Endringer i kapittel 5: Krav om å tilby elektronisk faktura ved salg av varer og tjenester

Nye krav om at statlige virksomheter som selger varer og tjenester skal tilby elektronisk faktura, ble gjort gjeldende fra 1. januar 2019. Det nye kravet er nå innarbeidet i bestemmelsene punkt 5.4.2.2.

Det nye kravet ble fastsatt av Finansdepartementet i rundskriv R-10/2018 Krav om å tilby elektronisk faktura ved salg av varer og tjenester fra statlige virksomheter.

Det har fra 2011 vært et krav etter bestemmelser om økonomistyring i staten pkt. 5.3.5 at statlige virksomheter skal kunne ta imot inngående elektroniske fakturaer og andre utbetalingsdokumenter som er knyttet til anskaffelser, på fastsatt standardformat.

Det nye kravet innebærer at statlige virksomheter har plikt til å tilby elektronisk faktura i godkjente standardformater ved salg av varer og tjenester til kunder som ikke er privatpersoner, det vil si til statlige virksomheter, kommuner, fylkeskommuner, næringsliv og ideelle organisasjoner. Det vil være kunden som avgjør om den vil motta en elektronisk faktura.

Elektronisk faktura og kreditnota skal tilbys i godkjente standardformater. Hvilke formater som til enhver tid er godkjent, fremgår av Referansekatalogen på nettsidene til Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi), se under «Kontraktsoppfølging – obligatoriske dokumenter (EHF)». Virksomheter som får levert regnskapstjenester av Direktoratet for økonomistyring, har tilgang til økonomisystem med funksjonalitet for å tilby elektronisk faktura.

Oppdatert: 22. januar 2023

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.