Oversikt over timer sendt til godkjenning

Sjekk status i arbeidsflyt på timer du har sendt til godkjenning til lederen din i selvbetjeningsportalen.

Forside selvbetjeningsportal

Oversikt timer sendt til godkjenning finner du under «Tid».

Her kan du sjekke status i arbeidsflyt på dine timer som er sendt til godkjenning til lederen din.

Oversikt timer til godkjenning

«Lønnart» og «Langtekst for lønnart» viser hvilke timer som er registrert, og hva dette genererer av utbetaling.

«Status» viser statusen på timene. Timene får status «Under behandling» når de sendes. Etter at leder har behandlet timene får de status «Godkjent» eller «Avvist».

I kolonnen som heter «Avvisningstekst» kan leder legge inn begrunnelse for hvorfor timene eventuelt ble avvist.

«Ligger hos» forteller hvilken leder som til enhver tid har timene til godkjenning.

Etter at timene er behandlet finner du informasjon om hvem som har behandlet timene under kolonnen «Godkj./avv. av (navn)»

Kolonnene lengst til høyre forteller noe om kostnadstilordningen på de ulike timene. Her vises det bare noe dersom kostnadstilordningen på timene er overstyrt.

Over selve rapporten finner du flere nyttige knapper. Her kan du blant annet endre sorteringen til synkende eller stigende på de ulike kolonnene, sette filter dersom du ikke ønsker å se all informasjon, og endre visningsoppsettet.

Oppdatert: 11. mars 2020

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.