Veiledning DFØ Tredjepartsopplysninger

Denne spørringen viser leverandører merket med bekreftet oppgaveplikt. Spørringen benyttes til å holde en oversikt over leverandører dere har kjøpt tjenester fra som er selvstendig næringsdrivende uten fast forretningsadresse.

Sjekk av leverandørene

Korrekt innrapportering til Altinn ved årsslutt forutsetter at din virksomhet fanger opp hvilke leverandører som er selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted. Leverandørene merkes med bekreftet oppgaveplikt i leverandørregisteret. 

Vi har opprettet spørringen DFØ Tredjepartsopplysninger for at dere skal kunne holde oversikt over de leverandørene dere har kjøpt tjenester av som er selvstendig næringsdrivende uten fast forretningsadresse. 

Dere må også sjekke status på leverandør, at organisasjonsnummeret/fødselsnummeret er skrevet korrekt og at adressen er korrekt.

Status

Det er kun leverandører med status N og P som blir inkludert ved produksjon av årsoppgaver og xml-fil. Det er da viktig å kontrollere status på leverandører dere har kjøpt tjenester fra i løpet av rapporteringsåret. Dersom leverandør har status C, må denne endres før årsoppgave og xml-fil produseres.

Organisasjonsnummer/fødselsnummer

Organisasjonsnummer/fødselsnummer kan ikke ha mellomrom, og må være gyldig. Opphørte selskap og oppgaver med manglende organisasjonsnummer/fødselsnummer blir avvist av Skatteetaten.
Duplikate organisasjonsnummer/fødselsnummer blir også avvist av Skatteetaten. Det skal kun være én oppgave per oppdragstaker. Duplikater må korrigeres manuelt i xml-fil, og det må lages en manuell årsoppgave.

Adresse

Adresse benyttes til utsendelse av årsoppgave til oppdragstaker. Det er da viktig at denne er korrekt for å unngå returer. Dersom årsoppgave kommer i retur på grunn av feil adresse, må dere kontakte leverandør for å hente inn korrekt adresse og sende ut oppgave på nytt. Adresse må også oppdateres i Unit4 ERP.

Browserspørringen DFØ Tredjepartsopplysninger

Spørringen finner dere under Økonomi – Leverandørreskontro - Leverandørregister – Leverandører.

Dobbeltklikk på spørringen og trykk F7 for å gjøre et søk.

Dere kan hente ut resultatet i Excel ved å klikke på Rapporter oppe i menyen.

Velg Default.

Eksempel på leverandører med ulike feil

Første leverandør er et AS og det er mellomrom i organisasjonsnummeret. Siden det er et AS skulle leverandøren ikke ha blitt merket.

Leverandør på linje 3 har MVA i organisasjonsnummeret. Dette skal registreres i feltet Momsregisternummer ikke organisasjonsnummer. Skatteetatens validator vil tolke dette som et ugyldig org.nr og oppgaven vil bli avvist. Status på leverandør er C, dersom det skal rapporteres noe på leverandøren må status endres til enten P eller N.

Leverandør på linje 4 mangler organisasjonsnummer eller fødselsnummer.

Leverandør på linje 5 og 6 er duplikater, men det mangler adresse på linje 5 og status er C. I slike tilfeller bør dere sjekke om det er ført noen betalinger (faktura) på leverandøren som er sperret. Dersom det ikke er det, er det ikke nødvendig å gjøre noe.

Oppdatert: 4. januar 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord