Nettverk for tilskudd

Nettverket for ledere og medarbeidere i departementer og statlige virksomheter som jobber med tilskudd.

Oppdatert

Formål

Formålet med nettverket er å skape en arena for informasjons- og erfaringsutveksling, ved å formidle gode eksempler og drøfte problemstillinger som er av felles interesse.

Det blir arrangert møter med faglig påfyll og erfaringsutveksling, med mulighet til å bli kjent med andre som arbeider med statlege tilskuddsordninger.

Delta i nettverket

Dersom du ønsker å delta på nettverksmøtene, må du først melde deg inn.

Meld deg på nettverket ved å sende e-post med navn, fagområde, stilling og hvor du jobber til forvaltning@dfo.no.

Nettverket er drevet av medlemmer og er avhengig av at medlemmene aktivt bidrar i diskusjoner med innlegg og forslag. Vi har det praktisk-administrative ansvaret for å drifte og finansiere nettverket.

Arbeidsgruppe

Det er opprettet en arbeidsgruppe for nettverket. Representantene er:

Medlemmer i nettverket er hjertelig velkommen til å kontakte en eller flere av oss og komme med forslag og innspill til nettverket, enten det gjelder aktuelle tema, organisering eller annet.

Kommende møter i nettverk for tilskudd

Referat fra siste møter

Temaer for tidligere nettverksmøter

2016

  • Effektiv tilskuddsforvaltning - gjenbruk av offentlig informasjon (10. november.2016)
  • Forvaltningslovens betydning for Økonomiregelverkets krav til utforming og forvaltning av statlige tilskuddsordninger (2. juni 2016)
  • Hvilken betydning har ny utredningsinstruks for tilskuddsområdet? (28. april 2016)

2015

  • Bruk av revisorattestasjon ved kontroll og oppfølging av tilskuddsordninger (22. oktober 2015)
  • Effekter av tilskuddsordninger - hvordan planlegge for effektvurderinger og evalueringer (3. juni 2015)
  • Effekter av tilskuddsordninger: Betydningen av gode målformuleringer og kriterier for måloppnåelse ved evaluering av effekter (5. mars 2015)

2014

  • Systematisk bruk av evalueringer i oppfølgingen av tilskuddsordninger (29. oktober 2014)

2013

  • EØS-avtalens regler om offentlig støtte, og betydning den har for utforming og forvaltning av tilskudd (22. oktober 2013)
Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?