Endringer i systemløsningen til hovedlønn mai

Generelle endringer i lønnssystemet siden forrige hovedlønn.

Lønnsadministrasjon

5 % ekstra arbeidsgiveravgift, rekalkulering fra 2022

I henhold til folketrygdloven § 23-2 tolvte ledd skal det fra 2023 beregnes 5 % ekstra arbeidsgiveravgift på arbeidsgiveravgiftsgrunnlag per ansatt utover 750 000 kroner.

For å sikre at alle etterbetalinger for 2022 blir inkludert i grunnlaget for 5 % AGA, vil vi på hovedlønn mai foreta rekalkulering av samtlige ansatte fra 01.01.22

Normrentesatsen

Normrentesatsen er endret til 3,6 % fra 01.05.2023.

Lønnarter/mottakernøkler

IT0057 – Medlemskap

LønnartTekstTrekkbeløp / %MottakernøkkelMerknad
Bibl forbundet forsikr873170Ny adresse fra 01.05.2023
Bibliotekarforbundet883170Ny adresse fra 01.05.2023
PF Trøndelag halv0,13 % / 78 / 0580022Maksbeløp endret fra 01.05.2023
PF Trøndelag0,25% / 156 / 0584220Maksbeløp endret fra 01.05.2023
PF Sør-Øst0,31% / 155 / 0583880Maksbeløp endret fra 01.05.2023
Krigsskoleutd. Off. La410885030Beløp endret fra 01.05.2023
NTL Advokatforsikring63873050Ny mottakernøkkel fra 01.05.2023

Lønnsoppgjøret 2023 / Mellomoppgjøret 2023

I påvente av presiseringer i forbindelse med mellomoppgjøret, vil ikke hovedlønnstabellen til LO/YS bli oppdatert til hovedlønn mai. Mer informasjon vil komme i eget kundenotat.

Ansatte på stige

For å foreta korrekte ansiennitetsopprykk, må stillingsansiennitet (ST-dato) være lagt inn i infotype 0041 datoangivelser. DFØ anbefaler våre kunder å kontrollere om alle ansatte på stige er registrert med ST-dato, og registre den på de som mangler.

Nummerering av kundenotat

DFØs lønnsdivisjon vil ikke nummerere sine kundenotat lenger. Bakgrunnen for dette er at kundenotatene skal informere og referere til andre oppslagsverk som jevnlig oppdateres. Kundenotat er ment som informasjon og vil ikke arkiveres over tid.

DFØ Brukerdokumentasjon 

Oppdatert brukerdokumentasjon legges ut 03.05.2023, se endringslogg.

Publisert: 4. mai 2023

Kontakt

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.