Merverdiavgift

Fra 1. januar 2017 kom det nye regler for beregning av merverdiavgift (mva) på import av varer. Dette gjelder bare dere i virksomhet som er registrert i merverdiavgiftsregisteret.

Oppdatert

Informasjon til virksomheter som er registrert i merverdiavgiftsregisteret

 • Gjelder fra 1. januar  2017 og bare for merverdiavgiftsregistrerte virksomheter.

  Faktura fra utenlandsk leverandør av varer (import av varer)

  Nye merverdiavgiftskoder for attestanter i fakturasystemet:

  • Merverdiavgiftskode 20, 21, 22, 23, 24 og 25 benyttes på leverandørfaktura

  Disse kodene «merker» utgiften (kostnaden) i regnskapet, slik at det vil være mulig å inkludere disse fakturaene i en rapport.

  Manuelle hovedbokbilag med beregning av merverdiavgift:

  Det beregnede grunnlaget for utgående innførselsmerverdiavgift må registreres, slik at det kan rapporteres i "RF-0002 Skattemelding merverdiavgift alminnelig næring" (skattemeldingen). Grunnlaget føres til debet og kredit på en egnet resultatkonto med en særskilt merverdiavgiftskode. Følgende kombinasjoner av merverdiavgiftskoder kan benyttes: (se også forklaring til merverdiavgiftskodene nederst på siden)

  Faktura fra leverandørManuelt hovedbokbilagKommentar
  Utgående merverdiavgift - kreditInngående merverdiavgift - debet
  2181825 % fradragsrett
  20 eller 0 (valgfritt)828U25 % ikke fradragsrett
  22838M15 % fradragsrett
  20 eller 0 (valgfritt)848X15 % ikke fradragsrett
  23 eller 0 (valgfritt)850Ingen merverdiavgiftsberegning

   

  Virksomheter som er registrert i merverdiavgiftsregisteret og samtidig er en del av nettoføringsordningen i staten, har fått opprettet ekstra merverdiavgiftskoder. Disse kodene brukes når inngående merverdiavgift skal belastes nettoføringsordningen i staten. Følgende kombinasjoner av merverdiavgiftskoder skal benyttes:

  Faktura fra leverandørManuelt hovedbokbilagKommentar
  Utgående merverdiavgift - kreditInngående merverdiavgift - debet
  24827125 % på nettoføringsordningen
  25847315 % på nettoføringsordningen

   

  Merverdiavgiften føres via merverdiavgiftskodene på særskilte balansekontoer:

  Nye kontoer    TekstAlternative kontoer
  2706Utgående merverdiavgift innførsel av varer høy sats 1606
  2707Utgående merverdiavgift innførsel av varer middels sats1607
  2716Inngående merverdiavgift innførsel av varer høy sats1616
  2717Inngående merverdiavgift innførsel av varer middels sats  1617

                

  Oversikt over merverdiavgiftskoder til bruk ved bokføring av innførsel av varer i regnskapssystem og fakturasystem:

  Mva kode:Beskrivelse:Skattemelding:
    Til bruk ved kontering i fakturasystemet: 
  2025 % eller 15% Grunnlag ved innførsel av varer  (uten fradrag) (koden er frivillig, alternativ kode er 0) Benyttes ved innførsel av varer fra utlandet med alminnelig sats eller redusert sats. Koden brukes på den aktuelle anskaffelsen (faktura) for å markere grunnlaget. (uten fradrag) Jfr mva-kode 82 og 8U eller 84 og 8XFøres ikke i skattemeldingen.
   2125 % Grunnlag ved innførsel av varer Benyttes ved innførsel av varer fra utlandet med alminnelig sats. Koden brukes på den aktuelle anskaffelsen (faktura) for å markere grunnlaget. (med fradrag) Jfr mva-kode 81 og 8Føres ikke i skattemeldingen.
   2215 % Grunnlag ved innførsel av varer Benyttes ved innførsel av varer fra utlandet med redusert sats, næringsmidler. Koden brukes på den aktuelle anskaffelsen (faktura) for å markere grunnlaget. (med fradrag) Jfr mva-kode 83 og 8MFøres ikke i skattemeldingen.
   230 % Grunnlag ved innførsel av varer (koden er frivillig, alternativ kode er 0) Benyttes ved innførsel av varer fra utlandet fritatt for merverdiavgift. Koden brukes på den aktuelle anskaffelsen (faktura) for å markere grunnlaget. (ikke fradrag) Jfr mva-kode 85 og 0Føres ikke i skattemeldingen.
    Til bruk ved manuelt hovedbokbilag i regnskapssystemet: 
   8125 % Innførsel av varer med fradrag for innførselsmerverdiavgift Benyttes ved innførsel av varer fra utlandet når innførselsmerverdiavgift, alminnelig sats, skal beregnes og føres til fradrag. Koden benyttes på beregnet tollverdi. Både grunnlag og beregnet utgående avgift føres i post 9 i skattemeldingen.
   825 % Fradrag for innførselsmerverdiavgift (mot kode 81) Benyttes ved innførsel av varer fra utlandet når innførselsmerverdiavgift, alminnelig sats, skal beregnes og føres til fradrag. Koden benyttes på beregnet tollverdi.Fradrag føres i post 17 i skattemeldingen. 
   8225 % Innførsel av varer uten fradrag for innførselsmerverdiavgift Benyttes ved innførsel av varer fra utlandet når innførselsmerverdiavgift, alminnelig sats, skal beregnes uten fradrag. Koden benyttes på beregnet tollverdi. Både grunnlag og beregnet utgående avgift føres i post 9 i skattemeldingen.
   8U25 % Ikke fradrag for innførselsmerverdiavgift (mot kode 82) Benyttes ved innførsel av varer fra utlandet når innførselsmerverdiavgift, alminnelig sats, skal beregnes uten fradrag. Koden benyttes på beregnet tollverdi. Føres ikke i skattemeldingen.
   8315 % Innførsel av varer med fradrag for innførselsmerverdiavgift Benyttes ved innførsel av varer fra utlandet når innførselsmerverdiavgift, redusert sats, næringsmidler, skal beregnes og føres til fradrag. Koden benyttes på beregnet tollverdi. Både grunnlag og beregnet utgående avgift føres i post 10 i skattemeldingen.
   8M15 % Fradrag for innførselsmerverdiavgift (mot kode 83) Benyttes ved innførsel av varer fra utlandet når innførselsmerverdiavgift, redusert sats, næringsmidler, skal beregnes og føres til fradrag. Koden benyttes på beregnet tollverdi.Fradrag føres i post 18 i skattemeldingen.
   8415 % Innførsel av varer uten fradrag for innførselsmerverdiavgift Benyttes ved innførsel av varer fra utlandet når innførselsmerverdiavgift, redusert sats, næringsmidler, skal beregnes uten fradrag. Koden benyttes på beregnet tollverdi. Både grunnlag og beregnet utgående avgift føres i post 10 i skattemeldingen.
   8X15 % Ikke fradrag for innførselsmerverdiavgift (mot kode 84) Benyttes ved innførsel av varer fra utlandet når innførselsmerverdiavgift, redusert sats, næringsmidler, skal beregnes uten fradrag. Koden benyttes på beregnet tollverdi.Føres ikke i skattemeldingen.
   85Innførsel av varer som det ikke skal beregnes merverdiavgift av Benyttes ved innførsel av varer fra utlandet når innførselsmerverdiavgift, redusert sats (0%), skal beregnes. Koden benyttes på beregnet tollverdi. Grunnlag utgående merverdiavgift (0%) føres i post 11 i skattemeldingen.

   

  For virksomheter omfattet av R-116 Nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen:

   
   24

  25 % Grunnlag ved innførsel av varer Benyttes ved innførsel av varer fra utlandet med alminnelig sats. Koden brukes på den aktuelle anskaffelsen (faktura) for å markere grunnlaget. (inngående mva skal belastes nettoføringsordningen) Jfr mva-kode 82 og 71

  Føres ikke i skattemeldingen
  82

  25 % Innførsel av varer uten fradrag i skattemeldingen for innførselsmerverdiavgift  Benyttes ved innførsel av varer fra utlandet når innførselsmerverdiavgift, alminnelig sats, skal beregnes uten fradrag. Koden benyttes på beregnet tollverdi.

  Både grunnlag og beregnet utgående avgift føres i post 9 i skattemeldingen.
   7125 % nettoordning innførsel av varer (mot kode 82) Benyttes ved innførsel av varer fra utlandet når innførselsmerverdiavgift, alminnelig sats, skal beregnes og belastes Nettoføringsordningen for merverdiavgift i staten. Koden benyttes på beregnet tollverdi.Føres ikke i skattemeldingen.
  25

  15 % Grunnlag ved innførsel av varer  Benyttes ved innførsel av varer fra utlandet med redusert sats, næringsmidler. Koden brukes på den aktuelle anskaffelsen (faktura) for å markere grunnlaget. (inngående mva skal belastes nettoføringsordningen) Jfr mva-kode 84 og 73.

  Føres ikke i skattemeldingen.
   8415 % Innførsel av varer uten fradrag i skattemeldingen for innførselsmerverdiavgift  Benyttes ved innførsel av varer fra utlandet når innførselsmerverdiavgift, redusert sats, næringsmidler, skal beregnes uten fradrag. Koden benyttes på beregnet tollverdi.Både grunnlag og beregnet utgående avgift føres i post 10 i skattemeldingen.
   7315 % nettoordning innførsel av varer (mot kode 84) Benyttes ved innførsel av varer fra utlandet når innførselsmerverdiavgift, redusert sats, næringsmidler, skal beregnes og belastes nettoføringsordningen for merverdiavgift i staten. Koden benyttes på beregnet tollverdi.Føres ikke i skattemeldingen
 • Gjelder fra 1. januar 2017 og bare for merverdiavgiftsregistrerte virksomheter. Her har vi satt opp tre eksempler på bokføring av innførselsmerverdiavgift knyttet til varer fra utlandet.

  Eksempel 1:

  Leverandørfaktura, kjøp av varer fra utlandet: kr. 10 000

  Speditørfaktura (frakt, forsikring, gebyrer etc.): kr. 500 25% innførselsmerverdiavgift med fradragsrett Kontering av fakturaer i fakturasystemet:

   KontoMva-kodeBeløpPost i skattemeldingenKommentarer
  Kredit2401 10 000 Bokføring av selve leverandørfakturaen
  Debet4000*2110 000Skal ikke i skattemeldingen
  Kredit2400     500 Bokføring av speditørfaktura
  Debet4060*21    500Skal ikke i skattemeldingen

  * Dette er et eksempel, konto må velges ut fra hva som er anskaffet (gjelder alle disse tre eksemplene)

  Manuelle hovedbokbilag for beregning og bokføring av innførselsmerverdiavgift:

  Klikk her for å komme til skatteetatens sider med informasjon om beregning av innførselsmerverdiavgift

  Ved deklarering av varene blir grunnlaget for statistisk verdi omregnet til kr. 11 000. (På grunn av forskjell i omregningskursen på tolldeklarasjonen og valutakursen på fakturaene, vil statistisk verdi avvike fra summen av fakturaene.) Grunnlaget for innførselsmerverdiavgift er ikke en regnskapsmessig kostnad, og bokføres derfor debet og kredit på samme konto. I eksemplet er det brukt konto 4000, samme konto som opprinnelig faktura fra leverandør:

   KontoMva-kodeBeløpPost i skattemeldingenKommentarer
  Kredit40008111 000Post 9Bokføring av innførselsmerverdiavgift
  Debet4000811 000Post 17

  Ved spørring på bilag for innførselsmerverdiavgift:

  KontoKontotekstAVBeløp   Skattemelding
  4000Innkjøp av råvarer og halvfabrikater81- 11 000Post 9 i skattemeldingen (grunnlag)
  4000Innkjøp av råvarer og halvfabrikater8  11 000(Skal ikke i skattemeldingen, kun selve avgiften skal i post 17)
  2706Utgående merverdiavgift innførsel av varer høy sats0  - 2750Post 9 i skattemeldingen (avgift)
  2716Inngående merverdiavgift innførsel av varer høy sats0    2750Post 17 i skattemeldingen (avgift)

  Eksempel 2:

  Som eksempel 1, men her er innførselsmerverdiavgiften ikke fradragsberettiget.

  Kontering av fakturaer i fakturasystemet:

   KontoMva-kodeBeløpPost i skattemeldingenKommentarer
  Kredit2401 10 000 Bokføring av selve leverandørfakturaen
  Debet4000*2010 000Skal ikke i skattemeldingen
  Kredit2400 500 Bokføring av speditørfaktura
  Debet4060*20500Skal ikke i skattemeldingen

  * Dette er et eksempel, konto må velges ut fra hva som er anskaffet (gjelder alle disse tre eksemplene)

  Manuelle hovedbokbilag for beregning og bokføring av innførselsmerverdiavgift:

   KontoMva-kodeBeløpPost i skattemeldingenKommentarer
  Kredit40008211 000Post 9Bokføring av innførselsmerverdiavgift
  Debet40008U11 000Skal ikke i skattemeldingen

  Ved spørring på bilag om innførselsmerverdiavgift:

  KontoKontotekstAVBeløp       Skattemelding
  4000Innkjøp av råvarer og halvfabrikater82- 11 000Post 9 i skattemeldingen (grunnlag)
  4000Innkjøp av råvarer og halvfabrikater8U  13 750(Skal ikke i skattemeldingen - har ikke fradrag)
  2706Utgående merverdiavgift innførsel av varer høy sats0  - 2750Post 9 i skattemeldingen (avgift)

  Eksempel 3:

  Virksomheten er avgiftspliktig for deler av virksomheten og er innenfor nettoføringsordningen for deler av virksomheten. Som eksempel 1, men her gjelder anskaffelsen den delen av virksomheten som er innenfor nettoføringsordningen (inngående merverdiavgift, innførsel av varer belastes kap. 1633 post 01). Kontering av fakturaer i fakturasystemet:

   KontoMva-kodeBeløpPost i skattemeldingenKommentarer
  Kredit2401 10 000 Bokføring av selve leverandørfakturaen
  Debet4000*2410 000Skal ikke i skattemeldingen
  Kredit2400     500 Bokføring av speditørfaktura
  Debet4060*24    500Skal ikke i skattemeldingen

  * Dette er et eksempel, konto må velges ut fra hva som er anskaffet (gjelder alle disse tre eksemplene)

  Manuelle hovedbokbilag for beregning og bokføring av innførselsmerverdiavgift:

  Kredit40008211 000        Post 9Bokføring av innførselsmerverdiavgift
  Debet40007111 000      Skal ikke i skattemeldingen, belastes nettoføringsordningen

  Ved spørring på bilag for innførselsmerverdiavgift:

  KontoKontotekstAVBeløp      Skattemelding
  4000Innkjøp av råvarer og halvfabrikater82- 11 000Post 9 i skattemeldingen (grunnlag)
  4000Innkjøp av råvarer og halvfabrikater71  11 000Skal ikke i skattemeldingen
  2706Utgående merverdiavgift innførsel av varer høy sats0  -2750Post 9 i skattemeldingen (avgift)
  198725 % nettoføringsordningen, generell sats0    2750Skal ikke i skattemeldingen (skal belastes nettoføringsordningen)
 • Skjemaet har endret navn fra «Alminnelig omsetningsoppgave for merverdiavgift» til: «Skattemelding merverdiavgift alminnelig næring» (Mva melding). Det er bare virksomhet som er merverdiavgiftsregistrert som skal bruke dette skjemaet.

  Skatteetatens sider med forklaringer

  alt
 • Skjemaet har endret navn fra «Omsetningsoppgave for omvendt avgiftsplikt» til «Skattemelding merverdiavgift omvendt avgiftsplikt». Det er bare virksomhet som ikke er merverdiavgiftsregistrert som skal bruke dette skjemaet.

  Skjemaet har fått en ny post 2, «Innenlands kjøp av varer og tjenester, og beregnet avgift 25%». Dette omfatter kjøp av klimakvoter og gull. Virksomheter som har denne typen innkjøp bør ta kontakt med DFØ, slik at merverdiavgiftskoder knyttet til dette kan opprettes.For øvrig er skjemaet stort sett som før:

  RF-0005

Vi har satt opp merverdiavgiftskoder ut fra det vi mener er nødvendig og ut fra tilbakemeldinger fra dere. Ta kontakt hvis dere har behov for andre oppsett eller om noen koder skal tas bort.

Er dere ikke registrert i merverdiavgiftsregisteret?

Alle dere i virksomheter som ikke er registrert i merverdiavgiftsregisteret, kan merke dere at det er foretatt en liten endring i skjemaet "RF-0005 Skattemelding merverdiavgift omvendt avgiftsplikt".

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden, kontakt oss på

Fant du det du lette etter?