OECDs Regulatory Policy Committee i Norge

Direktoratet for økonomistyring og Regelrådet er vertskap på OECDs Regulatory Policy Committee sin årlige fagkonferanse om Measuring Regulatory Performance, som i år er lagt til Norge 13. juni.

Oppdatert

Fagkonferanse om reguleringspolitikk

Logo for konferansen «The Future of Law-Making».
Logo for konferansen «The Future of Law-Making».

Tema for årets konferanse er «The Future of Law-Making» – sett i lys av de utfordringer og muligheter ny teknologi representerer.

Konferansen skal ta opp viktige og spennende temaer for alle som interesserer seg for reguleringspolitikk. Ny teknologi endrer samfunnet raskt og gjennomgripende. Nye produkter, plattformer og markeder utvikles i et høyt tempo. Det er en utfordring at myndighetene mangler erfaring og kunnskap når de skal regulere disse nye teknologiene. Samtidig gir de samme teknologiene og de data som genereres nye muligheter til å evaluere reguleringer og følge bedre med på hvordan de faktisk virker.

Konferansen vil ta opp spørsmål som: hvordan kan vi oppnå god regulering i en verden i rask endring? Hvordan kan vi tilpasse tradisjonelle reguleringsverktøy, som forhåndsutredninger, for å gi myndighetene det riktige grunnlaget til å regulere transformative teknologier? Hvordan vurdere virkning på innovasjon? Hvordan kan vi bruke data til å evaluere om en regulering virker?

Se live video fra fagkonferansen

Det er invitert et begrenset antall norske deltakere til konferansens åpningsdel. Hvis du er interessert i å få med deg konferansen, strømmes den live på denne siden den 13. juni fra kl. 8.00 til 13.00. Det vil komme en lenke til strømmingen rett før konferansen. 

Regelrådet og Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

  • DFØ er ansvarlig koordinator for Norges medlemskap i OECDs Regulatory Policy Committee (RPC)
  • Som en del av komiteens arbeid arrangeres det årlig en konferanse som Norge er vertskap for dette året. DFØ og Regelrådet samarbeider om konferansen.
  • Et sentralt formål med komiteens arbeid er å utveksle god praksis om reguleringspolitikk, med et fokus både på innholdet i en forhåndsutredning av reguleringstiltak, samt betydningen av å involvere berørte og andre i utredningsarbeidet.
  • Les mer om Regelrådets fagområder
  • Les mer om DFØs fagområder. 
alt
Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
  • Hilde Kyrkjebø: 416 23 831
Fant du det du lette etter?