4.3 Behandling av hasteoppdrag

Dere har mulighet til å be om hasteutbetalinger (for eksempel forskudd på lønn) gjennom Unit4 ERP. Utbetaling skal som hovedregel skje gjennom faktura- eller lønnssystem. Unntaksvis, og med begrenset omfang, kan denne rutinen benyttes.

Oppdatert

Utløsende hendelse

Oversendelse av hasteoppdrag

 • • Rutine 4.1 Remitteringsprosedyre

  • Rutine 4.2 Korrigering i ulike faser i remitteringsprosessen

 • • Remitteringsforslag (SU07)

  • Remitteringsbekreftelse (SU08) *

  • Betalingsfil (SU11/FN21I)

  • Mottaksretur/Bankretur (SU12/FN2701) *

  • Avvisningsretur/Bankretur (SU12/FN2701) *

  • Avregningsretur/Bankretur (SU12/FN2701) *

  • Bokføring betalingsoppdrag (SU09)

  • Bilagsspesifikasjon (GL18B) *

  • Bilagsjournal (Obl. rapp. GL02)

  * Oppbevaringspliktig rapport

Oversendelse av hasteoppdrag

Utføres av: Kunde

Dere attesterer og godkjenner bilag som bokføres, og en hasteremittering avtales med DFØ.

Remitteringsprosedyre for hasteoppdrag

Utføres av: DFØ

Referanse: Rutine 4.1

Ved mottak av bestilling av et hasteoppdrag produserer vi fortløpende remitteringsforslag, remitteringsbekreftelse og betalingsfil. Kontrollperiode utgår. Forfallsdato skal være lik dagens dato.

Remitteringsbekreftelse, mottaksretur og eventuell avvisningsretur blir sendt dere automatisk via e-post.

Kontroll og autorisasjon

Utføres av: Kunde

Referanse: Rutine 4.2

Videre behandling, kontroll, autorisasjon og oppbevaring gjør dere i henhold til vanlige rutiner.

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?