A1 Bankavstemming totaloversikt

Hensikten er å avstemme virksomhetens arbeidskontoer og oppgjørskontoer mot det som er registrert i virksomhetens regnskap. Transaksjoner på bankutskriftene skal samsvare med transaksjoner ført i virksomhetens hovedbok.

Oppdatert

Økonomireglementet § 14 og bestemmelsene 4.4.5.

Utløsende hendelse: Månedsavslutning

Fullservice

Delservice

Oppgave - handling

Referanse

DFØ

Kunde

Bruk browsermal i Unit4 ERP for å få ut tall fra regnskapet. Saldo fylles inn i feltet «saldo Agresso».

Browsermal: “A01 Bankavstemming totaloversikt”

DFØ

Kunde

Ta ut kontoutskrift fra Norges Bank og lagre på kundemappen. Sluttsaldo fylles inn i feltet «saldo kontoutskrift».

DFØ

Kunde

Saldo på oppgjørskonto Norges Bank må alltid være lik mellom hovedbok og kontoutdrag før rapportering til statsregnskapet.

DFØ

Kunde

Kontroller at arbeidskontiene går i 0,-

Browsermal: “A01 Bankavstemming totaloversikt”

DFØ

Kunde

Skjemaet dateres, signeres og avstemmingskode settes inn.

Kunde

Kunde

Kontoutskriften fra banken skal være tilgjengelig.

Definisjoner

Arbeidskonto: Arbeidskonto er benevnelsen på de bankkontoene virksomheten skal benytte for å formidle inn- og utbetalinger. Som regel har virksomheten minst en arbeidskonto for utbetalinger og en arbeidskonto for innbetalinger. Arbeidskontoene skal daglig gjøres opp mot oppgjørskonto i Norges Bank.

Oppgjørskonto: Statlige virksomheters betalingsformidling skal være knyttet til statens konsernkontoordning via oppgjørskontoer i Norges Bank. Oppgjørskontoene i Norges Bank benyttes av bankene til å trekke eller overføre de penger som virksomheten enten utbetaler via arbeidskontoen eller får innbetalt på arbeidskontoen. Dette følger av at bankene ikke skal ha statlige midler på arbeidskontoene "over natten", og de må derfor tømme arbeidskontoene mot oppgjørskontoene i Norges Bank.

Gyldig fra 1. januar 2015

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?