14.4 Korrigering av innbetaling refusjoner som ikke omhandler syke-/foreldrepenger - Delservice

Hensikt er å korrigere debitor NAV og inntektsføre mottatte refusjoner som ikke inngår i refusjonsløsningen* (f.eks. arbeidsmarkedstilskudd m.v).

Oppdatert

Utløsende hendelse

Mottatt bankfil (cremul) med innbetalinger som ikke inngår i refusjonsløsningen*. Debitor NAV avviker fra sum gjennomgangskontoer NAV. Avdekkes ved avstemming refusjoner fra NAV.

Ansvarlige gjennomførere

Kunde og DFØs lønnsavdeling

Definisjoner

  • * Refusjonsløsningen dekker sykepenger, omsorgspenger, pleie-/opplæringspenger, reisetilskudd, svangerskapspenger, foreldrepenger og feriepenger av disse.
  • Cremulfil er en fil fra bank med betalingsinformasjon.

Fremgangsmåte og arbeidsdeling

  • Virksomhet gir beskjed til DFØ lønn om innbetalinger som ikke gjelder refusjonsløsningen via Kundesenter på nett.
  • DFØ lønn fører disse beløpene debet fordring NAV og kredit interimskonto.
  • Virksomheten lager bilag for riktig inntektsføring av innbetalt beløp fra NAV som føres i Unit4 ERP.
Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?