Nye arbeidsoppgaver

Torsdag 28. september 2023 vil det bli tilgjengeliggjort tre nye arbeidsoppgaver i løsningen for Tilsetting og arbeidskontrakt.

DFØ har mottatt bestilling på behov for nye arbeidsoppgaver i løsningen for Tilsetting og arbeidskontrakt. Det er opprettet tre arbeidsoppgaver: "Møter", "Praksisveiledning" og "Annet". Disse arbeidsoppgavene vil bli tilgjengelige for Saksbehandler kontrakt i DFØ selvbetjeningsportal fra og med torsdags ettermiddag/kveld.

Nederst på siden vil du finne et vedlegg med mer informasjon og kobling til lønnarter for alle de nye arbeidsoppgavene.

Møter

Den nye arbeidsoppgaven "Møter" er opprettet under "Type kontrakt" – Timekontrakt. Denne arbeidsoppgaven er tilgjengelig under alle "Kontraktstyper".

Arbeidsoppgaven er opprettet med de samme egenskapene som allerede eksisterende arbeidsoppgave "Annet".

Praksisveiledning

Arbeidsoppgaven «Praksisveiledning» er opprettet under "Type kontrakt" – Oppdragskontrakt. Den vil kun være tilgjengelig under kontraktstypen "Generell (annet)".

Arbeidsoppgaven er opprettet med de samme egenskapene som allerede eksisterende arbeidsoppgaver "Sensur" og "Veiledning" under kontraktstype "Sensur/veiledning/retting". Den eneste forskjellen mellom disse er at ny arbeidsoppgave er plassert under kontraktstype "Generell (Annet)" og at det er opprettet en ny lønnart som vil utledes dersom det er "Ingen avhuk i spesielle betingelser".

Lønnart 554A Praksisveiledning er nyopprettet i denne forbindelse:

LønnartTekstPensjons-pliktigTrekk-pliktigAvgifts-pliktigFerie-grunnlagSD-kodeSymb. kontoMerknad
554APraksisveiledning-%XX111A220A
IT0267 – Variable tillegg til bonuskjøring

Annet

Arbeidsoppgaven "Annet" er opprettet under "Type kontrakt" – Oppdragskontrakt. Denne arbeidsoppgaven er bare tilgjengelig under kontraktstypen "Generell (annet)".

Arbeidsoppgaven er opprettet med de samme egenskapene som allerede eksisterende arbeidsoppgave "Kurs" under kontraktstype "Generell (Annet)".

Brukerdokumentasjon og vedlegg med mer informasjon

DFØ brukerdokumentasjon vil oppdateres med et infoark for nye sammenhenger mellom type kontrakt, kontraktstype, arbeidsoppgaver og lønnarter den 3. oktober 2023.

Vedlegg med mer informasjon og kobling til lønnarter for alle de nye arbeidsoppgavene finnes her:

Nye arbeidsoppgaver.xlsx
xlsx 17.58 KB
Publisert: 26. september 2023

Kontakt

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.