Fagkonferansen «The Future of Law-Making»

OECD’s Regulatory Policy Committee sin årlige fagkonferanse om «Measuring Regulatory Performance» ble holdt i Oslo den 13.–14. juni 2019, med Regelrådet og DFØ som vertskap. Konferansen samlet mer enn 100 deltakere fra en rekke land.

Oppdatert

Hvordan lage fremtidsrettet regulering?

Tema for konferansen var «The Future of Law-Making», med søkelyset på utfordringer og muligheter som følge av nye transformative teknologier.

Finansminister Siv Jensen åpnet konferansen og viste blant annet til OECDs viktige arbeid på dette feltet, hvor man trenger ny kunnskap. Les finansministerens tale

Det er en utfordring at myndighetene mangler erfaring og kunnskap når de skal regulere de nye transformative teknologiene. Omfanget, kompleksiteten og tempoet i endringene gjør dette krevende. 

Tradisjonelle reguleringsverktøy er fortsatt viktige

Konferansen diskuterte om og hvordan tradisjonelle reguleringsverktøy, som konsekvensutredninger og evalueringer, kan justeres for å fange opp disse utfordringene. Et hovedpoeng som kom frem, er at verktøyene fremdeles er viktige, og at de må anvendes enda bedre enn mange gjør i dag.

Data til evaluering

Samtidig gir ny teknologi nye muligheter for å skaffe data for å evaluere om reguleringer virker, og til å beregne effekter av nye reguleringsforslag. Et viktig budskap fra en interessant paneldebatt er at reguleringsmyndigheter trenger data-infrastruktur og kompetanse for å kunne nyttiggjøre seg slike muligheter. 

Direktøren ved Estlands Statistiske byrå fortalte om tilnærmingen de har valgt for å tilrettelegge for bedre databruk i konsekvensvurderinger. Utfordringer med personvern, datasikkerhet, dataeierskap, datadeling og data som offentlig gode var andre tema som ble debattert. 

Internasjonalt samarbeid og veien videre

Det ble debattert ulike tilnærminger for å oppnå smartere regulering i en verden i rask endring. Hvordan skal vi sikre at ny teknologi gir oss bedre produkter og tjenester samtidig som uheldige risikomomenter knyttet til eksempelvis konkurransevilkår, datasikkerhet, skatteunndragelse, sikkerhet og miljø blir ivaretatt? Her vil OECD-komiteen jobbe videre. Betydningen av internasjonalt samarbeid på dette feltet ble anerkjent.

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?