8/2023 Endringer i systemløsningen til hovedlønn februar

Generelle endringer i lønnssystemet siden forrige hovedlønn.

Automatiske fratredelser

Automatisk fratredelse av eksterne

Alle eksterne uten aktivitet i 2022 vil bli fratrådt. Den automatiske jobben kjøres innen utgangen av februar 2023 og omfatter medarbeidergruppe 8 og X, med unntak av MUG 53.
Fratredelsesdato settes til 28.02.2023 med årsakskode 99 - Automatisk massefratredelse.  

Automatisk fratredelse av timelønnede  

Automatisk fratredelse av timelønnede vil bli foretatt i mer begrenset omfang enn tidligere. Berørte kunder har allerede fått melding fra DFØ.  

Reiseadministrasjon 

Regulativ T - Tokt er åpnet for bruk i reiseregning.

Regulativ T skal brukes av ansatte som mottar kostgodtgjørelse i henhold til Særavtale om godtgjørelse mv. på tokt.

Dette regulativet ble avgrenset for bruk i 2018 da egne kostgodtgjørelsessatser i særavtalen ble tatt bort. DFØ har fått en avklaring fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) der de presiserer at den til enhver tid gjeldende sats i toktavtalen 5 B. vil være døgnsatsen etter §9 1. bokstav a) i Særavtale om dekning av utgifter til reiser og kost innenlands. Døgnsatsen skal legges til grunn 6 timer inn i nytt døgn.  

Regulativ T - Tokt er åpnet tilbake til 01.01.2022 og blir tilgjengelig for bruk i reiseregning fredag 03.02.2023.

Lønnsadministrasjon

Firmabil - nye verdier fra 01.01.2023

  • Prisgrense for fordelsbeskatning er kr 338 800.
  • Reduksjon i listepris for el-bil settes til 0 %.

Fradragsberettiget beløp for fagforening endres fra 01.01.2023

Beløpet endres fra 5 800 kroner til 7 700 kroner.

Trygdeavgift Svalbard

Trygdeavgiften på Svalbard er endret fra 8,0% til 7,9% fra 01.01.2023. Aktuelle ansatte er rekalkulert tilbake til 01.01.2023

Lønnsslipp

Lønnslippen er endret slik at det nå vises desimaler på skatteprosenten. Tidligere ble skatteprosenten kun vist i hele tall.

Skjermbilde av deler av lønnsslipp
Skjermbilde av lønnsslipp.

Endring av lønnarter/mottakernøkler:

IT0008 – Grunnlønn

LønnartTekstPensjons- pliktigTrekk-pliktigAvgifts-pliktigFerie- grunnlagSD-kodeSymb. kontoMerknad
107IInd.lønn utl u/ag m/skxTab-X113201OLønnarten er endret slik at korrekt lønnart (LA 641G) for trekk av permisjon uten lønn dannes fra
og med 01.02.2023. Registreringer
av permisjon uten lønn med dato tidligere enn 01.02.2023 kan medføre at trekket inngår i skattegrunnlaget (LA 6460). Dette må da korrigeres manuelt.
108IAnsienn.till mnd NO u/agaxTab-X113201OLønnarten er endret slik at korrekt lønnart (LA 641G) for trekk av permisjon uten lønn dannes fra
og med 01.02.2023. Registreringer av permisjon uten lønn med dato tidligere enn 01.02.2023 kan medføre at trekket inngår i skattegrunnlaget (LA 6460). Dette må da korrigeres manuelt.

IT0014 – Faste tillegg og trekk

LønnartTekstPensjons- pliktigTrekk-pliktigAvgifts-pliktigFerie- grunnlagSD-kodeSymb. kontoMerknad
1104Delt lønn e. maxd. NAVXTabXX111A201ABeskrivelse i A-meldingen er endret fra «fast godtgjørelse» til «fastlønn» fra 01.01.2023
1105Delt lønnXTabXX111A201ABeskrivelse i A-meldingen er endret fra «fast godtgjørelse» til «fastlønn» fra 01.01.2023
1106Delt lønnXSvaXX913A201ABeskrivelse i A-meldingen er endret fra «fast godtgjørelse» til «fastlønn» fra 01.01.2023

IT0015 – Variable tillegg

LønnartTekstPensjons- pliktigTrekk-pliktigAvgifts-pliktigFerie- grunnlagSD-kodeSymb. kontoMerknad
301AKm godtgj pendler----71124DONy sats fra 18.01.2023 4,48 kr. 1,70 kr trekkfritt 2,78 kr trekkpliktig (LA 0110)
5711Km godtgjørelse----71124DONy sats fra 01.01.2023 4,48 kr. 3,50 kr trekkfritt 0,98 kr trekkpliktig (LA 0110)
1251Varedrakt/arb.tøy----849246OMaksbeløp endret til 25000 01.01.2022
3082Arb. godtgj tokt -hverdag-%XX111A21CASats endret fra 1837 til 1907 kr fra 01.01.2023
3097Arb. godtgj tokt -hverdag-%XX111A21CASats endret fra 1837 til 1907 kr fra 01.01.2023
309AArb. godtgj tokt -hver.FI-%XX111A21CASats endret fra 1837 til 1907 kr fra 01.01.2023
3244Tokt hverdag Svb-JM-SvaXX913A201ASats endret fra 1837 til 1907 kr fra 01.01.2023
3083Arb. godtgj tokt helg-%XX111A21CASats endret fra 3706 til 3847 kr fra 01.01.2023
3098Arb. godtgj tokt helg-%XX111A21CASats endret fra 3706 til 3847 kr fra 01.01.2023
309BArb. godtgj tokt -helg.FI-%XX111A21CASats endret fra 3706 til 3847 kr fra 01.01.2023
3245Tokt lør-søn Svb-JM-SvaXX913A201ASats endret fra 3706 til 3847 kr fra 01.01.2023

IT0057 – Medlemskap

LønnartTekstTrekkbeløp / %MottakernøkkelMerknad
 N. Farmaceutiske Foren460,008822110Beløp endret fra 01.02.2023
 Industri Energi Adv.f59,00874380Beløp endret fra 01.02.2023
 Industri Energi1,47% / 674 / 0884380Maksbeløp endret fra 01.02.2023
 Industri Energi1,30% / 615 / 0884381Maksbeløp endret fra 01.02.2023
 FLT KontingentSVV536,00883040Beløp endret fra 01.02.2023
 FLT KontingentSVV536,00883042Beløp endret fra 01.02.2023

IT0267 – Variable tillegg til bonuskjøring

LønnartTekstPensjons- pliktigTrekk-pliktigAvgifts-pliktigFerie- grunnlagSD-kodeSymb. kontoMerknad
5609Km drivst. Bomavg inkl----610259ONy sats fra 18.01.2023 4,58 kr. 3,50 kr trekkfritt 1,08 kr trekkpliktig (LA 0110)
5606Km godtgjørelse----71125DONy sats fra 18.01.2023 4,48 kr. 3,50 kr trekkfritt 0,98 kr trekkpliktig (LA 0110)
3426Diett o/12t m/overn----610259ONy sats fra 18.01.2023 872 kr. 634 kr trekkfritt 238 kr trekkpliktig (LA0120)
5616Diett over 12 timer----61424EONy sats fra 18.01.2023 637 kr. 400 kr trekkfritt 237 kr trekkpliktig (LA0120)
5631Diett 6 – 12 timer----61424EONy sats fra 18.01.2023 342 kr. 200 kr trekkfritt 142 kr trekkpliktig (LA0120)

Årssammenstillinger for inntektsåret 2022

Årssammenstillinger for 2022 er nå tilgjengelige i Selvbetjeningsportalen:

  • Dersom ESS ikke er huket av i IT0655 vil sammenstillingen være sendt til Altinn.
  • For personer som har sluttet er sammenstillingen overført til Altinn.
  • For personer uten fødselsnummer eller D-nummer, skrives sammenstillingen ut på papir og sendes pr. post.

DFØ Brukerdokumentasjon

Oppdatert brukerdokumentasjon legges ut 02.02.2023, se endringslogg.

Publisert: 2. februar 2023

Kontakt

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.