Oversikt over hvilke regnskapsprinsipper statlige virksomheter bruker

Statlige virksomheter kan velge å føre virksomhetsregnskapet etter kontantprinsippet eller periodiseringsprinsippet i henhold til de statlige regnskapsstandardene (SRS). Under finner du oversikt over anvendte regnskapsprinsipper i virksomhetsregnskapene for statlige virksomheter for det enkelte regnskapsåret.

Innføring av obligatorisk SRS

Ved endringer i økonomiregelverket i august 2021 er de statlige regnskapsstandardene gjort obligatoriske for alle statlige virksomheter, med en innføringsperiode på fem år fra 1. januar 2022 for de virksomhetene som ikke benytter SRS. Les mer om innføringen av obligatorisk SRS.

Anvendte regnskapsprinsipper i 2022

Regnskapsprinsipp ved utarbeidelse av virksomhetsregnskapet Antall virksomheterKontantprinsippetPeriodiseringsprinsippetAnnet*
Departement161510
Ordinært forvaltningsorgan128101270
Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter350350
Forvaltningsbedrift3120
Sum182*117650

*Forskjellen mellom antall virksomheter i denne oversikt og på statsregnskapet.no er at på statsregnskapet.no så er de konstitusjonelle institusjonene talt med. De konstitusjonelle institusjonene er Stortinget, Riksrevisjonen, EOS-utvalget, Sivilombudsmannen, Ombudsmannen for Forsvaret og Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter. De konstitusjonelle institusjonene ligger nederst i oversikten over regnskapsprinsipper for 2022.

Anvendte regnskapsprinsipper i 2021
  Antall virksomheter Kontantprinsippet Periodiseringsprinsippet Annet*
Departement 16 15 1 0
Ordinært forvaltningsorgan 128 102 26 0
Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter 37

1

36 0
Forvaltningsbedrift 3 1 2 0
Sum 185 119 65 0

Grunnlaget for oversikten

Tabellen er utarbeidet på grunnlag av rapportering fra departementene i forbindelse med årsavslutningen.

Oversikten viser kun regnskapsprinsipp ved bokføring av regnskapet. Ved rapportering til statsregnskapet benyttes kontantprinsippet og kapittel/post/artskonto, som beskrevet i Finansdepartementets rundskriv R-101 Statens kontoplan for statsbudsjettet og statsregnskapet.

Denne rapporteringen omfatter bare statlige forvaltningsorganer som er en del av staten som juridisk person, som beskrevet i § 2 i Reglement for økonomistyring i staten. Den omfatter ikke statsforetak, helseforetak, særlovsselskaper og andre statlige selskaper som fører sine regnskaper i henhold til annet lovverk.

Oppdatert: 9. mars 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.