12.1 Bestilling av endring i brukeropplysninger

Rutinen beskriver framgangsmåte for å bestille tilgang i Unit4 ERP eller Basware.

Utløsende hendelse

Virksomheten har bruk for nye eller endrede tilganger i Unit4 ERP eller Basware.

Utføres av  Oppgave - handling
Kunde

Fyll ut aktuell fane i skjemaet «Bestillingsskjema for tilgang tjenester» i henhold til virksomhetens behov. Skjemaet må sendes inn av en autorisert bestiller via Kundesenteret på nett.

For virksomheter med flere firma må firmakode bestillingen gjelder for oppgis i saken.

Se nærmere beskrivelser av rollene i Unit4 ERP under «Rollebeskrivelse i Unit4 ERP»
DFØ

Oppretter roller i henhold til bestilling og sender ut påloggingsinformasjon.

NB! Brukeridentitet og passord blir ikke oppgitt i samme e-post.

Tips til rutinen

Når en person slutter eller skal være fraværende i en lengre periode, må tilgangsrettigheter til Unit4 ERP slettes endelig eller midlertidig.

Når en person endrer arbeidsoppgaver slik at vedkommende skal ha adgang til å gjøre andre ting i systemet enn tidligere, må brukeropplysninger endres.

Gyldig fra 8. april 2016

Oppdatert: 2. februar 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord