Merverdiavgift

Fra 1. januar 2017 er det nye regler for beregning av merverdiavgift (mva) på import av varer. Dette gjelder bare dere i virksomhet som er registrert i merverdiavgiftsregisteret.

Oppdatert

Informasjon til dere i virksomheter som er registrert i merverdiavgiftsregisteret

 • Gjelder fra 1.1.2017 og bare for merverdiavgiftsregistrerte virksomheter.

  Faktura fra utenlandsk leverandør av varer (import av varer)

  Nye merverdiavgiftskoder for attestanter i fakturasystemet:

  • Merverdiavgiftskode 21, 22 og 23 benyttes på leverandørfaktura

  Disse kodene «merker» utgiften (kostnaden) i regnskapet, slik at det vil være mulig å inkludere disse fakturaene i en rapport.

  Manuelle hovedbokbilag med beregning av merverdiavgift:

  Det beregnede grunnlaget for utgående innførselsmerverdiavgift må registreres, slik at det kan rapporteres i "RF-0002 Skattemelding merverdiavgift alminnelig næring" (skattemeldingen). Grunnlaget føres til debet og kredit på en egnet resultatkonto med en særskilt merverdiavgiftskode. Følgende kombinasjoner av merverdiavgiftskoder kan benyttes:  (se også forklaring til merverdiavgiftskodene nederst på siden)

  Faktura fra leverandørManuelt hovedbokbilagKommentar
  Utgående merverdiavgift - kreditInngående merverdiavgift - debet
  2181825 % fradragsrett
  0828U25 % ikke fradragsrett
  22838M15 % fradragsrett
  0848X15 % ikke fradragsrett
  23 eller 0 (valgfritt) 850Ingen merverdiavgiftsberegning

   

  Virksomheter som er registrert i merverdiavgiftsregisteret og samtidig er en del av nettoføringsordningen i staten, har fått opprettet ekstra merverdiavgiftskoder (71 og 73). Disse kodene brukes når fradrag for merverdiavgift skal belastes nettoføringsordningen i staten. Følgende kombinasjoner av merverdiavgiftskoder kan benyttes:

  Faktura fra leverandørManuelt hovedbokbilagKommentar
  Utgående merverdiavgift - kreditInngående merverdiavgift - debet
  0817125 % på nettoføringsordningen
  0837315 % på nettoføringsordningen

   

  Merverdiavgiften føres via merverdiavgiftskodene på særskilte balansekontoer:

  Nye kontoer     TekstAlternative kontoer
  2706Utgående merverdiavgift innførsel av varer høy sats  1606
  2707Utgående merverdiavgift innførsel av varer middels sats1607
  2716Inngående merverdiavgift innførsel av varer høy sats1616
  2717Inngående merverdiavgift innførsel av varer middels sats   1617

                                                                                             

  Oversikt over merverdiavgiftskoder til bruk ved bokføring av innførsel av varer i regnskapssystem og fakturasystem:

  Mva kode:Beskrivelse:Skattemelding:
    Til bruk ved kontering i fakturasystemet: 
   2125 % Grunnlag ved innførsel av varer Benyttes ved innførsel av varer fra utlandet med alminnelig sats. Koden brukes på den aktuelle anskaffelsen (faktura) for å markere grunnlaget. (med fradrag) Jfr mva-kode 81 og 8 Føres ikke i skattemeldingen.
   2215 % Grunnlag ved innførsel av varer Benyttes ved innførsel av varer fra utlandet med redusert sats, næringsmidler. Koden brukes på den aktuelle anskaffelsen (faktura) for å markere grunnlaget. (med fradrag) Jfr mva-kode 83 og 8M Føres ikke i skattemeldingen.
   230 % Grunnlag ved innførsel av varer (koden er frivillig, alternativ kode er 0) Benyttes ved innførsel av varer fra utlandet fritatt for merverdiavgift Koden brukes på den aktuelle anskaffelsen (faktura) for å markere grunnlaget. (ikke fradrag) Jfr mva-kode 85 og 0 Føres ikke i skattemeldingen.
    Til bruk ved manuelt hovedbokbilag i regnskapssystemet: 
   8125 % Innførsel av varer med fradrag for innførselsmerverdiavgift Benyttes ved innførsel av varer fra utlandet når innførselsmerverdiavgift, alminnelig sats, skal beregnes og føres til fradrag. Koden benyttes på beregnet tollverdi.  Både grunnlag og beregnet utgående avgift føres i post 9 i skattemeldingen.
   825 % Fradrag for innførselsmerverdiavgift (mot kode 81) Benyttes ved innførsel av varer fra utlandet når innførselsmerverdiavgift, alminnelig sats, skal beregnes og føres til fradrag. Koden benyttes på beregnet tollverdi. Fradrag føres i post 17 i skattemeldingen. 
   8225 % Innførsel av varer uten fradrag for innførselsmerverdiavgift Benyttes ved innførsel av varer fra utlandet når innførselsmerverdiavgift, alminnelig sats, skal beregnes uten fradrag. Koden benyttes på beregnet tollverdi.  Både grunnlag og beregnet utgående avgift føres i post 9 i skattemeldingen.
   8U25 % Ikke fradrag for innførselsmerverdiavgift (mot kode 82)  Benyttes ved innførsel av varer fra utlandet når innførselsmerverdiavgift, alminnelig sats, skal beregnes uten fradrag. Koden benyttes på beregnet tollverdi.  Føres ikke i skattemeldingen.
   8315 % Innførsel av varer med fradrag for innførselsmerverdiavgift Benyttes ved innførsel av varer fra utlandet når innførselsmerverdiavgift, redusert sats, næringsmidler, skal beregnes og føres til fradrag. Koden benyttes på beregnet tollverdi.  Både grunnlag og beregnet utgående avgift føres i post 10 i skattemeldingen.
   8M15 % Fradrag for innførselsmerverdiavgift (mot kode 83) Benyttes ved innførsel av varer fra utlandet når innførselsmerverdiavgift, redusert sats, næringsmidler, skal beregnes og føres til fradrag. Koden benyttes på beregnet tollverdi. Fradrag føres i post 18 i skattemeldingen.
   8415 % Innførsel av varer uten fradrag for innførselsmerverdiavgift Benyttes ved innførsel av varer fra utlandet når innførselsmerverdiavgift, redusert sats, næringsmidler, skal beregnes uten fradrag. Koden benyttes på beregnet tollverdi.  Både grunnlag og beregnet utgående avgift føres i post 10 i skattemeldingen.
   8X15 % Ikke fradrag for innførselsmerverdiavgift (mot kode 84) Benyttes ved innførsel av varer fra utlandet når innførselsmerverdiavgift, redusert sats, næringsmidler, skal beregnes uten fradrag. Koden benyttes på beregnet tollverdi. Føres ikke i skattemeldingen.
   85Innførsel av varer som det ikke skal beregnes merverdiavgift av Benyttes ved innførsel av varer fra utlandet når innførselsmerverdiavgift, redusert sats (0%), skal beregnes. Koden benyttes på beregnet tollverdi.  Grunnlag utgående merverdiavgift (0%) føres i post 11 i skattemeldingen.
    For virksomheter omfattet av R-116 Nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen: 
   8125% Innførsel av varer med fradrag for innførselsmerverdiavgift Benyttes ved innførsel av varer fra utlandet når innførselsmerverdiavgift, alminnelig sats, skal beregnes og føres til fradrag. Koden benyttes på beregnet tollverdi.  Både grunnlag og beregnet utgående avgift føres i post 9 i skattemeldingen.
   7125% Fradrag nettoordning innførsel av varer (mot kode 81) Benyttes ved innførsel av varer fra utlandet når innførselsmerverdiavgift, alminnelig sats, skal beregnes og føres til fradrag på Nettoføringsordningen i staten. Koden benyttes på beregnet tollverdi. Fradrag føres ikke i skattemeldingen.
   8315% Innførsel av varer med fradrag for innførselsmerverdiavgift Benyttes ved innførsel av varer fra utlandet når innførselsmerverdiavgift, redusert sats, næringsmidler, skal beregnes og føres til fradrag. Koden benyttes på beregnet tollverdi.  Både grunnlag og beregnet utgående avgift føres i post 10 i skattemeldingen.
   7315 % Fradrag nettoordning innførsel av varer (mot kode 83) Benyttes ved innførsel av varer fra utlandet når innførselsmerverdiavgift, redusert sats, næringsmidler, skal beregnes og føres til fradrag på nettoføringsordningen i staten. Koden benyttes på beregnet tollverdi. Fradrag føres ikke i skattemeldingen
 • Gjelder fra 1.1.2017 og bare for merverdiavgiftsregistrerte virksomheter. Her har vi satt opp tre eksempler på bokføring av innførselsmerverdiavgift knyttet til varer fra utlandet.

  Eksempel 1:

  Leverandørfaktura, kjøp av varer fra utlandet: kr. 10 000

  Speditørfaktura (frakt, forsikring, gebyrer etc.): kr. 500 25% innførselsmerverdiavgift med fradragsrett Kontering av fakturaer i fakturasystemet (Basware eller Contempus):

   KontoMva-kodeBeløpPost i skattemeldingenKommentarer
  Kredit2401 10 000 Bokføring av selve leverandørfakturaen
  Debet4000*2110 000Skal ikke i skattemeldingen
  Kredit2400     500 Bokføring av speditørfaktura
  Debet4060*21    500Skal ikke i skattemeldingen

  * Dette er et eksempel, konto må velges ut fra hva som er anskaffet (gjelder alle disse tre eksemplene)

  Manuelle hovedbokbilag for beregning og bokføring av innførselsmerverdiavgift:

  Klikk her for å komme til skatteetatens sider med informasjon om beregning av innførselsmerverdiavgift

  Ved deklarering av varene blir grunnlaget for statistisk verdi omregnet til kr. 11 000. (På grunn av forskjell i omregningskursen på tolldeklarasjonen og valutakursen på fakturaene, vil statistisk verdi avvike fra summen av fakturaene.) Grunnlaget for innførselsmerverdiavgift er ikke en regnskapsmessig kostnad, og bokføres derfor debet og kredit på samme konto. I eksemplet er det brukt konto 4000, samme konto som opprinnelig faktura fra leverandør:

   KontoMva-kodeBeløpPost i skattemeldingenKommentarer
  Kredit40008111 000Post 9Bokføring av innførselsmerverdiavgift
  Debet4000811 000Post 17

  Ved spørring på bilag for innførselsmerverdiavgift:

  KontoKontotekstAVBeløp    Skattemelding
  4000Innkjøp av råvarer og halvfabrikater81- 11 000Post 9 i skattemeldingen (grunnlag)
  4000Innkjøp av råvarer og halvfabrikater8  11 000(Skal ikke i skattemeldingen, kun selve avgiften skal i post 17)
  2706Utgående merverdiavgift innførsel av varer høy sats0  - 2750Post 9 i skattemeldingen (avgift)
  2716Inngående merverdiavgift innførsel av varer høy sats0    2750Post 17 i skattemeldingen (avgift)

  Eksempel 2:

  Som eksempel 1, men her er innførselsmerverdiavgiften ikke fradragsberettiget.

  Kontering av fakturaer i fakturasystemet (Basware eller Contempus):

   KontoMva-kodeBeløpPost i skattemeldingenKommentarer
  Kredit2401 10 000 Bokføring av selve leverandørfakturaen
  Debet4000*010 000Skal ikke i skattemeldingen
  Kredit2400      500 Bokføring av speditørfaktura
  Debet4060*0     500Skal ikke i skattemeldingen

  * Dette er et eksempel, konto må velges ut fra hva som er anskaffet (gjelder alle disse tre eksemplene)

  Manuelle hovedbokbilag for beregning og bokføring av innførselsmerverdiavgift:

   KontoMva-kodeBeløpPost i skattemeldingenKommentarer
  Kredit40008211 000Post 9Bokføring av innførselsmerverdiavgift
  Debet40008U11 000Skal ikke i skattemeldingen

  Ved spørring på bilag om innførselsmerverdiavgift:

  KontoKontotekstAVBeløp        Skattemelding
  4000Innkjøp av råvarer og halvfabrikater82- 11 000Post 9 i skattemeldingen (grunnlag)
  4000Innkjøp av råvarer og halvfabrikater8U  13 750(Skal ikke i skattemeldingen - har ikke fradrag)
  2706Utgående merverdiavgift innførsel av varer høy sats0  - 2750Post 9 i skattemeldingen (avgift)

  Eksempel 3:

  Virksomheten er avgiftspliktig for deler av virksomheten og er innenfor nettoføringsordningen for deler av virksomheten.  Som eksempel 1, men her gjelder anskaffelsen den delen av virksomheten som er innenfor nettoføringsordningen (inngående merverdiavgift, innførsel av varer belastes kap. 1633 post 01). Kontering av fakturaer i fakturasystemet (Basware eller Contempus):

   KontoMva-kodeBeløpPost i skattemeldingenKommentarer
  Kredit2401 10 000 Bokføring av selve leverandørfakturaen
  Debet4000*010 000Skal ikke i skattemeldingen
  Kredit2400     500 Bokføring av speditørfaktura
  Debet4060*0    500Skal ikke i skattemeldingen

  * Dette er et eksempel, konto må velges ut fra hva som er anskaffet (gjelder alle disse tre eksemplene)

  Manuelle hovedbokbilag for beregning og bokføring av innførselsmerverdiavgift:

  Kredit40008111 000         Post 9Bokføring av innførselsmerverdiavgift
  Debet40007111 000       Skal ikke i skattemeldingen, belastes nettoføringsordningen

  Ved spørring på bilag for innførselsmerverdiavgift:

  KontoKontotekstAVBeløp       Skattemelding
  4000Innkjøp av råvarer og halvfabrikater81- 11 000Post 9 i skattemeldingen (grunnlag)
  4000Innkjøp av råvarer og halvfabrikater71  11 000Skal ikke i skattemeldingen
  2706Utgående merverdiavgift innførsel av varer høy sats0  -2750Post 9 i skattemeldingen (avgift)
  198725 % nettoføringsordningen, generell sats0    2750Skal ikke i skattemeldingen (skal belastes nettoføringsordningen)
 • Skjemaet endrer navn fra «Alminnelig omsetningsoppgave for merverdiavgift» til: «Skattemelding merverdiavgift alminnelig næring» (Mva melding). Det er bare virksomhet som er merverdiavgiftsregistrert som skal bruke dette skjemaet.

  Skatteetatens sider med forklaringer

  alt
 • Skjemaet endrer navn fra «Omsetningsoppgave for omvendt avgiftsplikt» til «Skattemelding merverdiavgift omvendt avgiftsplikt». Det er bare virksomhet som ikke er merverdiavgiftsregistrert som skal bruke dette skjemaet.

  Skjemaet har fått en ny post 2, «Innenlands kjøp av varer og tjenester, og beregnet avgift 25%». Dette omfatter kjøp av klimakvoter og gull. Virksomheter som har denne typen innkjøp bør ta kontakt med DFØ, slik at merverdiavgiftskoder knyttet til dette kan opprettes. For øvrig er skjemaet stort sett som før:

  RF-0005

Vi har satt opp merverdiavgiftskoder ut fra det vi mener er nødvendig og ut fra tilbakemeldinger fra dere. Ta kontakt hvis dere har behov for andre oppsett eller om noen koder skal tas bort.

Er dere ikke registrert i merverdiavgiftsregisteret?

Alle dere i virksomheter som ikke er registrert i merverdiavgiftsregisteret, kan merke dere at det er foretatt en liten endring i skjemaet "RF-0005 Skattemelding merverdiavgift omvendt avgiftsplikt".

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden, kontakt oss på

Fant du det du lette etter?