7/2023 Avstemming A-melding 2022

Avstemming mellom DFØs lønnssystem og A-meldingen for 2022.

For fullservicekunder foretar DFØ den årlige avstemmingen mellom SAP og A-meldingen for 2022. Basiskunder foretar avstemmingen selv.

Avstemmingen utføres på total fordel, grunnlag for AGA og forskuddstrekk registrert i SAP. Den blir ikke utført på kontonivå.

Avstemmingsskjema legges i to filer på Fildel under mappen «2022/rapporter/09_aarsoppgjoer». Filene vil ha betegnelsen «A07_avstemmingsinfo_2022_nnnn» og «Avstemmingsskjema_2022_nnnn», der «nnnn» er firmakoden. Avstemmingen gjennomføres i løpet av februar.

Rapporterte endringer i A-meldingen for 2022 utført etter 13. kjøring i 2022 vil medføre avvik. Avvikene forklares i avstemmingsskjema.

Under finner du et avstemmingsskjema som kan brukes for avstemming. Fra lønnssystemet benyttes lønnartrapporten (PC00_M99_CWTR) med ulike varianter. Variantene er angitt i avstemmingsskjemaet.

Avstemmingsskjema.xlsx
xlsx 27.05 KB
Publisert: 30. januar 2023

Kontakt

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord