S1 Avstemming hovedbok mot anleggsverdiregnskapet (XAT02) - SRS

Oppdatert

Bakgrunn

Denne avstemmingen skal sikre at saldo på anlegg i anleggsverdiregnskapet samsvarer med saldo i hovedbok ved periodens slutt.

Fremgangsmåte

Kontrollen foretas etter at periodens aktiveringer og avskrivninger er bokført. Se rutine 4.1 Balanseføring av anleggsmidler og 4.4 Periodeavslutning anlegg. 

Kontrollrapport XAT02 – Avstemming HB-ANL kjøres for den aktuelle perioden. Rapporten avstemmer hovedbok mot anleggsverdiregnskapet og eventuelle differanser vil fremkomme av denne rapporten.

Legg inn totalsum for hovedbok og totalsum for anleggsverdiregnskap i avstemmingsmappen. Kontroller at saldo pr konto er lik mellom hovedbok og anleggsverdiregnskap. I tillegg skal det kontrolleres at saldo på konto 1295-1299 er lik null. Ved avvik eller differanser må dette forklares i avstemmingsmappen med informasjon om årsak og eventuelle tiltak. Differanser kan oppstå dersom fakturaer ikke er aktivert. Det kan også oppstå differanser dersom det er gjort manuelle omposteringer på eiendelskonto i hovedbok.

Rapporten «XAT02» finnes under «Agresso/Egne Menyer/Kontrollrapporter/Periodisering (SRS)/Avskrivninger/Avstemming anlegg.

Dersom det fremkommer differanser i avstemmingen eller man ønsker nærmere informasjon om de ulike anlegg og anleggsgrupper kjøres rapport «XAT01».

Dokumentasjon

  • Avstemmingsmappe SRS
  • XAT02 – Avstemming HB-ANL
Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?