Oversikt over timer sendt til godkjenning

Sjekk status i arbeidsflyt på timer du har sendt til godkjenning til lederen din i selvbetjeningsportalen.

Oppdatert

Oversikt timer sendt til godkjenning finner du under «Tid».

Her kan du sjekke status i arbeidsflyt på dine timer som er sendt til godkjenning til lederen din.

«Lønnart» og «Langtekst for lønnart» viser hvilke timer som er registrert, og hva dette genererer av utbetaling.

«Status» viser statusen på timene. Timene får status «Under behandling» når de sendes. Etter at leder har behandlet timene får de status «Godkjent» eller «Avvist».

I kolonnen som heter «Avvisningstekst» kan leder legge inn begrunnelse for hvorfor timene eventuelt ble avvist.

«Ligger hos» forteller hvilken leder som til enhver tid har timene til godkjenning.

Etter at timene er behandlet finner du informasjon om hvem som har behandlet timene under kolonnen «Godkj./avv. av (navn)»

Kolonnene lengst til høyre forteller noe om kostnadstilordningen på de ulike timene. Her vises det bare noe dersom kostnadstilordningen på timene er overstyrt.

Over selve rapporten finner du flere nyttige knapper. Her kan du blant annet endre sorteringen til synkende eller stigende på de ulike kolonnene, sette filter dersom du ikke ønsker å se all informasjon, og endre visningsoppsettet.

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?