OECDs Regulatory Policy Committee i Norge

Direktoratet for økonomistyring og Regelrådet var vertskap på OECDs Regulatory Policy Committee sin årlige fagkonferanse om Measuring Regulatory Performance, som i år var lagt til Norge 13. juni.

Oppdatert

Fagkonferanse om reguleringspolitikk

Tema for årets konferanse var «The Future of Law-Making» – sett i lys av de utfordringer og muligheter ny teknologi representerer.

Konferansen tok opp viktige og spennende temaer for alle som interesserer seg for reguleringspolitikk. Ny teknologi endrer samfunnet raskt og gjennomgripende. Nye produkter, plattformer og markeder utvikles i et høyt tempo. Det er en utfordring at myndighetene mangler erfaring og kunnskap når de skal regulere disse nye teknologiene. Samtidig gir de samme teknologiene og de data som genereres nye muligheter til å evaluere reguleringer og følge bedre med på hvordan de faktisk virker.

Relevante fagrapporter fra OECD

OECD har utarbeidet en rekke fagrapporter, som det kan være nyttig å kikke på. De fleste av disse kan leses på nett.

Regelrådet og Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

  • DFØ er ansvarlig koordinator for Norges medlemskap i OECDs Regulatory Policy Committee (RPC)
  • Som en del av komiteens arbeid arrangeres det årlig en konferanse som Norge var vertskap for dette året. DFØ og Regelrådet samarbeidet om konferansen.
  • Et sentralt formål med komiteens arbeid er å utveksle god praksis om reguleringspolitikk, med et fokus både på innholdet i en forhåndsutredning av reguleringstiltak, samt betydningen av å involvere berørte og andre i utredningsarbeidet.
  • Les mer om Regelrådets fagområder
  • Les mer om DFØs fagområder. 
alt
Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?