Ekstra skattetrekk

Skjema for ekstra skattetrekk skal du benytte i de tilfellene der du vil ha et fast kronebeløp i ekstra skattetrekk hver måned.

Du kan bare ha ett ekstra skattetrekk av gangen. Så hvis du allerede har registrert et ekstra skattetrekk, og deretter ønsker å endre beløpet, må du sende et nytt skjema med et nytt beløp. Det nye skjemaet med nytt beløp erstatter det trekket du har sendt inn tidligere for samme periode.

Ekstra skattetrekk kan registreres for maksimalt ett år av gangen. Du kan tidligst legge inn ekstra skattetrekk for et nytt år etter at lønnsutbetalingen for desember er foretatt.

Opprett ekstra skattetrekk

Skjema for ekstra skattetrekk finner du under «Lønn».

Når du henter opp skjemaet, vil skjemaet være tomt dersom du ikke har noe ekstra skattetrekk fra før. Dersom du tidligere har registrert ekstra skattetrekk, vil du se opplysningene om gjeldende ekstra skattetrekk.

Velg startmåned for ekstra skattetrekk fra nedtrekksmenyen.

Lønnsberegning skjer ca. en uke før lønnsutbetaling. Etter at lønnsberegning for inneværende måned har startet, vil det ikke være mulig å legge inn et ekstra skattetrekk for inneværende måned i skjemaet. Første gyldige måned er da neste måned.

Velg sluttmåned for ekstra skattetrekk fra nedtrekksmenyen. Det trekkes ekstra skattetrekk også for sluttmåned. Velg desember dersom du ønsker ekstra skattetrekk ut inneværende år.

Klikk i feltet «Beløp». Oppgi det beløpet du vil bli trukket per måned. Selv om dette er et trekk kan det ikke registreres med negativt fortegn.

Når du er ferdig med registreringen, klikker du på «Send til oppdatering» nederst i skjemaet. Registreringen vil da bli aktivert og du vil bli trukket det oppgitte beløpet som et ekstra skattetrekk for de månedene du har oppgitt.

Når du sender skjemaet til oppdatering, tildeles det et entydig sekvensnummer som identifiserer dette skjemaet. Du ser sekvensnummeret øverst til venstre i overskriften. Du kan også finne sekvensnummeret i «Liste over alle sendte skjema».

Endre skattetrekk

Dersom du vil endre trekket, må du opprette et nytt skjema.

Du ser opplysningene om gjeldende skattetrekk som du har registrert tidligere i skjemaet. Korriger startmåned og/eller sluttmåned og/eller beløp, og klikk på «Send til oppdatering».

Dersom du forsøker å gjøre endringer på et skjema som nettopp har blitt sendt til godkjenning, vil du ikke se de tidligere registrerte opplysningene. Dette skyldes at det første skjemaet ennå ikke er aktivert. Forsøk igjen senere.

Slette ekstra skattetrekk

Du kan slette et ekstra skattetrekk dersom det ikke er foretatt lønnsberegning for den eller de månedene du ønsker å slette trekket for.

Dersom du har registrert et ekstra skattetrekk og angrer før det er foretatt en lønnsberegning (lønnsberegningen skjer ca. en uke før lønnsutbetaling), kan du registrere et nytt skjema med samme startmåned og sluttmåned som i det opprinnelige skjemaet og med beløp lik 0,00. Klikk deretter på knappen «Send til oppdatering».

Du kan også slette skattetrekket for fremtidige perioder dersom det ikke er foretatt lønnsberegning for disse periodene. Har du for eksempel registrert et ekstra skattetrekk ut året, men du ønsker å slippe dette trekket i en bestemt måned, oppgir du denne måneden i både startmåned og sluttmåned og setter beløp lik 0,00. Klikk deretter på «Send til oppdatering».

Oppdatert: 11. mars 2020

Kontakt

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.