Dybdeevaluering av utredninger av statlige tiltak

Dybdeevalueringen viser hva som kjennetegner gode utredninger. Eksemplene i rapporten er ment å inspirere til bedre utredninger og øke forståelsen for hva et godt beslutningsgrunnlag er.

I dag utredes ikke statlige tiltak godt nok før de iverksettes. Det viser rapporter fra blant annet DFØ, Difi og Riksrevisjonen. Formålet med å utrede statlige tiltak før de iverksettes, er å gi et godt beslutningsgrunnlag og sørge for at ressurser brukes mest mulig effektivt. For å gjøre gode prioriteringer er det avgjørende at beslutningstakere har tilstrekkelig informasjon om problemet, mål, alternativer og virkninger før beslutningen fattes.

I denne dybdeevalueringsrapporten ser vi på to samfunnsøkonomiske analyser som er gjennomført av henholdsvis Arkivverket og Politidirektoratet De to utredningene heter «Konseptutredning om modernisering av arkivvedlikehold og overføring til arkivdepot» (Arkivverket 2017) og «Konseptutredning av våpenforvaltningen i politiet» (Politidirektoratet 2018). En god utredning innebærer at man i tilstrekkelig grad har involvert berørte og andre. Derfor er selve utredningsprosessen evaluert i tillegg til kvaliteten på innholdet i utredningene.

Målgruppen for dybdeevalueringen er først og fremst de som skal gjennomføre utredninger av statlige tiltak, og rapporten er ment som supplerende veiledning til DFØs veileder i utredningsinstruksen og DFØs veileder i samfunnsøkonomiske analyser.

Oppdatert: 8. november 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.