Endringer i kapittel 5: Økt beløpsgrense for registrering av eiendeler

Beløpsgrensen for registrering av eiendeler i bestemmelsene punkt 5.3.7 er hevet fra 30 000 til 50 000 kroner uten merverdiavgift. Denne beløpsgrensen har vært uendret siden 2003.

Beløpsgrensen i statlig regnskapsstandard (SRS) 17 Anleggsmidler endres tilsvarende ved oppdatering av Finansdepartementets rundskriv R-114 i løpet av høsten 2019, og med virkning fra 1. januar 2020 som endringen i bestemmelsene. 

For virksomheter som fører regnskap etter SRS, vil en høyere beløpsgrense medføre redusert ressursbruk, siden færre anskaffelser skal balanseføres.

Oppdatert: 22. januar 2023

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.