Gevinstrealisering

Gevinstrealisering innebærer å planlegge og organisere med tanke på å hente ut gevinster av et tiltak, og å følge opp disse gevinstene slik at de faktisk blir realisert.

Oppdatert

Vi samarbeider med Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) for å bidra til vellykket gevinstrealisering i statlige prosjekter. Veilederen er samkjørt med Difis Prosjektveiviseren slik at de to verktøyene skal kunne brukes parallelt.

For helt nye gevinstmedarbeidere anbefaler vi å lese veilederen i gevinstrealisering som et utgangspunkt for videre fordypning.

Suksessfaktorer for vellykket gevinstrealisering​
  • Erkjenn at ansvaret for gevinstrealisering ligger hos virksomhetsledelsen og ikke hos prosjektet.
  • Identifiser tidlig tiltakets gevinster og forutsetningene som må oppfylles for at gevinstene skal bli realisert.
  • Erkjenn at gevinstene ikke blir realiserte av seg selv, og at det derfor må settes av nok ressurser til arbeidet med gevinstrealisering.
Kontaktinfo

Har du spørsmål om gevinstrealisering, send en e-post til postmottak@dfo.no.

Vi behandler spørsmål så raskt som mulig, og normalt innen 3 uker.
Du kan eventuelt ta direkte kontakt med:

Fant du det du lette etter?