11/2023 Endringer i systemløsningen til hovedlønn mars

Generelle endringer i lønnssystemet siden forrige hovedlønn.

Lønnsadministrasjon 

Avgrensning av lønnsrammer

Det er oppdaget at flere ansatte fremdeles er registrert med lønnsrammer. DFØ kommer etter hvert til å avgrense lønnsrammene, siden disse ikke lenger er en del av tariffavtalen per 01.05.2022.

DFØ henstiller hver enkelt virksomhet til å ta en kontroll og opprydding snarest.

Basiskunder må selv endre fra lønnsramme til stige/spenn. Grunntjeneste-/fullservicekunder kan sende inn sak til DFØ med oversikt over ansatte som det skal gjøres endringer på.

Lønnsregulering av dommere i Tingrett og Lagmannsrett

Tabellen for dommere i Ting- og Lagmannsretter er oppdatert fra 01.10.2022. Det er lagt inn brudd i infotype 0000/0008 på de aktuelle ansatte, samtlige vil rekalkuleres tilbake til 01.10.2022.

Lønnsregulering Høyesteretts medlemmer

Tabellen for høyesterettsjustitiarius og høyesterettsdommer er oppdatert fra 01.10.2022. Det er lagt inn brudd i infotype 0000/0008 på de aktuelle ansatte, samtlige vil rekalkuleres tilbake til 01.10.2022.

Endring på fraværstype 418 , 660 , 660F og 855

Det er gjort en endring på fraværstype  418 Foreldreperm u/lønn, 660 Hovedavtalen § 40, 660F Hovedavtalen § 40, og 855 Utenlandslektor ved delvis fravær. Endringen skjer med virking fra 01.03.2023. Infotype 0014 tillegg som reduseres ved ubetalt fravær, vil ved delvis fravær reduseres i henhold til det prosentvise fraværet.

Endringer mottakernøkler 

MottakerMottakerStasMaks beløpMinimum beløpBeløpMerknad
885020Negotia0,000,000,00500,00Ny stas fra 01.03.2023
585007N.Losforb.Midt-Norge0,000,000,00647,00Ny sats fra 01.03.2023
585009N.Losforb. Stav./Tanan.0,000,000,00637,00Ny sats fra 01.03.2023
585006N.Losforbund Karmøy0,000,000,00667,00Ny sats fra 01.03.2023
882080Norsk Flygelederforb.0,75%0,000,000,00Trekkprosent endret fra 01.03.2023
IT0057 Medlemskap

Arkivering av lønnsresultater

Medio mars vil DFØ arkivere lønns-, reise- og tid-resultater og konteringsdokumenter for perioden desember 2018 til november 2019. Uoppgjorte reiser for samme periode vil bli slettet. Virksomheter som har uoppgjorte reiseforskudd fra denne perioden, må følge disse opp. Uoppgjorte reiseforskudd kan søkes opp ved hjelp av transaksjonskode YHR_REISE_FORSKUDD - Utskrift av reiseforskudd registrert i SAP.

DFØ Brukerdokumentasjon 

Oppdatert brukerdokumentasjon legges ut 02.03.2023, se endringslogg. 

Publisert: 3. mars 2023

Kontakt

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.