Nettverk for tilskudd

Nettverket er for ledere og medarbeidere i departementer og statlige virksomheter som jobber med tilskudd.

Oppdatert

Formål

Formålet med nettverket er å skape en arena for informasjons- og erfaringsutveksling, ved å formidle gode eksempler og drøfte problemstillinger som er av felles interesse.

Det blir arrangert møter med faglig påfyll og erfaringsutveksling, med mulighet til å bli kjent med andre som arbeider med statlege tilskuddsordninger.

Dersom du ønsker å delta på nettverksmøtene, må du først melde deg inn.

Nettverket er drevet av medlemmer, og er avhengig av at medlemmene aktivt bidrar i diskusjoner med innlegg og forslag. Vi har det praktisk-administrative ansvaret for å drifte og finansiere nettverket.

Kommende møter i nettverk for tilskudd

Referat fra siste møter

Temaer for tidligere nettverksmøter

  • Utredning om digitale fellesløsninger på tilskuddsområdet (15. august 2018)
  • Effektiv tilskuddsforvaltning – gjenbruk av offentlig informasjon (10. november.2016)
  • Forvaltningslovens betydning for Økonomiregelverkets krav til utforming og forvaltning av statlige tilskuddsordninger (2. juni 2016)
  • Hvilken betydning har ny utredningsinstruks for tilskuddsområdet? (28. april 2016)
  • Bruk av revisorattestasjon ved kontroll og oppfølging av tilskuddsordninger (22. oktober 2015)
  • Effekter av tilskuddsordninger – hvordan planlegge for effektvurderinger og evalueringer (3. juni 2015)
  • Effekter av tilskuddsordninger: Betydningen av gode målformuleringer og kriterier for måloppnåelse ved evaluering av effekter (5. mars 2015)
  • Systematisk bruk av evalueringer i oppfølgingen av tilskuddsordninger (29. oktober 2014)
  • EØS-avtalens regler om offentlig støtte, og betydning den har for utforming og forvaltning av tilskudd (22. oktober 2013)

Arbeidsgruppe 

Det er opprettet en arbeidsgruppe for nettverket. Representantene er:

Medlemmer i nettverket er hjertelig velkommen til å kontakte en eller flere av oss og komme med forslag og innspill til nettverket, enten det gjelder aktuelle tema, organisering eller annet.

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?