Kunnskapsdepartementet: Strategi til inspirasjon

Karl Georg Øhrn, avdelingsdirektør i seksjon for økonomi og styring i Kunnskapsdepartementet, svarer på spørsmål om strategiarbeid.

Karl Georg Øhrn i Kunnskapsdepartementet.

Hva er virksomhetsstrategien hos dere?

– Kunnskapsdepartementets virksomhetsstrategi viser visjonen, målene og verdiene som gjelder for våre ansatte. Det er et administrativt dokument som også angir faglige satsingsområder i departementet. Virksomhetsstrategien er et verktøy for departementsråden og øvrig ledelse i departementet og er ikke utarbeidet av politisk ledelse i departementet.

Hvorfor har dere en strategi?

– Formålet med vår strategi er å tydeliggjøre for alle ansatte i Kunnskapsdepartementet

  • hva som er den overordnede målsettingen for arbeidet i departementet
  • hvordan vi kan samarbeide godt for å få det til
  • hvilke verdier som prioriteres
  • hvilke tverrgående fagområder som prioriteres høyere enn tidligere

Kort sagt er strategien en inspirasjonskilde for ansatte i Kunnskapsdepartementet og således et HR‑verktøy.

Hvordan forholder strategien seg til de andre styringsdokumentene i virksomheten?

– Virksomhetsstrategien er ikke et formelt styringsdokument i Kunnskapsdepartementet. Den er i stedet et administrativt verktøy som skal bidra til en bedre arbeidsplass.

Tilbake til hovedsiden om virksomhetsstrategi
Oppdatert: 22. januar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.