Endringer i systemløsningen til hovedlønn september

Generelle endringer i lønnsadministrasjonen siden forrige hovedlønn.

Lønnsadministrasjon

Lærlinger

Vi har oppdaget flere tilfeller hvor lærlinger som er tilsatt etter 01.05.2022, er registrert med feil avlønning.

De er registrert med % av lønnstrinn 29 (HLÆR 30) i stedet for % av lønnstrinn 36 (HLÆR_30).

Jfr. HTA fra 01.05.2022 så skal lærlinger på stillingskode 1362 ha lønn i % av begynnerlønn i kode 1203.  Begynnerlønn i stillingskode 1203 er lønnstrinn 36.

Se gjerne brukerdokumentasjonen i SAP for riktig registrering.

DFØ oppfordrer kunder til å kontrollere at lærlinger er registrert korrekt i SAP.

Lønnsrammer

De fleste lønnsrammene er avgrenset i SAP per 30.04.2023. Det kommer feilmelding dersom en person gjeninntres fra annen dato enn den første i måneden.

Dette løses ved å endre hele måneden i infotype 0008 til noe annet enn lønnsramme.

Normrentesatsen

Normrentesatsen er endret til 4% fra 01.09.2023.

Offshore tid

Jfr. Særavtale om oppdrag på petroleumsinnretninger til havs.

For de virksomhetene som benytter løsningen for offshore tid, vil det fra 01.10.2023 ikke være mulig å legge inn godtgjørelse via e-skjema med lønnartene 3272 og 327A.

Vi har laget egne lønnarter for de virksomhetene som ikke er på løsningen for offshore tid. De nye lønnartene, 327B og 327C, er tilgjengelig for ansatte under godtgjørelser i Selvbetjeningsportalen og DFØ App.

Endring av lønnarter/mottakernøkler:

Lønnart Tekst Trekkbeløp / % Mottakernøkkel Merknad 
 SkatterevisorenesForen 400,00882200Nytt beløp fra 01.08.2023
 Delta Hav halv sats197,50882535Nytt beløp fra 01.08.2023
 Fagforbundet 1,45%1,45882280Mottaker er avgrenset fra 01.09.23

Berørte ansatte er flyttet til mottaker med 1,20 % som er maks prosentandel i Fagforbundet.
IT0057 - Medlemskap

DFØ Brukerdokumentasjon

Oppdatert brukerdokumentasjon er lagt ut 01.09.2023, se endringslogg. 

Publisert: 4. september 2023

Kontakt

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.