dato.

Remitteringsbekreftelse, mottaksretur og eventuell avvisningsretur blir sendt dere automatisk via e-post.

Kontroll og autorisasjon

Utføres av: Kunde

Referanse: Rutine 4.2

Videre behandling, kontroll, autorisasjon og oppbevaring gjør dere i henhold til vanlige rutiner.

Oppdatert: 2. februar 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord