S4 Kontroll av bokført gevinst/tap ved salg og utrangering av anleggsmidler - SRS

Oppdatert

Bakgrunn

Denne avstemmingen skal kontrollere at utrangering av anleggsmidler er korrekt utført.

Kontrollen følger alternativ 1 i veiledningsnotat til standard kontoplan kontogruppe 38 for bokføring av gevinst/tap ved avgang av anleggsmidler. Et eventuelt tap vil bokføres direkte på konto 7800 tap ved avgang av anleggsmidler, mens en gevinst bokføres på konto 3810 gevinst ved avgang anleggsmidler.

Fremgangsmåte

Kontroller at netto totalt tap eller gevinst i anleggsverdiregnskapet samsvarer med tap og gevinst bokført i hovedbok. Kontroller også at salgssum anlegg samsvarer mellom anleggsverdiregnskapet og hovedbok.

Browserrapport «S04A» kjøres i Unit4 ERP og verdien av registrerte tap i anleggsmodulen legges inn i kolonne B og F. Browserrapport «S04B» kjøres i Unit4 ERP og beløpet fra konto 381, 780 og 380 overføres til kolonne C, D og G i avstemmingsmappen.

Fyll ut en forklaring på eventuelle differanser. Årsaker til differanser kan for eksempel være manuelle posteringer på konto 3810 og 7800 eller at salg av anleggsmidler er fakturert på feil konto.

Dokumentasjon

Avstemmingsmappe SRS

Henvisninger

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?