A4 Avstemming Contempus mot Unit4 ERP

Det skal gjennomføres kontroll med fullstendighet mellom data fra Contempus og mottatte data i Unit4 ERP for å sikre at fakturainformasjon er den samme i Unit4 ERP og Contempus.

Oppdatert

Økonomireglementet § 14, bestemmelsene 4.3.6, 4.4.3 b og 5.3.1

Utløsende hendelse: Månedsavslutning

Berører andre rutiner: Andre periodiske kontroller, oppfølging av tett bilagsnummerrekkefølge.

Definisjoner

0. Data slik de ligger i Contempus
1. Data slik de lå på fil da de ble overført (i fil) fra CI_EXPORT til AGRESSO_IMPORT katalogen.
2. Data slik de ble lest inn (fra fil) i 'AGRESSO Forsystem' fra AGRESSO_IMPORT katalogen.
3. Data slik de ligger i 'AGRESSO Forsystem' etter at data er lagt inn i acrbatchinput.
4. Data uten feilmarkeringer som GL07 jobben overfører til TPS prosessering.

Fullservice Delservice Oppgave - handling Referanse

DFØ

DFØ

Kjør browsermal i Unit4 ERP for avstemmingsperioden.

Egne menyer: Browsermal «A04 Contempus bilagsnummer»

DFØ

DFØ

Kjør rapport CAI05 Avviksrapport som ligger i Unit4 ERP. Sette inn bilagsintervallet fra browserspørringen ovenfor. Denne rapporten lagres i Opal_con.

DFØ

DFØ

Sett inn bilagsnummer fra og til, antall bilag Contempus, beløp i Contempus, antall bilag i Unit4 ERP og beløp i Unit4 ERP i avstemmingsskjemaet. Eventuelle differanser kommer frem i sumkolonnene differanse antall bilag og differanse beløp.

DFØ

DFØ

Ved differanser må dette spesifiseres i skjema Beskrivelse av avvik med henvisning til bilagsnummer, beløp og forklaring og evt. kommentarer.

DFØ

DFØ

Skjemaet dateres, signeres og avstemmingskode settes inn

Gyldig fra 1. januar 2015

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?