Halvårskontroller andre halvår – hjelp til intern kontroll

Rapportene dere trenger til kontrollen ligger på opal_con i mappen «Halvårskontroller». Veiledning og skjema for dokumentasjon av kontrollene ligger på våre kundesider.

Oppdatert

Hensikten med halvårskontrollen er å legge til rette for interne kontroller hos virksomhetene innen økonomisystemet. Det er virksomhetens ansvar at kontrollen utføres og dokumenteres.

Rutine 9.2 Halvårskontroll – hjelp til interne kontroller og tilhørende skjema ligger på våre nettsider. Vi anbefaler at dere bruker rutinen som veiledning for kontrollen. Skjema og annen grunnlagsdokumentasjon for kontrollene oppbevares av virksomheten. Riksrevisjonen vil kunne etterspørre denne dokumentasjonen.

Nytt i år er kontroll av arbeidsflyt for virksomheter som benytter digitale bilag i UBW. Det har gått ut en egen e-post om dette til autoriserte bestillere i virksomheten.

DFØ skal bare ha tilbakemelding ved behov for endringer. Endringene meldes inn i henhold til rutinen.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?