Endringer i kapittel 5: Harmoniserte krav til store anskaffelser

Omtalen av kvalitetssikring av store anskaffelser i punkt 5.3.8 justeres slik at denne harmoniserer med gjeldende regler og med henvisning til nytt rundskriv.

Det nye rundskrivet, R-108 Statens prosjektmodell – Krav til utredning, planlegging og kvalitetssikring av store investeringsprosjekter i staten, beskriver hvordan kravene til utredning, planlegging og styring som følger av utredningsinstruksen og økonomiregelverket, skal følges opp i utredning av store statlige investeringer. Rundskrivet skal dermed legge til rette for at prosjektene er tilstrekkelig utredet og at beslutningstakerne har all nødvendig informasjon når de skal fatte beslutninger om statlige investeringer.

Ekstern kvalitetssikring

Det skal blant annet gjennomføres ekstern kvalitetssikring av statlige investeringsprosjekter med anslått kostnadsramme over 300 millioner kroner for digitaliseringsprosjekter og 1 milliard kroner for øvrige prosjekter. 

Finansdepartementet har inngått rammeavtaler med leverandører av kvalitetssikringstjenester som er obligatorisk å benytte, se omtale på departementets nettsider. Finansdepartementet og ansvarlig(e) fagdepartement(er) er felles oppdragsgiver for kvalitetssikringen.

Oppdatert: 22. januar 2023

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.