Kurs i utredningsinstruksen og samfunnsøkonomisk analyse

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring tilbyr både nettkurs og kurs om utredningsinstruksen og samfunnsøkonomisk analyse. Nettkursene kan du gjennomføre når du selv ønsker, alene eller sammen med kollegaer.

Nettkurs i utredningsinstruksen

Innhold: Nettkurset gir en innføring i utredningsinstruksen, og lærer deg hvordan du skal utrede statlige tiltak. Kurset viser deg hvordan du kan besvare de seks spørsmålene i utredningsinstruksen. Kurset varer ca. 3 timer. Se video om kurset. 

Målgruppe: Kurset er for alle statsansatte. Det passer spesielt godt for deg som ikke har så stor erfaring med å utrede statlige tiltak.

Nettkurs i utredningsinstruksen for ledere

Som en del av kurset «Ny som leder i staten» med 15 sprinter, finner du sprint 6 som handler om gode beslutningsgrunnlag og utredningsinstruksen. Kurset varer ca. 1 time. Se video om kurset.

Målgruppe: Nye ledere i staten, og for de mer erfarne som trenger å friske opp kunnskapen om utredningsinstruksen.

Nettkurs i forenklet analyse

Innhold: Kurset i forenklet analyse følger de åtte arbeidsfasene vi har beskrevet i veilederen for samfunnsøkonomiske analyser. Kurset varer ca. 2 timer.

Målgruppe: Vi anbefaler utredere som ikke er kjent med metoden om å gjennomføre dette nettkurset. 

Kurs i utredningsinstruksen

Innhold: I utredningsinstruksen stilles det tydelige krav til utredninger av statlige tiltak. I kurset fokuserer vi på hvordan du kan besvare utredningsinstruksens seks spørsmål på en god måte. Kravene i utredningsinstruksen er gjeldende for både små og store tiltak, og metodikken er nyttig selv i arbeid hvor det ikke er krav om å følge instruksen.

I kurset legger vi størst vekt på de innledende spørsmålene i utredningsinstruksen: «Hva er problemet, og hva vil vi oppnå?» og «Hvilke tiltak er relevante?». Dette er grunnleggende for å få på plass gode utredninger. Vi går gjennom eksempler, og deltakerne får teste ut teorien i praksis gjennom gruppearbeid og løsning av case.

Målgruppe: Kurset for medarbeidere i departementer og statlige virksomheter. Det passer både for deg som skal gjennomføre utredninger og deg som skal bestille eller bruke utredninger gjennomført av andre i ditt arbeid.

Kurs i samfunnsøkonomisk analyse

Innhold: I kurset ser vi på hvordan du kan gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse. Vi går gjennom de åtte arbeidsfasene som bør inngå i en god samfunnsøkonomisk analyse, og ser nærmere på hvilke krav som er gjeldende.

Du vil blant annet få tips til hvordan du kan gjøre bedre utredninger og analyser, og få en innføring i samfunnsøkonomiske metoder som å beregne nåverdier og gjennomføre usikkerhetsanalyser.

Målgruppe:
 Kurset er åpent for medarbeidere i departementer og statlige virksomheter som skal gjennomføre samfunnsøkonomiske analyser, eller som vil lære mer om temaet. Kurset passer for deg som har noe forkunnskap og erfaring med utredninger.

Det vil være en fordel om du har gjennomført innføringskurs i utredningsinstruksens minimumskrav, eller har tilsvarende kompetanse. Vi anbefaler også nettkurset «Gode beslutningsgrunnlag – Hvordan utrede statlige tiltak?».

Kurset er basert på DFØs sektorovergripende veileder i samfunnsøkonomiske analyser som bygger på Finansdepartementets rundskriv R-109/2014, «Prinsipper for og krav til utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser».

Se ulike videoer

Les om utredning av statlige tiltak

Oppdatert: 8. november 2023

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.