Endringer i rundskriv

Som følge av endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fastsatt 23. september 2019 og for å gi nærmere retningslinjer, blir det gjort endringer i flere rundskriv.

Tabellen viser hvilke rundskriv som endres som følge av endringene i bestemmelsene. Les mer om endringene i rundskriv under tabellen.

Endring i bestemmelsene Rundskriv som endres
Kapittel 1: Definisjon av statlig virksomhet Se omtale nedenfor av nytt rundskriv fra Nærings- og fiskeridepartemenet
Kapittel 1 og 2: Publiseringskrav til styringsdokumenter R-115 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap
Kapittel 3: Mellomværende med statskassen

R-101 Statens kontoplan for statsbudsjettet og statsregnskapet

R-102 Standard kontoplan for statlige virksomheter

R-118 Budsjettering og regnskapsføring av pensjonspremie for statlige virksomheter fra 2017

Kapittel 3: Refusjoner ved utlegg og utgiftsdeling

R-101 Statens kontoplan for statsbudsjettet og statsregnskapet

R-102 Standard kontoplan for statlige virksomheter

R-111 Bruk av belastningsfullmakter og betalinger mellom statlige virksomheter

Kapittel 5: Beløpsgrense for registrering av eiendeler R-114 Bruk av de statlige regnskapsstandardene (SRS) i virksomhetsregnskapene.

 

Nytt rundskriv

På grunnlag av lov om Enhetsregisteret og med bakgrunn i definisjonen av statlig virksomhet i bestemmelsene punkt 1.2, fastsetter Nærings- og fiskeridepartementet høsten 2019 et nytt rundskriv med retningslinjer for registrering av virksomhetene i Enhetsregisteret.

Endringer i eksisterende rundskriv

Det blir gjort endringer i flere rundskriv fra Finansdepartementet:

  • Rundskriv R-101 Statens kontoplan for statsbudsjettet og statsregnskapet og R-102 Standard kontoplan for statlige virksomheter blir supplert med nærmere regler for håndtering av mellomværendet med statskassen. 
  • Rundskriv R-101 Statens kontoplan for statsbudsjettet og statsregnskapet og R-102 Standard kontoplan for statlige virksomheter blir også supplert med nærmere omtale av refusjoner ved utlegg og utgiftsdeling. Rundskriv R-111 Bruk av belastningsfullmakter og betalinger mellom statlige virksomheter justeres slik at det presiseres at forskuddsbetalinger mellom statlig virksomheter normalt ikke skal forekomme.  
  • Rundskriv R-114 Bruk av de statlige regnskapsstandardene (SRS) i virksomhetsregnskapene blir justert som følge av den oppjusterte beløpsgrensen for registrering av eiendeler. Beløpsgrensen i SRS 17 blir endret tilsvarende.
  • Rundskriv R-115 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap blir justert i tråd med endringene i publiseringskravene til styringsdokumenter (årsrapporten med årsregnskapet). 
  • Rundskriv R-118 Budsjettering og regnskapsføring av pensjonspremie for statlige virksomheter fra 2017 endres slik at bruttobudsjetterte virksomheter som allerede før 2017 betalte pensjonspremie til Statens pensjonskasse, omfattes av den forenklede premieordningen beskrevet i R-118.

Endringene i rundskriv R-101 gjøres samtidig med endringene i bestemmelser om økonomistyring i staten. De øvrige rundskrivene blir oppdatert i løpet av høsten 2019.

Oppdatert: 22. januar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.