Kundeinformasjon om unntak fra økonomiregelverket

Finansdepartementet har publisert et nytt rundskriv som skal sikre utbetaling av lønn til statsansatte til rett tid, og som skal sikre at private leverandører får sitt utestående fra statlige virksomheter så raskt som mulig.

Bistandspakke fra DFØ

I henhold til dette rundskrivet, tilbyr vi bistand til kundene som selv ønsker det. Dere kan inngå en intensjonsavtale med DFØ om ekstra hjelp dersom dere skulle komme i en situasjon der dere på grunn av fravær hos medarbeiderne vil trenge det.

Vi anbefaler at dere allerede nå vurderer om dere ønsker å ta følgende formulering inn i samarbeidsavtalen:

På bakgrunn av unntak fra økonomiregelverket i staten som er fastsatt av Finansdepartementet i rundskriv R-100 inngås avtale om mulighet for midlertidig ekstra hjelp ut over det som er inngått i tjenesteavtalen.

Dere kan sende en e-post til lonn@dfo.no, merket med «Unntak fra ØR». Da vil vi oppdatere samarbeidsavtalen og sende den til dere til signering. De virksomheter som inngår denne midlertidige avtalen vil få mer informasjon hvordan dette organiseres og rammene for det.

Dersom dere kommer i en situasjon der dere har behov for hjelp, kan dere kontakt oss på enkleste måte, telefon eller mail, og så avtaler vi hva det konkret er behov for.

DFØ kan bistå med oppgaver som normalt ikke hører til virksomhetens tjenestemodell, eventuelle tilleggstjenester, autorisering i bank eller attestasjon i henhold til unntaket i rundskrivet. For å være i stand til å autorisere i bank for virksomhetene, har vi dialog med alle rammeavtalebankene for å legitimere navngitte DFØ-ansatte i banken, slik at det skal være lett for den enkelte virksomhet å gi fullmakt til DFØ dersom det skulle bli aktuelt. Det er virksomheten selv som må vurdere hva de vil be DFØ gjøre ut fra virksomhetens behov og egenart.

Torsdag 26. og fredag 27.mars kontaktet vi alle våre kunder. Selv om det er god kontroll på aprillønnen, så er det ingen som vet hvordan situasjonen blir fremover til hovedlønn for mai og ikke minst feriepengeoppgjøret i juni. Bistandspakken fra DFØ skal bidra til å redusere risiko for manglende lønnsutbetaling for kundene våre. Vi ber dere derfor raskt om å vurdere om dere ønsker å få inn unntaksbestemmelsen i tjenesteavtalen, og vi håper absolutt at ingen vil få behov for å bruke den.

To unntak fra økonomiregelverket

Rundskrivet gir to unntak fra økonomiregelverket som har betydning for lønns- og regnskapsfunksjonen i de statlige virksomhetene.

Unntak fra kravet om kontroll av lønnsberegninger

Alle statlige virksomheter kan frem til 31. august 2020 fravike kravene til kontroller av lønnsberegningsforslag under noen forutsetninger. Helt konkret innebærer dette at:

  • Mottakers bankkontonummer må kontrolleres dersom det er endret siden forrige lønnsperiode. Det må dere gjøre før attestasjon av lønnsberegningen.
  • I tilfellene hvor dere har benyttet dere av unntaket, skal dere utføre etterkontroll av lønnsberegningsbekreftelsen.
  • Dere må etablere systemer og rutiner som dokumenterer lønnsutbetalingene hvor dere har benyttet dere av unntaket. Denne dokumentasjonen brukes til etterkontroll.
  • Etterkontrollene skal utføres i tråd med kravene om virksomhetens internkontroll

Unntak fra kravet til at virksomhetene selv må attestere lønnsberegningene

Alle statlige virksomheter kan frem til 31. august 2020 gi DFØ fullmakt til å attestere lønnsberegningene og autorisere utbetaling i bank. Dette gjøres ved å inngå en midlertidig avtale med DFØ. Virksomhetene kan også avtale at DFØ midlertidig kan autorisere utbetaling i bank

Oppdatert: 2. november 2020

Kontakt

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord