Nettverk for virksomhetsstyring

Nettverk for ledere og medarbeidere i departementer og statlige virksomheter som jobber med virksomhetsstyring.

Oppdatert

Formål

Seminarene skal gi faglig påfyll og muligheter for å utveksle erfaringer og knytte kontakter med andre som arbeider med styring. Vi legger vekt på at seminarene skal formidle gode og konkrete eksempler og drøfte problemstillinger av felles interesse.

Om nettverket

Det arrangeres om lag fire seminarer årlig. Nettverket har over 600 medlemmer fra departementer og underliggende virksomheter der både ledere og medarbeidere fra fag- og administrasjonsavdelinger er representert. DFØ er ansvarlig for å arrangere nettverket.

Nettverksmøtene er åpne for alle statlige ansatte. Men dersom du melder deg inn i nettverket, vil du få informasjon om nettverksmøter på e-post. 

Vi anbefaler også at du melder deg på DFØs nyhetsbrev. Her får du oversikt over alle kurs og seminarer DFØ arrangerer.

Kommende nettverksmøter

Referat fra siste nettverksmøter

Kontaktinfo

Dersom du har forslag og innspill til nettverket, enten det gjelder aktuelle tema, organisering eller annet, er det bare å ta kontakt med oss.

  • Marte Wæge Myklebust: 900 77 279
  • Siri Bjørtuft Ellingsen: 988 14 330
Fant du det du lette etter?