Nye rammeavtaler om betalings- og kontoholdstjenester for statlige virksomheter

DFØ har den 10. mai 2022 inngått nye rammeavtaler om betalings- og kontoholdstjenester på vegne av statsforvaltningen. Det er også inngått tilleggsavtaler for valutakontoer.

De nye rammeavtalene

Rammeavtaler om betalings- og kontohold er inngått med:

  • DNB Bank ASA
  • Nordea Bank AB

Tilleggsavtaler for valutakontoer er inngått med:

  • DNB Bank ASA
  • Nordea Bank AB

Rammeavtalene med tilhørende tilleggsavtaler er obligatoriske for statlige virksomheter

Virksomhetenes betalingsformidling i form av inn- og utbetalinger skal skje gjennom statens konsernkontoordning, slik at alle statlige likvider daglig samles i Norges Bank. DFØ forvalter Statens konsernkontoordning og inngår avtale med enkelte banker om betalingsformidling og kontohold.

Rammeavtalene og tilleggsavtalene er obligatoriske å benytte for virksomhetene. Dette følger av kravene i bestemmelser om økonomistyring i staten (bestemmelsene) punkt 3.7.1.

For mer informasjon om blant annet avtaleverkets omfang og avropsprosessen, se DFØs brev til alle statlige virksomheter datert 10. mai 2022.

DFØs brev om nye rammeavtaler om betalings- og kontoholdstjenester
pdf 254.42 KB

Frist for å foreta avrop på de nye rammeavtalene

Gjeldende rammeavtaler for betalings- og kontoholdstjenester utløper 31. desember 2022. Med bakgrunn i at et bankbytte medfører økt risiko for feil i regnskapsavslutningen for 2022, skal alle statlige virksomheter være over på de nye avtalene innen 1. desember 2022.

Hvordan skal virksomhetene foreta avrop på rammeavtalene?

Alle virksomheter skal foreta avrop (bestilling) på avtalene gjennom minikonkurranse eller direkte avrop.

Virksomhetenes gjennomføring av minikonkurranse skal skje i henhold til DFØs veileder og en evalueringsmodell. Evalueringsmodellen er obligatorisk for virksomhetene å benytte og er ment å bidra til å forenkle virksomhetens arbeid med valg av bank og å bidra til at valg av bank skjer i samsvar med tildelingskriteriene og de retningslinjene som DFØ har lagt til grunn i veilederen.

Virksomhetene som skal gjøre direkte avrop er en forhåndsdefinert gruppe som har gitt DFØ fullmakt til å foreta valg av bank på vegne virksomheten. Direkte avrop innebærer at virksomheten skal gjøre avrop hos den rammeavtalebanken som DFØ har valgt for virksomheten. Virksomheter som skal gjøre direkte avrop skal ikke følge DFØs veileder om virksomhetens gjennomføring av minikonkurranse, men vil få egen informasjon om hvordan de skal gjøre avrop.

Les mer om hvordan du får tilgang til rammeavtalene og veiledningsmateriell

Har du spørsmål?

Dersom du har spørsmål om de nye rammeavtalene eller om hvordan du gjennomfører en minikonkurranse, send en e-post til postmottak@dfo.no. Eller ta direkte kontakt med:

Publisert: 13. mai 2022 Oppdatert: 23. mai 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord